Skip to main content
main-content
Top

04-03-2019 | Podotherapie | Nieuws

Neuropathie door chemotherapie monitoren met draagbare sensoren

Bij mensen die chemotherapie ondergaan als behandeling voor kanker kan neuropathie ontstaan; de zogenaamde chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN). Deze CIPN kan ook negatieve consequenties hebben op de motorische prestaties van de patiënt. Dat was aanleiding voor onderzoek naar de mogelijkheid om de ernst van de motorische achteruitgang van mensen met CIPN met behulp van draagbare sensoren in een vroeg stadium in kaart te brengen.

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 84 proefpersonen met kanker en een controlegroep van 57 qua leeftijd vergelijkbare personen. De proefpersonen met kanker werden verdeeld in mensen met en zonder CIPN. Met 2 verschillende draagbare systemen werden gegevens over de gang en de balans van de proefpersonen gemeten. Door middel van de Vibration Perception Threshold (VPT) werden de mensen met CIPN onderverdeeld in milde CIPN en ernstige CIPN.

Resultaat

Alle proefpersonen met kanker scoorden significant slechter op de gemeten parameters met betrekking tot gang en balans. Waarbij de grootste verschillen werden gemeten in de tijdsduur van een stap en bij de stabiliteit van de beweging van de enkels bij gaan met gesloten ogen. Dit zelfde verschil werd ook geconstateerd tussen de mensen met milde en ernstige CIPN, waarbij de mensen met ernstige CIPN significant slechter scoorden. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de mensen met ernstige CIPN ook een stuk ouder waren dan de andere proefpersonen. Wanneer hier echter voor gecorrigeerd wordt, blijft er een significant verschil tussen de groepen bestaan. Dit betekent ook dat de uitslag van de VPT-test een voorspeller is voor de aanwezigheid van negatieve motorische gevolgen als gevolg van CIPN.

M.Zahiri,K.M. Chen, H. Zhou, et al., Using wearables to screen motor performance deterioration because of cancer and chemotherapy induced peripheral neuropathy (CIPN) in adults – Toward an early diagnosis of CIPN. J Geriatr Oncol.

Wilt u het besproken artikel nalezen: https://www.geriatriconcology.net/article/S1879-4068(18)30365-5/fulltext

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten