Skip to main content
main-content
Top

08-07-2021 | Podotherapie | Nieuws

Grotere posturale zwaai bij toename van hallux valgus standsafwijking

De ernst van de hallux valgus is gecorreleerd met een grotere anteroposteriore posturale zwaai tijdens staan. Dit is gevonden in een Japanse studie bij 169 volwassenen (gemiddelde leeftijd 66 jaar). Aanleiding voor het onderzoek was meer inzicht krijgen in valrisico’s. Een toename van de anteroposteriore posturale zwaai tijdens staan kan het valrisico namelijk vergroten.

Een hallux valgus is een van de meest voorkomende voetafwijkingen bij volwassenen, met een prevalentie van 30%. Deze standsafwijking zou een grotere posturale zwaai kunnen creëren en daarmee het risico op vallen bij ouderen vergroten. Het gaat hierbij juist om de anteroposteriore posturale zwaai, de mediolaterale posturale zwaai lijkt geen rol te spelen bij een hoger valrisico. Ouderen die vallen hebben een grotere anteroposteriore posturale zwaai dan mensen die niet vallen (een verhoging van 25%). Ook spiermassa speelt mogelijk een rol in de mate van hallux valgus en posturale zwaai.

Hallux valgus en posturale zwaai

In de hallux valgus groep werden 44 deelnemers geïncludeerd en in de controlegroep 125 deelnemers. De posturale zwaai werd bepaald middels een drukmeetplaat. Deelnemers stonden gedurende 30 seconden met twee benen tegelijk op deze drukmeetplaat, waarbij de ogen open waren. De anteroposteriore posturale zwaai in de hallux valgus-groep was significant groter dan in de controlegroep. Voor de mediolaterale posturale zwaai was er geen verschil tussen beide groepen. Ook de ernst van de hallux valgus was gerelateerd aan de mate van anteroposteriore posturale zwaai.  

Andere uitkomstmaten

De spiermassa van de onderste extremiteiten van de hallux valgus-groep was kleiner dan in de controlegroep, maar er was geen verschil in spiermassa van de romp. Alleen de hallux valgus en niet leeftijd, geslacht en spiermassa van de onderste extremiteiten was gecorreleerd met de anteroposteriore posturale zwaai. Ook is gevraagd naar pijn in de hallux of het metatarsale-1 gewricht tijdens staan middels de Numeric Rating Scale (NRS). Tijdens de drukmeting is ook nog gekeken naar de totale trajectlengte van het Center of Pressure (COP) en de  COP locatie. Er zijn geen significante verschillen gevonden in hallux pijn, totale trajectlengte COP en COP locatie tussen beide groepen.

Relatie hallux valgus en posturale zwaai

Eerdere studies hebben aangetoond dat een hallux valgus invloed heeft op de plantaire druk, plantairflexie kracht en proprioceptie, die allemaal belangrijk zijn voor het voorkomen van een posturale zwaai. Dit kan de relatie verklaren tussen een hallux valgus en posturale zwaai. Aangezien de ontwikkeling van een hallux valgus vaak progressief is en de posturale zwaai toeneemt naarmate de hallux valgus toeneemt, is het belangrijk om deze progressie in de gaten te houden.

Wilt u het besproken artikel nalezen?

Omae, H., Ohsawa, T., Hio, N. et al. Hallux valgus deformity and postural sway: a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord 22, 503 (2021).

https://doi.org/10.1186/s12891-021-04385-4

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

Beeldrechten