Skip to main content
main-content
Top

09-04-2019 | Podotherapie | Nieuws

Helft van de mensen met een risico op ulcera draagt ongeschikt schoeisel

Bijna de helft van de mensen met een verhoogd risico op voetulcera draagt ongeschikt schoeisel. Dat blijkt uit een studie van Australische onderzoekers. Het doel van deze studie was om prevalentie, en factoren die daarmee samenhangen, van het dragen van ongeschikt schoeisel door mensen met diabetes of mensen met neuropathie te onderzoeken. 

Methode

In deze cross-sectionele studie werden verschillende variabelen verzamelend, zoals sociodemografische factoren en factoren die samenhangen met de medische (voet)conditie. De uitkomstmaat in deze studie was schoeisel dat het meest gedragen werd buiten huis (zelf gerapporteerd door de patiënt). Het schoeisel werd gecategoriseerd in geschikt en ongeschikt, op basis van schoeisel dat aangeraden wordt in richtlijnen voor mensen met een verhoogd risico op ulcera. Logistische regressie werd uitgevoerd naar factoren die een mogelijke associatie hebben met ongeschikt schoeisel bij mensen met diabetes, mensen met neuropathie en beide patiëntgroepen bij elkaar.

Resultaten

Overall droeg 47% van de in totaal 726 patienten ongeschikt schoeisel; 49% van de 171 in de diabetes subgroep en 43% van de 159 in de neuropathie subgroep. Het dragen van inadequaat schoeisel had een onafhankelijke associatie (effectmaat Odds Ratio en 95% Confidence Interval) met het vrouwelijke geslacht in de diabetes subgroep (OR 2.7 (CI 1.4–5.2)) en neuropathie subgroep (OR 3.7 (CI 1.8–7.9)). In de subgroepen bij elkaar was het vrouwelijke geslacht (OR 5.1 (CI 3.7–7.1)), het hebben van kritiek perifeer vaatlijden (OR 2.5 (CI 1.1–5.9)) en het ondergaan hebben van een amputatie (OR 0.3 (CI 0.1–0.7)) geassocieerd met het dragen van ongeschikt schoeisel. Samengevat draagt bijna de helft van alle patiënten met een verhoogd risico op voetulcera ongeschikt schoeisel, waarvan dit vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen. De onderzoekers concluderen dat er meer aandacht moet komen voor therapietrouw betreft schoenadviezen ter preventie van ulcera.

Wilt u het besproken artikel nalezen?

Barwick AL et al. Factors associated with wearing inadequate outdoor footwear in populationsat risk of foot ulceration:A crosssectional study. 2019. PLoS ONE 14(2): e0211140. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211140

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten