Skip to main content
main-content
Top

13-02-2020 | Podotherapie | Nieuws

Promovendus ontwikkelt en test instelbare rockerprofielen en zichzelf aanpassende inlegzool

Promovendus Roy Reints ontwikkelde een instelbaar rockerprofiel en een zichzelf aanpassende inlegzool om veranderende en zich verplaatsende hoge plantaire druk bij diabetespatiënten verder omlaag te brengen.

Om druk onder de voeten van diabetespatiënten te verlagen worden in de huidige praktijk op maat gemaakte inlegzolen en schoenen met een afwikkelcorrectie (ofwel rockerprofiel) voorgeschreven. Maar daar zitten ook kanttekeningen bij, onder meer dat de vervaardiging voornamelijk gebaseerd is op de ervaring en kennis van de behandelend specialist of orthopedisch schoentechnicus. Bovendien verplaatsen druklocaties zich door veranderingen in de voet, waardoor de inlegzool of schoen met rockerprofiel de druk niet meer voldoende ontlast.  Hierdoor neemt het risico op diabetische voetulcera weer toe.

Makkelijk aanpasbaar

Reints ontwikkelde en testte in het beweeglab van het  UMCG i een zichzelf aanpassende inlegzool  en een instelbaar rockerprofiel bij gezonde personen, zowel afzonderlijk als in combinatie.

Het instelbare rockerprofiel bestaat uit 3 carbonlagen die de zool verstijven. De bovenste laag is voor de ondersteuning. De middelste zool heeft parallel aan de longitidinale as twee inkeping van 24 mm breed en de onderste laag heeft 2 inkepingen van 8 mm breed. Hierin zijn twee rails geplaatst met een schuifbalk, waarmee binnen enkele seconden de apexpositie en apexhoek  aangepast kunnen worden. Het instelbare rockerprofiel is geplaatst onder een Dr. Comfort schoen waarvan de bestaande zool is verwijderd. 

De zichzelf aanpassende inlegzool bestaat uit 105 kleine hexagonale elementen van 1,46 m2  met een hoogte van 9 mm.  Als de druk op een element boven een bepaalde drempelwaarde  komt, zakt het element 3,5 mm naar beneden waardoor de plantaire druk lager wordt, zonder dat de stabiliteit negatief wordt beïnvloed.

Gekeken werd naar het effect van diverse apex posities en apexhoeken op de drukontlasting van 7 verschillende regio’s onder de voet. Dit werd gemeten met het  Pedar X inshoe meetsysteem.  

Resultaten
Over het algemeen resulteerde het lopen met het instelbare rockerprofiel tot grote drukverlagingen onder de voeten. Voor bepaalde gebieden onder de voet zorgden sommige rocker-instellingen voor meer drukverlaging dan andere. Echter, de grote variabiliteit tussen proefpersonen toonde aan dat het ontwerp van een rockerprofiel zeer persoonsgebonden is en er niet zoiets is als één algemene rockerprofiel-setting die werkt voor iedereen.

Zowel het instelbare rockerprofiel alleen als de combinatie van beide concepten resulteerden in grotere drukverlagingen dan wanneer men alleen liep met de zichzelf aanpassende inlegzool. Ondanks dat de verschillen tussen het gebruik van het instelbare rockerprofiel en de combinatie van beide concepten op groepsniveau niet groot waren, bleek het voor sommige proefpersonen nodig om het instelbare rockerprofiel te combineren met de zichzelf aanpassende inlegzool om zo tot drukken onder de voet te komen die als veilig worden verondersteld (< 200 kPa).

Reints R. On the design and evaluation of adjustable footware for the prevention of diabetic foot ulcers.

Wilt u het proefschrift lezen: http://hdl.handle.net/(...)54-90cd-7ed4e69c3348Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...