Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-11-2019 | Onderzoek | Uitgave 12/2019

Huisarts en wetenschap 12/2019

Pijnbestrijding bij kinderen met otitis media acuta

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 12/2019
Auteurs:
Rick van Uum, Roderick Venekamp, Anne Schilder, Roger Damoiseaux, Sibyl Anthierens
Belangrijke opmerkingen
Van Uum RT, Venekamp RP, Schilder AGM, Damoiseaux RAMJ, Anthierens S. Pijnbestrijding bij kinderen met otitis media acuta. Huisarts Wet 2019;62(12):18-23. DOI:10.1007/s12445-019-0356-8.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven

Samenvatting

Inleiding Oorpijn is een veelvoorkomend symptoom van otitis media acuta (OMA) en staat centraal in de ziektebeleving van kinderen en hun ouders. In de praktijk blijken (huis)artsen niet altijd duidelijke adviezen over pijnstilling te geven, en zijn ouders bovendien terughoudend in het doseren van pijnmedicatie. Het is onduidelijk welke rol de ideeën van huisartsen en ouders over pijnbestrijding bij kinderen met OMA hierin spelen.
Methode Parallel aan een clustergerandomiseerd onderzoek naar een scholing voor huisartsen, gericht op het verbeteren van pijnbestrijding bij kinderen met OMA, voerden wij twee kwalitatieve interviewonderzoeken uit om deze ideeën exploreren.
Resultaten Huisartsen gaven aan dat OMA een pijnlijke aandoening is en ouders hadden moeite om bij hun zieke kind symptomen van OMA te herkennen. Ze consulteerden de huisarts voor een diagnose en advies over behandelopties. Volgens huisartsen bood de scholing handvatten om het gebruik van pijnmedicatie meer te onderzoeken en specifieker te adviseren. Ouders waardeerden dit advies en accepteerden een beleid zonder antibiotica, mits de huisarts helder uiteenzette waarom deze niet nodig waren. Ouders zeiden bij toekomstige ziekte-episoden van hun kind toch opnieuw een beroep op de huisarts te zullen doen ter bevestiging van de diagnose, ongeacht het effect van pijnmedicatie.
Conclusie Onder huisartsen en ouders is er draagvlak én ruimte voor het verbeteren van pijnbestrijding bij kinderen met OMA. Huisartsen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen door de aanpak van pijn explicieter met de ouders te bespreken.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 12/2019

Huisarts en wetenschap 12/2019 Naar de uitgave

Kennistoets

Antidepressiva

Nieuws

Nieuws