Skip to main content
Top

12-11-2021 | Podotherapie | Nieuws

Ervaringen van podotherapeuten met klinische ganganalyse bij m. tibialis posterior peesdisfunctie

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Engels onderzoek heeft zich gericht op hoe podotherapeuten aankijken tegen een live klinische ganganalyse en hoe ze dat uitvoeren zonder apparatuur bij patiënten met een m. tibialis posterior peesdisfunctie. De variatie in de gangobservaties en documentatiemethoden tussen deelnemers was erg groot. Er is behoefte aan een protocol om zo'n ganganalyse zonder apparatuur uit te kunnen voeren

In het onderzoek zijn 29 podotherapeuten in het verenigd koninkrijk middels semigestructureerde interviews gevraagd naar de toepassing en meningen over live klinische ganganalyse (LKG) bij patiënten met m. tibialis posterior peesdisfunctie (TPPD).

Voor het onderzoek werden vijf thema's geïdentificeerd: methode, werkwijze, gebruik, bijdragen aan LKG en vaardigheden verkrijgen. Observaties waren niet alleen kinetisch, maar omvatten ook patiënt ervaringen zoals pijn en zoolcomfort.

Methode

Alle deelnemers gaven aan een live klinische ganganalyse in hun onderzoek mee te nemen. Tijdsduur, moment, kijkrichting, geschoeid of blootvoets analyseren, varieerde tussen de deelnemers. Een verscheidenheid aan anatomische oriëntatiepunten, bewegingen en terminologieën werden beschreven. Blootsvoets werden 132 verschillende observaties benoemd, waarvan 82 individueel (waargenomen door één deelnemer). Het meeste werd gekeken naar de hoek van de achtervoet met het onderbeen, mediale uitstulping, voorvoet abductie en integriteit van de voetboog. Deze waarnemingen zijn markers van pronatie, waarvan veranderingen worden erkend in TPPD. Bij geschoeide analyse waren er 62 verschillende observaties, waarvan 43 individueel. Geschoeid werd vaak gekeken naar de mediale uitstulping en hoek van de achtervoet met onderbeen. Bij het documenteren van de beoordeling van een beweging of positie werd meestal een vierpuntenschaal gebruikt (geen, klein, gemiddeld of groot). Videoanalyse technologie werd af en toe toegepast nadat een live klinische ganganalyse was uitgevoerd en bestond meestal uit 2D analyse.

Werkwijze

Men was het er over eens dat kwantitatieve objectieve metingen niet mogelijk waren en dat het proces subjectief was.  Live klinische ganganalyse werd gebruikt bij klinische besluitvorming, waarbij uitkomsten gebruikt werden in de behandeling. Wanneer de symptomen van TPPD niet afnamen, maar live klinische ganganalyse wel verbeteringen liet zien, dan werd vaak doorverwezen voor aanvullend onderzoek. Wat deelnemers wel aangaven was een gebrek aan vastgestelde normatieve kinetische gegevens. Het grote aantal variaties in waarnemingen en documentatie kan het gevolg zijn van het ontbreken van deze gestructureerde en gevalideerde richtlijnen. Bij metingen met schoeisel werd het als limitatie gezien dat niet beoordeeld kan worden wat de voet in het schoeisel doet.

Gebruik

Live klinische ganganalyse werd voornamelijk gebruikt tijdens het eerste onderzoek en bij het passen van de zooltherapie, maar minder tijdens de controle. Live klinische ganganalyse werd gebruikt om kinematica te beoordelen, die verband houdt met het symptoom, maar ook om loop-gerelateerde pijn in de kliniek te reproduceren bij de beoordeling en diagnose van het letsel. Ook wordt beoordeeld of de zooltherapie het gewenste effect heeft in het schoeisel en of het schoeisel geschikt is. Videoanalyse werd soms gebruikt tijdens de controle om patiënten de verschillen te laten zien.

Bijdragen aan LKG

Een standaard LKG-protocol zou een toevoeging zijn. Ruimte- en tijdgebrek werden als limitatie benoemd bij het uitvoeren van LKG. Ganganalyse apparatuur of technologie werd door de meerderheid van de deelnemers voorgesteld, maar werd niet als noodzaak beschouwd. Sommige waren negatief over de technologie, andere gaven aan het wel te willen maar de faciliteiten niet te hebben. Wat gewaardeerd werd was het opslaan van data en mogelijkheid tot terug refereren. De negatieve meningen in dit onderzoek over ganganalyse met opnameapparatuur zijn in strijd met de positieve nadruk die in de literatuur wordt gevonden, waar is gesuggereerd dat ganganalyse met opnameapparatuur effectiever, meer valide en betrouwbaarder is dan zonder.

Vaardigheden verkrijgen

Ervaring werd door de meeste deelnemers benoemd voor het verkrijgen van de vaardigheden voor LKG, maar ook collega’s, scholing, artikelen en boeken. Een mogelijke verklaring hiervoor is het huidige gebrek aan LKG-onderzoek en literatuur, of dat simpelweg ervaringsleren de beste manier is om vaardigheden op dit gebied te verwerven.

Conclusies

Onder de bij het onderzoek betrokken podotherapeuten is een grote variatie geconstateerd in de gangobservaties en documentatiemethoden bij de live klinische ganganalyse. De meeste podotherapeuten gebruiken de klinische ganganalyse vooral als uitkomstmaat en voor het nemen van beslissingen. De belangrijkste belemmeringen voor het uitvoeren waren tijd- en ruimtebeperkingen. Voor het kunnen uitvoeren van een live klinische ganganalyse bevelen de onderzoekers het vaststellen van minimumeisen aan voor de afmeting van de loopruimte en de afspraakduur De beschikbaarheid van een gestandaardiseerde aanpak zou worden gezien als een positief hulpmiddel voor het uitvoeren van een live klinische ganganalyse bij PTTD. Daarom bevelen de onderzoekers de ontwikkeling van zo'n gestandaardiseerde aanpak aan. Dat zou kunnen in de vorm van nationale richtlijnen door middel van consensus van deskundigen en betrokkenheid van belanghebbenden.

Wilt u het volledige artikel lezen?

Harradine, P., Gates, L., Metcalf, C. et al. Podiatrists’ views and experiences of using real time clinical gait analysis in the assessment and treatment of posterior tibial tendon dysfunction. J Foot Ankle Res 14, 42 (2021).

https://doi.org/10.1186/s13047-021-00482-8

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.