Skip to main content
main-content
Top

18-02-2021 | Podotherapie | Nieuws

Veel parkinsonpatiënten uit onderzoek hebben voetdeformiteiten en dragen inadequaat schoeisel

Een zeer groot deel van een Spaanse onderzoeksgroep bestaande uit 53 patiënten met de ziekte van Parkinson blijkt voetvervormingen en -veranderingen te hebben en veelal verkeerd schoeisel te dragen. De podotherapeut kan hier een belangrijke rol spelen.

Uit eerder onderzoek is al duidelijk geworden dat patiënten met de ziekte van Parkinson veranderingen in de loopcyclus vertonen, gekenmerkt door een afname van de paslengte. Tevens vertonen ze significante verschillen in hielcontact en een verminderd optillen van de voet tijdens de zwaaifase. Vandaar dat ze een verhoogd valrisico hebben.

In dit onderzoek hebben de onderzoekers geanalyseerd of patiënten met de ziekte van Parkinson een geschikte schoenmaat gebruiken en of ze weten of ze voetvervormingen of -veranderingen hebben. Volgens de onderzoekers zijn er nauwelijks studies gedaan naar de invloed van voetproblemen op houding en het kunnen leiden tot vallen bij ouderen. Ook zijn er in dit kader nauwelijks onderzoeken gedaan naar het schoeisel.

Voetonderzoek

53 patiënten met de ziekte van Parkinson (stadium 1 of 2 op de Hoehn en Yahr schaal) zijn in deze studie geïncludeerd. Exclusiecriteria waren een recente breuk of operatie aan het onderbeen.

Een podotherapeut beoordeelde de voeten en enkels van de deelnemers op basis van: algemene gezondheid van de voet, het observeren van de huid en het voorkomen van hyperkeratose en/of nagelproblemen. Tevens bepaalde de podotherapeut de beweging (ROM) van het MTP1-gewricht. Met behulp van een goniometer keek hij of er sprake was van een hallux limitus of rigidus. Ook de ROM van het enkelgewricht is op deze manier bepaald. Via de Manchester Scale is gekeken of er sprake is van een hallux abducto valgus (HAV).

Tevens zijn de voet- en schoenmaat gemeten met een Brannock-apparaat, een gevalideerd meetinstrument (MedicalTtrain; Madrid, Spanje). Hierbij zijn de lengte en breedte gemeten.

89% vertoont een podotherapeutische afwijking

Alle patiënten hebben het onderzoek volbracht, waarvan 36 mannen en 17 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar. De podotherapeut heeft in 89% van de gevallen een podotherapeutische afwijking gevonden bij deze onderzochte groep. Deze afwijkingen bestonden uit nagelafwijkingen (n=38), een functionele hallux limitus (n=30), een hallux rigidus (n=13) en een hallux abducto valgus en misvormde tenen (n=24). 

Wat verder opviel, was dat 75,5% van de patiënten een inadequate rechterschoen droeg, en 60,4% een inadequate schoen links, hetzij in lengte, breedte of beide. 

Belangrijke rol podotherapeut 

De resultaten laten zien dat een groot deel van de participanten in dit onderzoek voetdeformiteiten heeft en inadequaat schoeisel draagt. Podotherapeuten kunnen dus een belangrijke rol gaan spelen als het gaat om de gezondheid van voeten bij mensen met de ziekte van Parkinson.  Zij zouden preventieprogramma's kunnen opzetten en schoeneducatie geven. 

Beperkingen onderzoek

Bij dit onderzoek dienen de nodige kanttekeningen gemaakt te worden. Zo is de onderzoekspopulatie klein en is de beoordeling van de voeten en enkels door slechts 1 podotherapeut gedaan. 

Wilt u het volledige artikel lezen?
 

Novo-Trillo, E., López-López, D., de Labra, C., Losa-Iglesias, M. E., Becerro-de-Bengoa-Vallejo, R., Calvo-Lobo, C., Romero-Morales, C., & San-Antolín-Gil, M. (2021). Impact of Footwear and Foot Deformities in patients with Parkinson's disease: A Case-Series Study. International journal of medical sciences18(2), 372–377.

https://doi.org/10.7150/ijms.50967


Onze productaanbevelingen

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Gerelateerde thema‘s

Beeldrechten