Skip to main content
main-content
Top

05-12-2019 | Podotherapie | Nieuws

Kinesiotaping lijkt effectief voor directe pijnvermindering bij knieartrose

Omdat pijn veroorzaakt door knieartrose het looppatroon van ouderen ernstig kan beperken werd in een klein onderzoek met 10 participanten onderzocht wat het directe effect is van kinesiotaping op pijn en functie bij ouderen met knieartrose. De resultaten van het onderzoek suggereren dat kinesiotaping effectief is als directe pijnverlichtende interventie bij knieartrose bij ouderen.

New Content Item (1) © Imagesbybarbara / Getty Images / iStock

Methode

In deze studie werden 10 ouderen uit Zuid-Korea met knieartrose geïncludeerd. Van alle participanten werd data verzameld over kniepijn, looppatroon en balans voordat de kinesiotaping werd aangebracht. Kniepijn werd gemeten met de VAS-schaal in rust en tijdens lopen. Informatie over het lopen en balans werd opgehaald met een 10 minuten looptest en een up-and-go test. Nadat de taping was aangebracht werd opnieuw dezelfde data verzameld. De kinesiotaping werd als volgt aangelegd: van onder de patella naar het laterale gedeelte van de m. quadriceps; van onder de patella naar de distale zijde van de femur; van boven de patella naar het proximale gedeelte van de tibia. Alle stroken werden aangebracht onder 10-15% spanning.

Resultaten

Het onderzoek laat zien dat kinesiotaping het looppatroon en de balans significant (P<0.05) verbeterd in vergelijking met geen taping.

Conclusie

De onderzoekers suggereren dat kinesiotaping een goede interventie is om kniepijn te verminderen en als een hulpmiddel voor het lopen en balans kan worden gezien. Echter moet hierbij in het achterhoofd gehouden worden dat de resultaten alleen wat zeggen over het directe korte-termijn effect en niets over het langere termijn effect. Daarnaast heeft deze studie een erg kleine steekproefgrootte van 10 patiënten waardoor er vraagtekens gezet kunnen worden bij de generaliseerbaarheid van de resultaten. 

Wilt u het besproken artikel nalezen?

Park JS, Yoon T, Lee SH, Na-Kyung H, Jung-Hoon L, Jung YJ, Lee G. Immediate effects of kinesiology tape on the pain and gait function in older adults with knee osteoarthritis. Medicine. 2019; 98: 45

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

Beeldrechten