Skip to main content
main-content
Top

11-07-2019 | Podotherapie | Nieuws

Groot onderzoek stelt normale stand van de kindervoet vast

Een geproneerde voet blijkt bij kinderen een normale voetstand te zijn. Dat stellen onderzoekers vast in een publicatie in BMJ Open.


Internationaal gezien wordt de FPI (Foot Posture Index) veel gebruikt om de stand van de voet te bepalen. Er was echter nog nooit een groot onderzoek gedaan naar wat nu normale voetstanden zijn bij kinderen. Het doel van de hier besproken studie was daarom om internationale referentiedata vast te stellen voor de FPI gedurende de hele kindertijd. Daarbij werd ook gekeken naar de invloed van Body Mass Index (BMI) op deze waarden.

Het betreft een studie waaraan 3217 gezonde kinderen hebben meegedaan. De kinderen waren tussen de 3 en 15 jaar oud en ze kwamen uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Voor alle participanten werd de FPI, lengte en gewicht bepaald, waarna de BMI berekend werd.

Van de 3217 kinderen had 55,2% een normale voet (FPI 0 tot +6), 29,8% had een geproneerde voet (FPI≥+6) en 3,9% had een zeer geproneerde voet (FPI≥+9). Slechts 11% had een gesupineerd voettype (FPI<0). Ongeveer 20% van de kinderen hadden overgewicht, maar het verband tussen BMI en FPI was zwak (r=-0,066).

De studie laat zien dat een geproneerde voet bij kinderen heel normaal is. De gemiddelde FPI score is +4. De geproneerde stand wordt minder naarmate de kinderen ouder worden, maar deze afname is niet lineair. Bovendien bleek uit de studie dat de spreiding in FPI scores erg groot was en dat er dus een hele range is van FPI scores die als normaal beschouwd kunnen worden. 

Wilt u het besproken artikel nalezen: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-023341

Gijon-Nogueron G, Martinez-Nova A, Alfageme-Garcia P, Montes-Alguacil J, Evans AM. International normative data for paediatric foot posture assessment: a cross-sectional investigation. BMJ Open 2019;9:e023341

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

Beeldrechten