Skip to main content
main-content
Top

06-11-2019 | Podotherapie | Nieuws

Vitamine D-deficiëntie verhoogt risico op diabetische ulcera

De afgelopen jaren is er steeds meer interesse in de rol van vitamine D bij diabetes. Hierbij is het beeld ontstaan dat een vitamine D-deficiëntie mogelijk een rol kan spelen bij het ontstaan van diabetische ulcera.

 In vitro en in studies bij ratten is al gebleken dat het toedienen van vitamine D zorgt voor snellere wondgenezing en dat de versnelling van die wondgenezing dosis afhankelijk is. Dat ziet er dus veelbelovend uit, maar het bleef tot op heden onduidelijk of het ook bij mensen werkt. 

Meta-analyse

Daarom is er nu een meta-analyse van de literatuur gedaan om dit te onderzoeken. Er is gezocht naar artikelen die zochten naar een verband tussen vitamine D-deficiëntie en diabetische voetulcera. Hierbij werd gekeken naar de vitamine D niveaus in het bloedserum, waarbij een niveau van lager dan 20ng/ml werd geclassificeerd als vitamine D-deficiëntie en een niveau lager dan 10ng/ml als een ernstige deficiëntie. 

In de studie werden zeven artikelen meegenomen waaraan in totaal 1115 proefpersonen hadden meegedaan. De proefpersonen met een diabetisch voetulcus in deze studies bleken significant lagere vitamine D niveaus te hebben. Bovendien bleek een ernstige vitamine D-deficiëntie significant geassocieerd te zijn met een vergrote kans op diabetische voetulcera. 

Uniek
Dit is daarmee de eerste meta-analyse die een verband aantoont tussen vitamine D-niveaus en het risico op een ulcus. De auteurs geven aan dat er nog wel grotere studies met meer proefpersonen nodig zijn om het effect van vitamine D op diabetische ulcera echt goed te begrijpen.

Wilt u het besproken artikel nalezen: https://doi.org/10.1038/s41387-019-0078-9

J Dai, C Jiang, H Chen,  Y Chai. Vitamin D and diabetic foot ulcer: a systematic review and meta-analysis. Nutrition and Diabetes (2019)9:8

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten