Skip to main content
main-content
Top

01-08-2017 | Podotherapie | Nieuws

Nieuwe studie naar spieractiveringspatronen in onderste extremiteit bij dove kinderen

Dove kinderen hebben een lagere loopsnelheid en verhoogde spieractiviteit tijdens het lopen in vergelijking met horende kinderen. Dat bevestigt een studie die deze zomer is gepubliceerd in Australian Physical & Engineering Sciences in Medicine. De onderzoekers onderzochten echter ook welke spieractiveringspatronen optreden.

In het onderzoek werd bij 15 dove en 15 horende jongens tussen de 9 en 12 jaar de elektrische activiteit gemeten van de bilaterale tibialis anterior (TA), de gastrocnemius medialis (GM) en de vastus lateralis (VL). Dit werd gedaan met behulp van een draagbaar EMG-apparaat, waarbij op de genoemde spieren electroden werden geplaatst. Daarbij werd de loopcyclus opgedeeld in zeven subfasen: loading response (LR), mid-stance (MST), terminal-stance (TST), pre-swing (PS), initial swing (IS), mid-swing (MS) en terminal-swing (TS). Ook werd de loopsnelheid gemeten.

De kinderen hadden de opdracht om een afstand van 12 meter te lopen over een vlakke vloer. Daarbij werd zowel getest bij lopen zonder extra taak als bij lopen met een extra (cognitieve) taak. Deze bestond uit het tellen van het aantal groene cirkels die werden geprojecteerd in een tekening op een scherm van 90 x 120 cm naast het wandelpad in een afbeelding.

Resultaten

Dove kinderen bleken langzamer te lopen dan de horende kinderen. En spieractiviteit blijkt bij dove kinderen tijdens het lopen en tegelijkertijd uitvoeren van een cognitieve taak aanzienlijk af te nemen in vergelijking bij lopen zonder taak. Bij horende kinderen was er nauwelijks verschil tussen lopen zonder taak en lopen met taak.

Ten aanzien van de spieractiveringspatronen vonden de onderzoekers de volgende resultaten:

Bij de tibialis anterior

De activiteit van de tibialis anterior in terminal stance en pre-swing was groter bij dove kinderen dan bij de controlegroep. Terwijl de tibialis anterior in de controlegroep een grotere activiteit toonde gedurende de fasen van de mid-swing en terminal swing.

Bij de gastrocnemius medialis

De gastrocnemius medialis vertoonde bij de dove kinderen in vergelijking met de horende kinderen tijdens de gewone gang (zonder taak) een hogere activiteit in de fase van de terminal swing. Tijdens het lopen met taak vertoonden de dove kinderen meer spieractiviteit in de fasen van de loading response, initial swing, mid-stance en terminal swing.

Bij de vastus lateralis

De dove kinderen vertoonden een hogere activiteit, in vergelijking met de horende kinderen, in de vastus lateralis tijdens de fasen van terminal stance en de pre-swing tijdens de gewone gang en in terminal stance en pre-swing tijdens het lopen met een taak.

Beide groepen vertoonden asymmetrische spieractiviteit tussen de spieren aan de rechterkant en de linkerkant.

Lees hier het originele artikel

Onze productaanbevelingen

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten