Skip to main content
main-content
Top

15-10-2019 | Podotherapie | Nieuws

Associatie tussen kinderen met autisme en tenenlopen

Er lijkt een associatie te zijn tussen autismespectrumstoornis en prevalentie van tenenlopen bij kinderen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek waarin een database review werd uitgevoerd op data van 2.221.009 kinderen.

Methode

Voor deze studie werd een retrospectieve review uitgevoerd op een database met informatie over onder andere kinderen met autismespectrumstoornis. Patiënten van wie data werd onderzocht voor deze studie werden gefilterd op basis van type behandeling. Voor elke type behandeling werd gekeken hoeveel kinderen op tenen bleven lopen na behandeling. De verschillende behandelingen waren fysiotherapie, gipsen van voet en enkel en chirurgische behandeling. Uiteindelijk werden de uitkomsten van kinderen met een autismespectrumstoornis vergeleken met de uitkomsten van kinderen zonder stoornis. 

Resultaten

In de database stonden 2.221.009 kinderen in de leeftijd tot en met 18 jaar, waarvan 5.739 kinderen een autismespectrumstoornis hadden. Van deze 5.739 kinderen was bij 8.4% sprake van tenenlopen. In totaal onderging 59.3% van de kinderen fysiotherapie, 7.4% werd gegipst en 3.3% onderging een operatie. Bij de kinderen waar geen sprake was van autismespectrumstoornis waren deze percentages respectievelijk 38.1%, 3.6% en 1.2%. Zonder interventie bleef 63.3% van de kinderen met autismespectrumstoornis nog 10 jaar na diagnose op tenenlopen en bij kinderen zonder deze stoornis was dit percentage 19.3%.  

Samengevat ondersteunt dit onderzoek de associatie tussen een hogere prevalentie van tenenlopen bij kinderen met autismespectrumstoornis vergeleken met kinderen zonder de stoornis. Kinderen met autismespectrumstoornis blijken bijna drie keer vaker te worden geopereerd dan kinderen zonder  stoornis en het lang aanhouden van tenenlopen zonder behandeling blijkt vaker voor te komen bij kinderen met autismespectrumstoornis.

Wilt u het besproken artikel nalezen?

Leyden J., Fung L. & Frick S. Autism and toe-walking: are they related? Trends and treatment patterns between 2005 and 2016. Journal of Children's Orthopaedics. 2019. 13(4) (doi: 10.1302/1863-2548.13.180160.)

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

Beeldrechten