Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

19-05-2016 | Artikelen | Uitgave 2/2016

Kind en adolescent 2/2016

Pilotstudie van de ADHD toolkit: een gedragsveranderende interventie voor kinderen met ADHD-problemen op de basisschool

Tijdschrift:
Kind en adolescent > Uitgave 2/2016
Auteurs:
L. Geudens, I. Dewitte, J. Lemiere, M. Wampers, Prof. dr. M. Danckaerts
Belangrijke opmerkingen

Samenvatting

Inleiding

Dit artikel rapporteert over een gerandomiseerd gecontroleerde studie van een gedragsveranderende interventie in het reguliere lager onderwijs voor kinderen met symptomen van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). De ADHD toolkit is een systematisch werkinstrument voor leerkracht en leerling dat probleemgedrag in kaart brengt en terugkoppelt naar de leerling, waarbij met toenemende intensiteit meer passend gedrag wordt ingeoefend, gekoppeld aan positieve bekrachtiging.

Methode

Honderdenzes leerlingen tussen vijf en twaalf jaar oud werden gerekruteerd uit zeven Vlaamse scholen en werden via randomisatie over een interventiegroep en een wachtlijst-controlegroep verdeeld. De uitkomstmaten waren de beoordeling door de leerkracht van de ADHD-symptomen (primair) en de oppositioneel opstandige gedragsproblemen (secundair).

Resultaten

Ondanks een positieve appreciatie van het instrument, kon de studie geen significant verschil aantonen tussen de interventie- en de controlegroep betreffende de primaire en secundaire uitkomstmaten.

Conclusie

Deze pilotstudie draagt bij tot de vaststelling dat ADHD-gedrag moeilijk veranderbaar is, zoals recent ook uit meta-analyses is gebleken.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2016

Kind en adolescent 2/2016 Naar de uitgave