Skip to main content
Top

18-03-2021 | Podotherapie | Nieuws

Mobilisation with movement verbetert direct de enkel mobiliteit bij chronische enkel instabiliteit

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Volgens een systematische review en meta-analyse is Mobilisation With Movement van Mulligan een effectieve behandelmethode bij chronische enkel instabiliteit en terugkerende inversietrauma. Zes studies hebben MWM vergeleken met een placebo therapie en gekeken naar meerdere uitkomstmaten, waaronder mobiliteit, pijnsensatie, balans en stabiliteit.

Na een inversietrauma houdt meer dan 70% last van restverschijnselen, wat leidt tot terugkerende verzwikkingen en een grote kans op het ontwikkelen van chronische enkel instabiliteit. Verschillende manuele technieken worden aangeraden tijdens de latere fases van de revalidatie na een inversietrauma. Mobilisation With Movement (MWM) kan worden toegepast om de range of motion te verbeteren en daarmee mechanisch veroorzaakte gewrichtspijn en gewrichtsstijfheid te verminderen. Zes studies hebben gekeken naar de effecten direct na de MWM-interventie en daarvan hebben twee studies ook naar de langere termijneffecten gekeken (48 uur tot drie maanden en na zes maanden). 

Effect op mobiliteit
MWM-therapie geeft direct een verbetering van de belaste dorsaalflexie van het bovenste spronggewricht (lunge test), wat na zes maanden nog steeds aanhoudt. Ook de talaire stijfheid neemt direct af. Of de verbetering in de talaire stijfheid langer blijft aanhouden is niet onderzocht.

Effect op balans en stabiliteit  
Eén studie heeft de dynamische balans en stabiliteit onderzocht direct na de interventie, na 48u tot drie maanden en na zes maanden. Tijdens alle drie de meetmomenten werd een verbetering gevonden. Mulligan enkel taping, wat een MWM-werking heeft, is dan weer onvoldoende om een effect te hebben op de dynamische en statische balans direct na de interventie. Ook dit is maar door één studie onderzocht.   

Geen effect bij subacuut inversietrauma 
Eén studie heeft gekeken naar de effecten van MWM bij een subacuut inversietrauma. MWM lijkt hier geen effect te hebben op belaste dorsaalflexie van het bovenste spronggewricht en pijnsensatie. 

Invloed van pijn op range of motion?
Pijnvermindering zou een rol kunnen spelen bij het verbeteren van de range of motion van de enkel. Er is maar één studie, bovengenoemde studie, die naar pijnsensatie heeft gekeken. Deze studie vond geen afname in pijnsensatie, maar ook geen verbetering van de mobiliteit na MWM. Het is onduidelijk welke rol pijn speelt bij de verbetering van de mobiliteit in de andere studies.

Conclusies
MWM kan toegepast worden in de behandeling van chronische enkelinstabiliteit om direct, maar ook op langere termijn de belaste dorsaalflexie van het bovenste spronggewricht te verbeteren. Het effect van de therapie op stabiliteit en pijnsensatie moet verder worden onderzocht. Ook is meer lange termijn onderzoek nodig om te kunnen oordelen over het aanhoudende effect van de therapie. 

Wilt u het besproken artikel nalezen?

Weerasekara, I., Deam, H., Bamborough, N., Brown, S., Donnelly, J., Thorp, N., & Rivett, D. A. Effect of Mobilisation with Movement (MWM) on clinical outcomes in lateral ankle sprains: A systematic review and meta-analysis. The Foot 43 (2020): 101657.

https://doi.org/10.1016/j.foot.2019.101657

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...