Skip to main content
main-content
Top

31-10-2018 | Podotherapie | Nieuws

Geef de oncologische patiënt advies ter preventie van het hand-voetsyndroom

Mensen die, na behandeling met cytostatica, preventieve adviezen opvolgen om het hand-voetsyndroom te voorkomen,  krijgen minder vaak het hand- en voetsyndroom dan mensen die deze adviezen niet of minder uitvoerig opvolgen. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerde studie onder mensen die behandeld zijn met het cytostaticum Capecitabine.


Achtergrond

De podotherapeut ziet regelmatig mensen met voetproblemen ten gevolge van behandeling met cytostatica (chemo). Vaak betreft het hier het hand-voetsyndroom. Er is veel onderzoek gedaan naar effectieve preventieve middelen om de kans op het ontwikkelen van het hand-voetsyndroom te verminderen. Het was echter nog niet voldoende duidelijk of middelen die worden aanbevolen door bijvoorbeeld apothekers wel worden opgevolgd door patiënten en in hoeverre dit verband houdt met het optreden van het hand-voetsyndroom. Dit was reden voor onderzoekers om een cross-sectionele studie te starten.

Methode

In totaal werden 90 patiënten die behandeld waren met Capecitabine (cytostaticum) geïncludeerd. De aanbevelingen die gedaan werden door apothekers bestonden onder andere uit het smeren van een crème met ureum, het vermijden van knellende sokken en schoenen, het smeren van een zonnebrandcrème en het regelmatig wassen van de handen en voeten. Middels een vragenlijst, ingevuld door patiënten en apothekers, werd gemeten in hoeverre mensen de gegeven aanbevelingen opvolgden.

Resultaten

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat mensen die veel aanbevelingen opvolgden, minder kans hadden op het ontwikkelen van het hand-voetsyndroom (p=0.022), dan mensen die geen of maar een paar aanbevelingen opvolgden. De meest opgevolgde adviezen waren die over het smeren van crème met ureum (74.1%) en het wassen van de voeten en handen, terwijl het dragen van zachte zolen (11.8%) en het smeren van een zonnebrandcrème het minst opgevolgd werd (respectievelijk 11.8% en 14.1%). Op basis van deze bevindingen raden de onderzoekers apothekers, maar ook andere (para)medici aan om duidelijke instructies te geven aan de patiënt over preventieve middelen, om zo de kans op het hand-voetsyndroom te verminderen. Ook voor de podotherapeut is er een rol weggelegd om mensen die behandeld zijn met cytostatica (preventieve) voetzorg te bieden.

Wilt u het besproken artikel nalezen? https://doi.org/10.3892/mco.2018.1689

Suzuki S et al. Molecular and Clinical Oncology, 2018; 9: 443-448

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten