Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

03-12-2015 | Uitgave 10/2015

Bijblijven 10/2015

Persoonlijke preventie in de wijk

Een voorbeeld van implementatie in Leidsche Rijn

Tijdschrift:
Bijblijven > Uitgave 10/2015
Auteur:
Dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra
Belangrijke opmerkingen
Draaiboek van ZonMw-project ‘Persoonlijke preventie in de wijk’ en informatie over ‘Infrastructuur gezonde wijk’ is te vinden op www.​gezondnl.​nl, info@gezondnl.nl.

Samenvatting

Wijkgericht preventie en gezondheidsbevordering organiseren is niet alleen een wens van de gezondheidsprofessionals, maar wordt ook gestimuleerd vanuit het Ministerie van VWS in het Nationaal Programma Preventie (Rapport Rijksoverheid, Alles is Gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014–2016; 2013). In Leidsche Rijn is van 2012–2013 het ZonMw ‘Op een lijn’ project ‘Persoonlijke preventie in de wijk’ aan de hand van het ‘Prevent-model’ wijkgerichte preventie geïmplementeerd (Platform Personalized Prevention. Persoonlijke preventie verbindt en ontzorgt, publiek-privaat samenwerken aan gezondheid en zelf kiezen voor leefstijl; 2012:27–40). In deze bijdrage wordt het proces beschreven van het doorlopen van de verschillende stappen van de implementatiecyclus. Een pilot met individuele risicoprofilering en interventiematching op maat was een belangrijke stap. Respondenten vulden de vragenlijst horend bij de gezondheidsrisicoanalyse in en ontvingen een persoonlijk leefstijladvies. Een derde van deze groep bracht daadwerkelijk veranderingen aan in hun leefstijl. De verdere borging van de wijkgerichte preventieaanpak door (nog meer) verbinding met scholen, sport, welzijn, sociale wijkteams, bedrijfsleven, verzekeraar en gemeente vindt op dit moment plaats in Leidsche Rijn in het VIMP-vervolgproject ‘Infrastructuur van de gezonde wijk’.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

DocsOnline – Vakinformatie voor huisartsen

Met DocsOnline blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

BSL Academy mbo Verzorging en Verpleegkunde

Bijblijven

Bijblijven geeft inzicht in de huidige stand van zaken over onderwerpen die u als huisarts in uw dagelijkse praktijk tegenkomt. Bijblijven verschijnt 10 keer per jaar, waarbij in elk nummer een ander thema centraal staat.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 10/2015

Bijblijven 10/2015 Naar de uitgave