Skip to main content
main-content
Top

09-04-2019 | Podotherapie | Nieuws

Custom-made zolen effectief bij reumatoïde artritis

Dat blijkt uit onlangs gepubliceerd Spaans onderzoek. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat zolen effectief zijn op pijn, maar de onderzoekers konden geen positieve uitkomst vinden voor het effect van zolen op voetfunctie en -afwijking en kwaliteit van leven bij mensen met reumatoïde artritis.

Methode

In deze randomized-controlled trial werden 53 deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van 59 jaar, onderzocht. De patiënten werden toegewezen aan groep A of groep B. Groep A ontving custom-made zolen en groep B ontving een placebozool met alleen demping. Patiënten werden gedurende drie maanden gevolgd en follow-up vond plaats na 30, 60 en 90 dagen. De primaire uitkomstmaat was voetpijn, gemeten met een VAS schaal. Met de Foot Function Index, de Manchester Foot Pain and Disability Index en de 12-item Short Form Health Survey (SF-12) werden voetfunctie en -afwijking en kwaliteit van leven gemeten.

Resultaten

28 Patiënten ontvingen de custom-made zolen. Alleen mensen die op alle follow-up momenten werden gemeten, werden meegenomen in de analyse. In de groep die de custom-made zolen heeft getest, werden statistisch significante verschillen gevonden in de voor- en nametingen wat betreft pijnvermindering. Deze pijnvermindering was groter in de custom-made zolen groep dan in de placebo groep. Voor andere variabelen konden geen statistisch significante effecten gevonden worden.

Wilt u het artikel nalezen? (dit is een betaald artikel)

Reina-Bueno M et al. Effectiveness of custom-made foot orthoses in patients with rheumatoid arthritis: a randomized controlled trial. Clin Rehabil.  2019 Apr;33(4):661-669. https://doi.org/10.1177/0269215518819118

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten