Skip to main content
main-content
Top

15-02-2016 | Nieuws

Pilot gezamenlijk spreekuur huisarts en psycholoog

In het Brabantse Soerendonk vond een belangrijke pilot plaats: twee hooggekwalificeerde professionals, een huisarts en een psycholoog, in één spreekkamer. De veronderstelling is dat door de inzet van psychologie een besparing gerealiseerd wordt op de kosten voor somatiek.

De pilot

De pilot liep van december 2013 tot juni 2014, één ochtend per week een gezamenlijk spreekuur in de huisartsenpraktijk. De huisarts vroeg naar de klacht en de psycholoog keek of psychologische factoren een rol speelden bij het veroorzaken of onderhouden van de klacht. Gemiddeld zagen huisarts en psycholoog een niet-geselcteerde patiëntenpopulatie van tien tot twaalf mensen op een ochtend. De jongste was een half jaar, de oudste halverweg de negentig. Een onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit onder leiding van hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen vergeleek de resultaten van het gezamenlijk spreekuur op donderdag met die van het reguliere spreekuur op dinsdag.

Binnenkort start een tweede pilot in Oosterhout en er volgt een derde in Zuid-Nederland. Zorgverzekeraar CZ onderstuent het initiatief.

Ervaringen van de huisarts en de psycholoog

De samenwerkende psycholoog en huisarts geven in een interview in het blad De Eerstelijns (februari 2016) aan dat het belangrijk is goede afspraken te maken over de afbakening van taken, bijvoorbeeld over wie, wanneer aan woord is. Wie krijgt welke ruimte op eigen terrein en wat is dat eigen terrein.

Bij het gezamenlijk spreekuur stellen huisarts en psycholoog vragen aan de patiënt, ieder vanuit zijn eigen discipline. Eén van de uitkomsten van de pilot is dat zowel de huisarts als de psycholoog opliepen tegen de tijdsdruk. Speciaal voor de pilot was het consult 15 minuten in plaats van 10 minuten. Psychologen blijken een andere en meer tijd vergende  insteek te hebben dan huisartsen. Een kwartier was vaak niet voldoende om aandacht te schenken aan de lichamelijke én de psychologische kant.

Een niet-geselecteerde patiëntenpopulatie werd door het duo ontvangen. Achteraf lijkt de inzet van twee hooggekwalificeerde professionals op deze manier te duur.  De huisarts uit de pilot ziet wel iets in het idee, maar dan met een geselecteerde patiëntengroep. Wat moet een psycholoog bijvoorbeeld met een ingegroeide teennagel? De kunst is om de patiënten eruit te halen die lichamelijke klachten hebben waar andere problemen achter liggen.

Precisiewerk

De psycholoog kan door maar een paar vragen te stellen er achter komen dat een patiënt psychisch in de knoop zit. Door uitleg over het verband tussen de achterliggende problematiek en praktische adviezen over hoe bijvoorbeeld angst en spanning te kunnen hanteren, kan goed geholpen worden.

De huisarts laat weten dat de niet-lichamelijke kant van klachten intussen gemeengoed is geworden binnen de opleiding tot huisarts. De huisarts heeft het voordeel grote kennis over de gezinssituatie in combinatie met medische kennis te hebben, maar laat soms de aandacht voor de psychologische kant van de klacht onderbelicht. De psycholoog mist dan weer de contextuele kennis.

Gezamenlijk met de huisarts spreekuur houden, vraagt van de psycholoog parate kennis van psychopathologie en psychodynamische processen. De link tussen lichamelijke klachten en de onderliggende psychodynamiek moet snel gelegd kunnen worden.  Dit zijn vaak weer andere interventies dan normaal.  Het is precisiewerk, maar geeft patiënten toch een andere kijk op klachten.

Voorlopige conclusies van de pilot


•    Patiënten zijn net zo tevreden als bij het consult alleen met de huisarts
•    Minder medicatievoorschriften
•    Meer verwijzigingen naar eerstelijns psychologische hulp
•    Meer tips voor thuis

Of het gezamenlijk spreekuur besparing oplevert, is nog niet duidelijk. De uitkomsten van de eerste evaluatie zijn echter veelbelovend en de onderzoekers van de Radboud Universiteit en zorgeverzekeraars willen het nieuwe model verder exploreren.

Psychologische klachten normaliseren

Psychologen krijgen meer inzicht in het verloop van een huisartsenspreekuur en bij een goede samenwerking zal de psycholoog een zinvolle bijdrage aan het spreekuur bieden. Door samen aan de poort te staan worden psychische klachten genormaliseerd en zal de barrière om psychologische hulp te vragen kleiner worden. En patiënten zullen hopelijk minder snel het somatische pad opgaan.

Bron: DeEerstelijns – platform voor strategie en innovatie, editie 1, jaargang 8, februari 2016

Gerelateerd

 

Aanbevolen

2012 | wo | Boek

Psychologie en geneeskunde

Behavioural medicine

Bij lichamelijke klachten en ziekten spelen gedrag en psychosociale factoren een grote rol. Uit onderzoek blijkt dat ook socioculturele en politiek-economische aspecten van invloed zijn op de gezondheid van de mens. Zo kan een derde deel van de st

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.