Skip to main content
main-content
Top

31-01-2019 | Podotherapie | Nieuws

Podotherapie effectief bij valpreventie ouderen

Podotherapeutische interventies zijn effectief bij valpreventie onder ouderen. Met name behandeling waarin meerdere podotherapeutische interventies gecombineerd worden en gekozen is voor een multidisciplinaire aanpak blijken een significant effect te hebben op het voorkomen van valincidenten onder ouderen.  Zo blijkt uit onderzoek.


Het is bekend onder podotherapeuten dat voetproblemen risicofactoren voor valincidenten kunnen zijn. De podotherapeut kan een verscheidenheid aan interventies aanbieden, maar de effectiviteit van podotherapeutische interventies op valpreventie bij ouderen was onduidelijk. Daarom hebben onderzoekers onlangs een systematic review uitgevoerd waarin gekeken werd naar het effect van onder andere podotherapeutische interventies op het voorkomen van valincidenten onder ouderen.

Methode

Voor deze systematic review is gezocht naar artikelen in diverse databases. (Quasi-) Randomized-controlled trials, met een onderzoekspopulatie van mensen van 60+, werden geïncludeerd. Twee onderzoekers screenden onafhankelijk van elkaar de gevonden artikelen op vooraf vastgestelde selectiecriteria. Van de geïncludeerde studies werd ook de methodologische kwaliteit beoordeeld.   Verschillende factoren werden onderzocht, zoals moment van eerste valincident, letsel door valincident en ervaren gezondheid. Waar mogelijk werd data gepoold in een meta-analyse.

Resultaten

In totaal werden er 35.857 titels en abstracts gescreend. Uiteindelijk werden negen studies geïncludeerd in deze systematic review. Deze negen studies omvatten bij elkaar 6502 participanten. Twee studies onderzochten één podotherapeutische interventie zoals zolen of het effect van schoeisel. Drie studies onderzochten een combinatie van podotherapeutische interventies zoals schoeisel in combinatie met zolen of gerichte adviezen in combinatie met zolen. Vier studies onderzochten interventies uitgevoerd in en multidisciplinair team, zoals een risico-assessment en verwijzing naar de podotherapeut. Het was in deze studies onduidelijk of de verwijzing naar de podotherapeut tot een behandeling leidde. In alle studies was er beperkte informatie over inhoud van de interventie, dosis of frequentie. Samengevat laat de gecombineerde data uit deze systematic review een significant effect zien voor gecombineerde podotherapeutische interventies in vergelijking met usual care. Ook multidisciplinaire aanpak werd significant effectief bevonden. Er werd geen significant effect gevonden voor studies waarbij één podotherapeutische interventie werd onderzocht.

Wilt u het besproken artikel nalezen?

G. Wylie et al. Age and Ageing, 2019; 0: 1-10​​​​​​​ https://doi.org/10.1093/ageing/afy189

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten