Skip to main content
main-content
Top

17-12-2018 | Podotherapie | Nieuws

NVvP publiceert Kennisagenda Podotherapie

In november jl. heeft de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) de Kennisagenda Podotherapie gepubliceerd. Deze kennisagenda omvat onderzoeksvragen op het gebied van podotherapie waar de komende jaren onderzoek naar gedaan gaat worden. 


De Kennisagenda Podotherapie is tot stand gekomen middels een inventarisatie van kennisbehoeften onder podotherapeuten, (para)medische beroepsverenigingen en andere relevante partijen in de gezondheidszorg. Zij kregen de vraag voorgelegd welke onderwerpen zij graag onderzocht zien. Vervolgens is per per ingediend onderwerp op basis van literatuuronderzoek gekeken welk wetenschappelijk onderzoek hierover al beschikbaar is en welke kennishiaten er daadwerkelijk zijn. 

8 onderzoeksvragen

Uiteindelijk zijn de volgende 8 onderzoeksvragen tot stand gekomen:

 1. Welke (combinaties van) risicofactoren zorgen voor complicaties als drukplekken, (re)ulceraties en amputaties aan voet en enkel?
2.   Wat is de effectiviteit van podotherapeutische interventies op pijn en functie bij patiënten met morbus Sever?
3.   Wat is de (kosten)effectiviteit van podotherapeutische basis wondzorg in de eerste lijn op genezing van ulcera, recidief ulcera en amputaties aan de voet en enkel bij mensen met diabetes mellitus?
4.   Wat is de lange en korte termijn effectiviteit van podotherapeutische interventies op pijn en functie bij artrose van het MTP-1 gewricht?
5.   Bij welke voet- en enkelklachten is mobilisatie van de voet en enkel door de podotherapeut effectief op pijn en functie?
6.   Op welke manier kan de Manchester Scale voor de classificatie van hallux abducto valgus in de podotherapiepraktijk geïmplementeerd worden?
7.   Wat is de toegevoegde waarde van echografie door de podotherapeut bij de diagnostiek, en vervolgens het behandelbeleid, van klachten aan de onderste extremiteit?
8.   Welke anatomische of fysiologische afwijkingen in de onderste extremiteit zijn gerelateerd aan welke typische beweegketenklachten?

De Kennisagenda Podotherapie is te downloaden via de website van de NVvP: www.podotherapie.nl

Ook is de Kennisagenda te vinden op de website van ZonMW, waar ook de kennisagenda’s van andere paramedische beroepen te downloaden zijn: www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/paramedische-zorg/kennisagendas/

 

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...