Skip to main content
main-content
Top

09-04-2019 | Podotherapie | Nieuws

Corticosteroïde injecties en manuele therapie effectief voor Mortonse neuralgie

Een veel geziene en soms lastig te behandelen klacht binnen de podotherapiepraktijk is de Mortonse neuralgie. Er bestaan diverse behandelmogelijkheden, maar welke het meest effectief is was tot op heden onduidelijk volgens Australische onderzoekers. Daarom hebben zij een systematic review naar het effect van niet-operatieve behandelingen bij Mortonse neuralgie uitgevoerd. Het onderzoek laat zien dat corticosteroïde injecties en manuele therapie het meeste effect hebben op pijnvermindering.

Methode

Er is gezocht naar artikelen in vier databases (CINAHL, EMBASE, MEDLINE en Cochrane) en artikelen tot januari 2018 zijn meegenomen. Uitkomstmaten die mee werden meegenomen zijn success rate (de aan- of afwezigheid van succes) en pijn, gemeten met een 100 punten VAS schaal. Zowel studies met als zonder controlegroep werden geïncludeerd. Bij randomized controlled trials (RCT’s) werden resultaten vergeleken tussen interventie- en controlegroepen en bij case-series werden de resultaten vergeleken tussen voor en na behandeling. Afhankelijk van de uitkomstmaten werden effectmaten gepresenteerd als Odds Ratio (OR) of Mean Difference (MD). Om gemiddelden te poolen tussen studies die dezelfde behandeling onderzochten werden random-effects modellen gebruikt.

Resultaten

In totaal voldeden 25 studies aan de inclusiecriteria, waarvan 7 RCT’s en 18 case-series. De geïncludeerde studies onderzochten acht verschillende interventies zoals injecties, shockwave therapie, manipulatie/mobilisatie. Uit de meta-analyse die werd uitgevoerd op de resultaten van twee RCT’s blijkt dat de VAS score bij mensen die corticosteroïden injecties kregen meer verbeterde dan mensen die deze injectie niet kregen. Andere RCT’s lieten een positief effect zien van manipulatie/mobilisatie versus controle en extracorporeal shockwave therapie versus controle. Er werd één studie gevonden die zolen met een varus of valguscorrectie onderzocht als therapie voor Mortonse neuralgie. Deze studie toonde geen significante verbetering in pijn bij follow-up na 12 maanden. Eén andere studie liet zien dat de kans op succes van corticosteroïde injecties tot zes keer groter (in Odds) kan zijn dan de kans op succes door het dragen van brede schoenen met demping.  

Wilt u het besproken artikel nalezen?

Matthews et al. The effectiveness of non-surgical interventions for common plantar digital compressive neuropathy (Morton’s neuroma): a systematic review and meta-analysis. Journal of Foot and Ankle Research. Maart 2019. https://doi.org/10.1186/s13047-019-0320-7

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten