Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. POH-GGZ: functie of beroep?

Auteur : Liesbeth Mok, BSW

Gepubliceerd in: Handboek POH-GGZ

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk introduceert de POH-GGZ vanaf de start van de functie in 2008 tot 2023. Het geeft een verklaring voor de meerwaarde die de POH-GGZ heeft door begeleiding en behandeling te bieden die aansluit bij het gedachtegoed GGZ van huisartsenzorg. Er is een beschrijving van het methodisch referentiekader van de POH-GGZ en van de kennis, bekwaamheid en vaardigheden om patiëntgebonden taken te verrichten: van screeningsgesprek tot afsluiting. Ook is er aandacht voor de proactieve rol van de POH-GGZ om zich binnen en buiten de huisartsenpraktijk te positioneren. Al deze onderwerpen, inclusief beroepsattitude en kopstudie POH-GGZ, komen aan de orde omdat ze kunnen bijdragen aan een discussie waarover nog geen consensus is: groeit de functie POH-GGZ al dan niet gestaag door naar een volwaardig beroep op hbo-plusniveau? 
Literatuur
go back to reference Condon, C. (2012). Mental health nurses in general practice A personal perspective. Condon, C. (2012). Mental health nurses in general practice A personal perspective.
go back to reference De Wachter, D. (2019). De kunst van het ongelukkig zijn. Lannoocampus. De Wachter, D. (2019). De kunst van het ongelukkig zijn. Lannoocampus.
go back to reference Denys, D. (2021). Het tekort van het teveel, de paradox van de mentale zorg. Nijgh & van Ditmar. Denys, D. (2021). Het tekort van het teveel, de paradox van de mentale zorg. Nijgh & van Ditmar.
go back to reference Engel, G. L. (1981, January). The clinical application of the biopsychosocial model. In The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine (Vol. 6, No. 2, pp. 101-124). Oxford University Press. Engel, G. L. (1981, January). The clinical application of the biopsychosocial model. In The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine (Vol. 6, No. 2, pp. 101-124). Oxford University Press.
go back to reference Hafkenscheid, A. (2014). De therapeutische relatie. De Tijdstroom Hafkenscheid, A. (2014). De therapeutische relatie. De Tijdstroom
go back to reference Korrelboom, C. W., Huijbrechts, I. P. A. M., Zirar, D., & Hoffman, T. O. (2007). Wie zijn de no-shows en waarom blijven zij weg? Tijdschrift Voor Psychiatrie, 49(9), 623–628.PubMed Korrelboom, C. W., Huijbrechts, I. P. A. M., Zirar, D., & Hoffman, T. O. (2007). Wie zijn de no-shows en waarom blijven zij weg? Tijdschrift Voor Psychiatrie, 49(9), 623–628.PubMed
go back to reference Magnée, T., Sinnema, H., Van Weelderen, G., Nuijen, J., & Kenter, A. (2020). Hoe denken poh’s-ggz over hun werk? Huisarts En Wetenschap, 63(5), 34–41.CrossRef Magnée, T., Sinnema, H., Van Weelderen, G., Nuijen, J., & Kenter, A. (2020). Hoe denken poh’s-ggz over hun werk? Huisarts En Wetenschap, 63(5), 34–41.CrossRef
go back to reference Noordam, D., Magnée, T., Pilgram, R., Van Dulmen, S., & Noordman, J. (2020). Welke taal spreekt de POH-GGZ: ‘ggz-taal’ of ‘huisarts-taal’? Tijdschrift Voor Praktijkondersteuners En Praktijkverpleegkundigen, 2020(3), 36–37. Noordam, D., Magnée, T., Pilgram, R., Van Dulmen, S., & Noordman, J. (2020). Welke taal spreekt de POH-GGZ: ‘ggz-taal’ of ‘huisarts-taal’? Tijdschrift Voor Praktijkondersteuners En Praktijkverpleegkundigen, 2020(3), 36–37.
go back to reference Nuijen, J., Wijnen, B., Kenter, A., & Ringoir, L. (2021a). Effectiviteit en doelmatigheid van de hulpverlening van de POH-GGZ: Welke kenmerken van de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ hebben invloed? Trimbos. Nuijen, J., Wijnen, B., Kenter, A., & Ringoir, L. (2021a). Effectiviteit en doelmatigheid van de hulpverlening van de POH-GGZ: Welke kenmerken van de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ hebben invloed? Trimbos.
go back to reference Nuijen, J., Wijnen, B., Kenter, A., & Ringoir, L. (2021b). Functie POH-GGZ: Succesfactoren en verbeterpunten. Factsheet onderzoek. Trimbos. Nuijen, J., Wijnen, B., Kenter, A., & Ringoir, L. (2021b). Functie POH-GGZ: Succesfactoren en verbeterpunten. Factsheet onderzoek. Trimbos.
go back to reference Van Hassel, D., Batenburg, R., & Van der Velden, L. (2016). Praktijkondersteuners (POH’s) in beeld: Aantallen, kenmerken en geografische spreiding in Nederland. NIVEL. Van Hassel, D., Batenburg, R., & Van der Velden, L. (2016). Praktijkondersteuners (POH’s) in beeld: Aantallen, kenmerken en geografische spreiding in Nederland. NIVEL.
go back to reference Van Staveren, R. (2021). Patiëntgericht communiceren in de ggz. De Tijdstroom. Van Staveren, R. (2021). Patiëntgericht communiceren in de ggz. De Tijdstroom.
go back to reference De Graaf, G., Ten Have, H., & Dorsselaer, S. (2010). NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. Trimbos-instituut. De Graaf, G., Ten Have, H., & Dorsselaer, S. (2010). NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. Trimbos-instituut.
go back to reference De Vries, M., & De Weijer, T. (Red.). (2020). Handboek leefstijlgeneeskunde: de basis voor iedere praktijk. Bohn Stafleu van Loghum. De Vries, M., & De Weijer, T. (Red.). (2020). Handboek leefstijlgeneeskunde: de basis voor iedere praktijk. Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Den Boer, P. C. A. M. (2014). Eigen kracht, Begeleide zelfhulp in de geestelijke gezondheidszorg. Coutinho. Den Boer, P. C. A. M. (2014). Eigen kracht, Begeleide zelfhulp in de geestelijke gezondheidszorg. Coutinho.
go back to reference Huber, M., Jung, H. P., & Van den Brekel-Dijkstra, K. (2021). Handboek positieve gezondheid in de huisartspraktijk: Samenwerken aan betekenisvolle zorg. Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef Huber, M., Jung, H. P., & Van den Brekel-Dijkstra, K. (2021). Handboek positieve gezondheid in de huisartspraktijk: Samenwerken aan betekenisvolle zorg. Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef
go back to reference Mok, L., Wenning, H., & De Vries, I. (2016). Handboek POH-GGZ. Bohn Stafleu van Loghum. Mok, L., Wenning, H., & De Vries, I. (2016). Handboek POH-GGZ. Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Oosterberg, E., & Kersbergen, E. (2021). GGZ in de huisartsenpraktijk. Prelum/NHG. Oosterberg, E., & Kersbergen, E. (2021). GGZ in de huisartsenpraktijk. Prelum/NHG.
go back to reference Rijnders, P., Cox, M., & Starmans, R. (2018). Psychische klachten in de huisartsenpraktijk: Werken met het KOP-model. Boom. Rijnders, P., Cox, M., & Starmans, R. (2018). Psychische klachten in de huisartsenpraktijk: Werken met het KOP-model. Boom.
go back to reference ROS Netwerk (2012). Informatieblad Stand van zaken POH-GGZ. ROS Netwerk (2012). Informatieblad Stand van zaken POH-GGZ.
go back to reference Schaafsma, B. (2012). Bedrijfsmaatschappelijk werk in ontwikkeling, strategisch samenwerken, innoveren en profileren. SWP. Schaafsma, B. (2012). Bedrijfsmaatschappelijk werk in ontwikkeling, strategisch samenwerken, innoveren en profileren. SWP.
go back to reference Schreuders, B. (2015). Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten: Handleiding voor POH-GGZ en overige zorgprofessionals. Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef Schreuders, B. (2015). Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten: Handleiding voor POH-GGZ en overige zorgprofessionals. Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef
go back to reference Snellen, A. (2014). Basismodel voor methodische hulp- en dienstverlening in het sociaal werk. Uitgeverij Coutinho. Snellen, A. (2014). Basismodel voor methodische hulp- en dienstverlening in het sociaal werk. Uitgeverij Coutinho.
go back to reference Stoffer, R. (2005). Het vijf-gesprekkenmodel, een handleiding. Eburon. Stoffer, R. (2005). Het vijf-gesprekkenmodel, een handleiding. Eburon.
go back to reference Van der Horst, H., & Van Os, J. (2019). De dokter en de patiënt met psychische problemen. Bohn Stafleu van Loghum. Van der Horst, H., & Van Os, J. (2019). De dokter en de patiënt met psychische problemen. Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Van Schaaijk, A., Flinterman, L., De Geit, E., Keuper, J., Vis, E., & Batenburg, R. D. (2022). praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) in de huisartsenpraktijk: Diversiteit en capaciteit, najaar 2021. NIVEL. Van Schaaijk, A., Flinterman, L., De Geit, E., Keuper, J., Vis, E., & Batenburg, R. D. (2022). praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) in de huisartsenpraktijk: Diversiteit en capaciteit, najaar 2021. NIVEL.
go back to reference VWS (2014). Versterking van de GGZ in de huisartsenpraktijk. Terugblik, stand van zaken en vooruitblik. Trimbos-instituut. VWS (2014). Versterking van de GGZ in de huisartsenpraktijk. Terugblik, stand van zaken en vooruitblik. Trimbos-instituut.
Metagegevens
Titel
POH-GGZ: functie of beroep?
Auteur
Liesbeth Mok, BSW
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2872-7_1