Skip to main content
main-content
Top

05-06-2019 | Podotherapie | Nieuws

Internationale uniformiteit in curricula nodig voor kinderpodotherapie

Er is wereldwijd veel variëteit in de lesstof over kinderpodotherapie in de curricula van opleidingen.  Dat blijkt uit onderzoek onder academici naar aandacht voor kinderpodotherapie in verschillende opleidingen Podotherapie wereldwijd.

Middels een verkennende, cross-sectionele, online survey werden drie verschillende topics uitgevraagd:

1. het profiel van de respondenten;
2. specifieke educatie op het gebied van kinderpodotherapie en methode waarop de educatie gegeven werd en:
3. klinische ervaring met kinderpodotherapie.

Resultaten
Respondenten kwamen uit het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Europa en Zuid-Afrika. Uit de surveys blijkt dat er overeenkomsten zijn in de onderwerpen over kinderpodotherapie die gecoverd worden in de opleidingen.

Er zijn echter veel ongelijkheden over de mate van lesgeven en hoe diep in werd gegaan op de onderwerpen.

Aantal uren
Er is een duidelijk verschil in aantal uren dat aan kinderpodotherapie wordt besteed binnen de curricula. Zo bevat in Australië de opleiding podotherapie meer dan 26 uur lesstof over kinderpodotherapie, terwijl in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld 5-10 uur besteed wordt aan kinderpodotherapie.

Docenten zonder klinische ervaring
Daarnaast werd bij 50% van de opleidingen de lesstof over kinderpodotherapie gegeven door academici zonder klinische ervaring.

De onderzoekers stellen dat uniformiteit in curricula van belang is voor wereldwijde globalisatie van de gezondheidszorg. Hierbij is internationale coördinatie tussen de opleidingen nodig. Onderzoekers pleiten daarom voor meer aandacht voor uniformiteit in de opleidingen podotherapie wereldwijd.

Wilt u het besproken artikel nalezen

Williams et al. Journal of Foot and Ankle Research (2019) 12:28

https://doi.org/10.1186/s13047-019-0339-9

Onze productaanbevelingen

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten