Skip to main content
Top

14-05-2020 | Podotherapie | Nieuws

Therapietrouw diabetespatiënten voor dragen orthopedische schoenen kortstondig hoger na motiverende gespreksvoering

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Verschillende reviews suggereren dat motiverende interviews effectief zijn in de diabeteszorg. Tevens is uit eerdere studies gebleken dat diabetespatiënten met een hoog risico op een ulcus voorgeschreven orthopedische schoenen onvoldoende dragen. Terwijl het dragen van de orthopedische schoenen juist zorgt dat wonden en amputaties worden voorkomen. Dat was voor de onderzoekers aanleiding om te kijken welke invloed motiverende gespreksvoering, in een korte interventie, heeft op de therapietrouw voor het dragen van orthopedische schoenen bij bovenvermelde patiëntengroep.

Therapietrouw
In de studie blijkt dat de helft van de patiënten een lage therapietrouwheid had, dat wil zeggen dat minder dan 80% van de stappen op een dag in voorgeschreven schoenen worden gezet. De stappen in de voorgeschreven schoenen werden 7 dagen lang gemeten met behulp van een kleine sensor die in de schoen werd geplaatst. Deze stappen worden vervolgens als percentage van de totale gezette stappen uitgedrukt. De meting werd zowel in de thuissituatie als buitenshuis  op 3 momenten beoordeeld, namelijk; bij aanvang, na 1 week en na 3 maanden na aflevering van de interventie.

Thuissituatie
Patiënten lopen thuis aanzienlijk meer dan wordt gedacht, het is belangrijk om de patiënt hier bewust van te maken. Redenen waarom schoenen binnenshuis niet worden gedragen zijn: het onderschatten van het aantal trappen, het overschatten van de inactieve tijd gevolgd door de conclusie dat het dragen van schoenen binnenshuis niet belangrijk is. Daarnaast werden er redenen over comfort en bruikbaarheid (te zwaar, moeilijk aan te trekken) gegeven. Deze factoren zijn erg belangrijk voor het motiveren van het dragen van schoeisel.

Motiverende gespreksvoering
Dertien personen met diabetes, ulcusgeschiedenis en een lage therapietrouw werden willekeurig toegewezen aan standaardonderwijs of aan standaardonderwijs plus twee sessies van 45 minuten motiverende gespreksvoering. Deze studie toont aan dat er 1 week na motiverende gespreksvoering zeer goede effecten te zien zijn voor het dragen van schoenen thuis (tot 84%). Helaas waren de effecten na 3 maanden teruggebracht tot het beginniveau.

Conclusie
Er zijn niet-significante, maar klinisch betekenisvolle korte-termijn positieve effecten gevonden van motiverende gespreksvoering op de naleving van het dragen van voorgeschreven schoeisel bij patiënten met diabetes die een hoog risico lopen op voetulcera. De positieve effecten waren niet zichtbaar bij patiënten die standaardvoorlichting kregen. De positieve effecten van motiverende gespreksvoering blijven niet zichtbaar over langere tijd, aanvullende therapie kan nodig zijn om deze effecten te behouden. Vanwege de centrale rol die podotherapeuten bij preventieve diabeteszorg hebben, kunnen podotherapeuten een waardevolle toevoeging zijn voor het toepassen van motiverende gespreksvoering.

Wilt u het artikel nalezen?

Keukenkamp, R., Merkx, M.J., Busch-Westbroek, T.E., Bus, S.A. An explorative study on the efficacy and feasibility of the use of motivational interviewing to improve footwear adherence in persons with diabetes at high risk for foot ulceration. Journal of the American Podiatric medical Association. Vol 108 No 2 March/April 2018.

DOI: 10.7547/16-171

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail