Skip to main content
main-content
Top

21-01-2016 | Podotherapie | Nieuws

Nieuw onderzoek naar kosteneffectiviteit podotherapeutische zolen

In BMC Musculoskeletal Disorders is een Nederlands studieprotocol beschreven voor onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van op maat gemaakte podotherapeutische inlegzolen bij de behandeling van fasciitis plantaris in de huisartspraktijk en sportgeneeskunde.
Met het onderzoek (de STAP-studie) dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van het ontwikkelde studieprotocol willen de onderzoekers een bijdrage leveren aan de klinische besluitvorming in de gezondheidszorg aangaande de behandeling van fasciitis plantaris. Tevens willen ze behandelaars voorzien van aanvullende informatie over de (kosten)effectiviteit van podotherapeutische zorg inclusief podotherapeutische zolen. De STAP-studie (acroniem voor: Soles as Treatment Against Pain in feet) is medegefinancierd door de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten) en ZonMW.

Hieronder vindt u de Nederlandstalige samenvatting van het open access artikel.

Samenvatting

Open Access Article in BMC Musculoskeletal Disorders
De STAP-studie: de kosten(effectiviteit van op maat gemaakte zolen voor de behandeling van fasciitis plantaris in de huisartsenpraktijk en sportgeneeskundige klinieken: ontwerp van een gerandomiseerde en gecontroleerde trial.

Auteurs: N. Rasenberg, L. Fuit, E. Poppe, A. J. A. Kruijsen-Terpstra, K. J. Gorter, M. S. Rathleff, P. J. Bindels, S. M. Bierma-Zeinstra.

Achtergrond

Fasciitis plantaris is een veel voorkomende oorzaak van pijn in de voet, goed voor 11 tot 15% van alle voetsymptomen bij volwassenen waarvoor professionele zorg nodig is. Hoewel bij veel patiënten de symptomen binnen 12 maanden volledig verdwijnen, willen veel patiënten deze periode zoveel mogelijk beperken. Orthesen zijn een veel toegepaste mogelijkheid van behandeling in de dagelijkse praktijk, ondanks een gebrek aan bewijs voor de effectiviteit. Daarom is het doel van dit onderzoek om de (kosten) -effectiviteit van op maat gemaakte podotherapeutische te vergelijken met placebo inlegzolen en gebruikelijke zorg bij patiënten met fasciitis plantaris in de huisartsenpraktijk en sportgeneeskunde klinieken.

Methode

Deze studie is een, met een geblindeerde onderzoeker, gerandomiseerde gecontroleerde trial met een follow-up na 6-maanden. Patiënten met fasciitis plantaris, met een minimale duur van de klachten van 2 weken en een leeftijd tussen 18 en 65 jaar, die hun huisarts of sportarts bezoeken, komen in aanmerking voor inclusie in het onderzoek. Een totaal van 185 patiënten wordt gerandomiseerd in drie parallelle groepen. De eerste groep zal alleen de gebruikelijke zorg door de huisarts of sportarts ontvangen, een tweede groep zal worden doorverwezen naar een podotherapeut voor een op maat gemaakte inlegzool en een derde groep zal worden doorverwezen naar een podotherapeut en ontvangt een placebozool. De primaire uitkomstmaat is de verandering vanaf baseline tot 12 weken follow-up in de ernst van de pijn in rust en tijdens de activiteit op een 0-10 numerieke (score) schaal (NRS) zijn. Secundaire resultaten omvatten voetfunctie (volgens de Foot Function Index) bij 6, 12 en 26 weken, herstel (7-punts Likert) bij 6, 12 en 26 weken, pijn in rust en tijdens activiteit (NRS) bij 6 en 26 weken en de kosteneffectiviteit van de interventie op 26 weken. De metingen vinden plaats bij aanvang en, 2, 4, 6, 12 en 26 weken van de follow-up.

Discussie

De behandeling van fasciitis plantaris is een uitdaging voor zorgprofessionals. Orthesen worden vaak ingezet, ondanks een gebrek aan bewijs van de effectiviteit van patiënt gerapporteerde resultaten. De resultaten van deze gerandomiseerde gecontroleerde trial zal de wetenschappelijke basis voor de behandeling van deze vervelende aandoening in de dagelijkse praktijk te verbeteren.

Download pdf oorspronkelijke artikel (Engelstalig)


Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten