Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2012 | PIJNSCORES TIJDENS EN KORT NA VASECTOMIE ONDER LOKALE ANESTHESIE | Uitgave 6/2012

Tijdschrift voor Urologie 6/2012

Pijnscores tijdens en kort na vasectomie onder lokale anesthesie; een prospectieve studie

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Urologie > Uitgave 6/2012
Auteurs:
A.C. Witjens, K.K. Yeung, J.M.P. Kroesen, D.C.A.A. de Vries, M.A. Noordzij
Belangrijke opmerkingen
aios urologie, aios chirurgie, anesthesioloog, uroloog
A.C. Witjens en J.M.P. Kroesen waren ten tijde van dit onderzoek werkzaam in het Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp.

Samenvatting

Introductie:

Vasectomie onder regionale anesthesie is de meest uitgevoerde ingreep door de uroloog. In Nederland worden 35.000 vasectomieën per jaar verricht. In een voorafgaande retrospectieve controle in ons ziekenhuis bleek dat patiënten hoge pijnscores meldden tijdens en na vasectomie. Chronische testiculaire pijn na vasectomie is in meerdere studies beschreven, maar over pijn tijdens en kort na vasectomie is tot op heden weinig bekend.

Methode:

Patiënten die een vasectomie onder lokale anesthesie ondergingen, werden geïncludeerd na ondertekening van de informed consent, mits zij in staat waren zelf de vragenlijst in te vullen. Als lokaal anestheticum werd lidocaïne 2% zonder epinefrine gebruikt. Resultaten voor deze prospectieve studie werden verkregen middels een vragenlijst, beginnende 1 dag voorafgaand aan de vasectomie tot en met dag 7 en dag 14 na de vasectomie. Per dag werd de pijn gescoord met een visueel analoge schaal (VAS) en het gebruik van pijnmedicatie genoteerd. Ook werden chronische pijnklachten en scrotale pijnklachten in de voorgeschiedenis genoteerd. Gescoord werden de variabelen: operateur (uroloog of aios), aantal incisies (1 of 2), gebruik van monopolaire coagulatie (ja of nee), de subjectieve moeilijkheidsgraad van de ingreep (makkelijk, gemiddeld of moeilijk) en complicaties tijdens en na de ingreep.

Resultaten:

237 patiënten werden geïncludeerd, waarbij 104 patiënten de vragenlijst retourneerden (respons 44%). De gemiddelde leeftijd was 42 jaar. Tijdens de vasectomie werden de hoogste pijnscores genoteerd variërend van 0 tot en met 9, gemiddelde 3,9 ± 2,6. Tijdens vasectomie werd in 35% van de gevallen een pijnscore van ten minste 5 vermeld en in 17% van de gevallen een pijnscore van 7 of hoger. Na de ingreep namen de pijnscores af, na 7 dagen was 65% van de patiënten pijnvrij en na 14 dagen 92%. Patiënten die hogere pijnscores vermeldden, gebruikten meer pijnstilling. Bij gebruik van coagulatie werden lagere pijnscores gezien. Bij de overige variabelen werd geen statistisch significante correlatie met de pijnscores aangetoond.

Conclusie:

Tijdens vasectomie onder lokale anesthesie worden te vaak, te hoge pijnscores aangegeven. Deze hoge pijnscores konden niet worden gecorreleerd aan de meeste variabelen, alleen bij gebruik van coagulatie werden lagere pijnscores gezien. Na de ingreep daalden de pijnscores snel, waarbij na 1 week het grootste deel van de patiënten pijnvrij bleek te zijn. Aanpassing van pijnmedicatie voorafgaand aan de ingreep of een aanvullend funiculusblokkade zou invloed kunnen hebben op de hoge pijnscores. Hiervoor zijn aanvullende studies van belang.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Urologie

Het Tijdschrift voor Urologie is het enige peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift in het vakgebied. Het verschijnt 8 keer per jaar en bevat naast wetenschappelijke artikelen ook case-reports en de abstracts van de voor- en najaarsvergaderingen van de NVU.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2012

Tijdschrift voor Urologie 6/2012 Naar de uitgave

CASE REPORT. EPIDERMOÏDE CYSTE VAN DE TESTIS

Case report. Epidermoïde cyste van de testis

EditorialNotes

EDITORIAL