Skip to main content
Top

19-04-2018 | Podotherapie | Nieuws

Regelmatige screening op voetproblemen kan kwetsbaarheid van ouderen mogelijk verminderen

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Er is een verband tussen voetproblemen, kwetsbaarheid, slechte motoriek en verminderde lichamelijke activiteit bij ouderen dat versterkt wordt naarmate het kwetsbaarheidsniveau  van de ouderen hoger wordt. Dat blijkt uit een studie die onlangs gepubliceerd is in JAMPA. De onderzoekers onderzochten wat het effect is van voetproblemen op vallen, het ‘frailty-syndroom’ (een verzameling risicofactoren bij ouderen met negatieve gezondheidsuitkomsten als gevolg), motoriek en lichamelijke activiteit bij ouderen.  

New Content Item © nandyphotos / Fotolia

Onderzoek
In deze cohortstudie werden mensen van 65 jaar en ouder, zonder cognitieve achterstand, ernstige bewegingsstoornissen of recentelijke beroerte geïncludeerd. Aan het begin van het onderzoek werd de mate van frailty vastgesteld bij de participanten en ondergingen ze een voetonderzoek. Looppatroon, balans en spontane lichamelijke activiteit werden 48 uur lang thuis gemeten met een draagbare sensor. Onderzoek met draagbare sensoren is nieuw, omdat bij eerder onderzoek resultaten vaak gemeten werden in een kliniek of ganganalyse laboratorium. Hierdoor waren kwetsbare ouderen vaak niet in staat om deel te nemen aan dergelijk onderzoek, wat de resultaten mogelijk vertekende.

Resultaten
Er werden 117 participanten geïncludeerd in deze studie. De prevalentie van voetproblemen zoals perifere neuropathie en de aanwezigheid van een voetdeformiteit werd significant hoger naar mate de frailty categorie verslechterde. Voetproblemen waren geassocieerd met angst voor vallen, maar niet met daadwerkelijke valincidenten. Voetpijn en perifere neuropathie waren geassocieerd met een trager looppatroon, kleinere paslengte en algemene zwakte en vermoeidheid. Draagbare sensoren bieden mogelijkheden om mensen te screenen op een verhoogd risico op een verslechterd looppatroon, verslechterde balans en verminderde lichamelijke activiteit. De onderzoekers suggereren dat vroegtijdige interventie door regelmatige screening op voetproblemen de motoriek kan verbeteren en de angst voor vallen kan verminderen, waardoor het risico op frailty verminderd. Verder onderzoek is nodig om te onderzoeken of aangemeten inlays kunnen zorgen voor minder kans op zwakte en vermoeidheid en daarmee het ontwikkelen van frailty.

Wilt u het besproken artikel nalezen: https://doi.org/10.7547/15-186

Muchna et al. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2018

 

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.