Skip to main content
main-content
Top

16-09-2020 | Podotherapie | Nieuws

Laat diabetespatiënt zijn therapeutische schoenen op een zichtbare plaats zetten

Onderzoekers hebben vastgesteld dat diabetespatiënten zonder betaald werk of zonder ervaring met voetulcera minder therapietrouw zijn in het dragen van therapeutisch schoeisel dan diabetespatiënten die wel betaald werk of ervaring hebben met voetulcera.  De onderzoekers adviseren om diabetespatiënten hun therapeutische schoenen in het zicht te laten zetten. Dat stimuleert de therapietrouw.

Uit eerder onderzoek  is naar voren gekomen dat diabetische voetulcera bij 19 tot 34% van de mensen met diabetes voorkomen. Deze aandoening wordt in verband gebracht met een verhoogde mortaliteit en het risico op voetamputaties. Hoewel de meeste wonden genezen, zijn de recidief percentages schrikbarend hoog. Ongeveer 40% van de patiënten ontwikkelt een nieuwe wond binnen 1 jaar na genezing van de vorige, dit cijfer stijgt tot 60% na 3 jaar.

Mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetische voetulcera dragen minder vaak therapeutisch schoeisel dan wenselijk is. Met dit onderzoek achterhalen Jarl et al.  welke factoren een rol spelen bij het niet opvolgen van therapeutisch schoenadvies.

Onderzoek

Voor dit onderzoek is een vragenlijst opgesteld op basis van het Health Belief Model. Deze vragenlijst bestaat uit de volgende aspecten; de waargenomen ernst van de gezondheidstoestand, de waargenomen gevoeligheid voor het ontwikkelen van de aandoening, de waargenomen voordelen en belemmeringen voor het aangaan van gezondheidsgedrag, aanwijzingen voor actie en zelfeffectiviteit.

De vragenlijst werd naar 1230 mensen gestuurd. In totaal werden 429 (34,9%) vragenlijsten ingevuld. De ingevulde vragenlijsten werden geanalyseerd naar de factoren die een invloed kunnen hebben op de therapietrouwheid. Meerdere regressieanalyses lieten een significant verband zien (p <0,05) tussen een hoge therapietrouw aan therapeutisch schoeisel en betaald werk, huidig ​​voetulcus, eerder voetulcus en tevredenheid over de behandeling. Maar ook tussen hoge therapietrouw en een verminderd gevoel in de voet, het neerzetten van de therapeutisch schoeisel op een zichtbare plek, neerzetten van confectie schoeisel uit het zicht, bewuste keuzes over welk type schoeisel te dragen en de overtuiging dat therapeutisch schoeisel de genezing van wonden bevordert.

Conclusie

Uit het onderzoek van  Jarl et al. komt naar voren dat patiënten die geen baan hebben of geen ervaring met voetulcera hebben, minder therapietrouw zijn dan patiënten die wel een baan hebben of in het verleden voetulcera hebben gehad. Om de therapietrouwheid van de patiënten te verbeteren, moeten de hulpverleners de patiënten adviseren om therapeutisch schoeisel op een zichtbare plaats neer te zetten.  Zo worden de patiënten gestimuleerd om therapeutisch schoeisel vaker te dragen, wat kan lijden tot hoge therapietrouw van de patiënten en uiteindelijk een betere behandeling. Deze nieuwe inzichten kunnen podotherapeuten helpen tijdens motiverende gesprekstechnieken met patiënten.

Wilt u het artikel nalezen?

Jarl, G., Tranberg, R., Johansson, U. et al. Predictors of adherence to wearing therapeutic footwear among people with diabetes. J Foot Ankle Res 13, 45 (2020).

doi.org/10.1186/s13047-020-00413-z


Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

Beeldrechten