Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

03-12-2015

Persoonlijke preventie in de wijk

Een voorbeeld van implementatie in Leidsche Rijn

Auteur: Dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 10/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Wijkgericht preventie en gezondheidsbevordering organiseren is niet alleen een wens van de gezondheidsprofessionals, maar wordt ook gestimuleerd vanuit het Ministerie van VWS in het Nationaal Programma Preventie (Rapport Rijksoverheid, Alles is Gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014–2016; 2013). In Leidsche Rijn is van 2012–2013 het ZonMw ‘Op een lijn’ project ‘Persoonlijke preventie in de wijk’ aan de hand van het ‘Prevent-model’ wijkgerichte preventie geïmplementeerd (Platform Personalized Prevention. Persoonlijke preventie verbindt en ontzorgt, publiek-privaat samenwerken aan gezondheid en zelf kiezen voor leefstijl; 2012:27–40). In deze bijdrage wordt het proces beschreven van het doorlopen van de verschillende stappen van de implementatiecyclus. Een pilot met individuele risicoprofilering en interventiematching op maat was een belangrijke stap. Respondenten vulden de vragenlijst horend bij de gezondheidsrisicoanalyse in en ontvingen een persoonlijk leefstijladvies. Een derde van deze groep bracht daadwerkelijk veranderingen aan in hun leefstijl. De verdere borging van de wijkgerichte preventieaanpak door (nog meer) verbinding met scholen, sport, welzijn, sociale wijkteams, bedrijfsleven, verzekeraar en gemeente vindt op dit moment plaats in Leidsche Rijn in het VIMP-vervolgproject ‘Infrastructuur van de gezonde wijk’.
Literatuur
1.
go back to reference Rapport Rijksoverheid. Alles is Gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014–2016; 2013. Rapport Rijksoverheid. Alles is Gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014–2016; 2013.
2.
go back to reference Platform Personalized Prevention. Persoonlijke preventie verbindt en ontzorgt, publiek-privaat samenwerken aan gezondheid en zelf kiezen voor leefstijl. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers; 2012. S. 27–40. Platform Personalized Prevention. Persoonlijke preventie verbindt en ontzorgt, publiek-privaat samenwerken aan gezondheid en zelf kiezen voor leefstijl. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers; 2012. S. 27–40.
4.
go back to reference Nielen MMJ, Meer V van der, Schellevis FG. Evaluatie pilot PreventieConsult cardiometabool risico. Utrecht: Nivel; 2010. Nielen MMJ, Meer V van der, Schellevis FG. Evaluatie pilot PreventieConsult cardiometabool risico. Utrecht: Nivel; 2010.
5.
go back to reference Nielen MMJ, Meer V van der, Assendelft P, Schellevis FG Eerste ervaringen met het PreventieConsult Cardiometabool risico. Huisarts Wet. 2011;54(8):414–19.CrossRef Nielen MMJ, Meer V van der, Assendelft P, Schellevis FG Eerste ervaringen met het PreventieConsult Cardiometabool risico. Huisarts Wet. 2011;54(8):414–19.CrossRef
6.
go back to reference Kalken CK van, Kraaijenhagen RA. Een geïntegreerde systematiek voor medische preventie en leefstijlinterventie op basis van geïndividualiseerde risicoprofilering. Amsterdam: NDDO Institute for Prevention and Early Diagnostics; 2005. Kalken CK van, Kraaijenhagen RA. Een geïntegreerde systematiek voor medische preventie en leefstijlinterventie op basis van geïndividualiseerde risicoprofilering. Amsterdam: NDDO Institute for Prevention and Early Diagnostics; 2005.
7.
go back to reference Wijers C, Walg C, Evers S, Ruwaard D. Heeft het preventieconsult de toekomst? Huisarts Wet. 2014;57(6):286–89. Wijers C, Walg C, Evers S, Ruwaard D. Heeft het preventieconsult de toekomst? Huisarts Wet. 2014;57(6):286–89.
8.
go back to reference Hollander M, Stol D, Badenbroek I, Nielen M, et al. De impasse van het cardiometabool preventieconsult. Huisarts Wet. 2014;57(6):290–91. Hollander M, Stol D, Badenbroek I, Nielen M, et al. De impasse van het cardiometabool preventieconsult. Huisarts Wet. 2014;57(6):290–91.
9.
go back to reference Schers H, Nieuwboer M, Molleman G, Groot M de. Wijkgerichte aanpak in de eerste lijn werkt. Wijkgezondheidsprofiel jaagt samenwerking aan. Med Contact 2014;69:1323–25. Schers H, Nieuwboer M, Molleman G, Groot M de. Wijkgerichte aanpak in de eerste lijn werkt. Wijkgezondheidsprofiel jaagt samenwerking aan. Med Contact 2014;69:1323–25.
12.
go back to reference ZonMw. Project Op een lijn ‘Persoonlijke preventie in de wijk’. Protocol op aanvraag; 2011. ZonMw. Project Op een lijn ‘Persoonlijke preventie in de wijk’. Protocol op aanvraag; 2011.
13.
go back to reference ZonMw. Project: the effectiveness and cost-effectiveness of an integrated cardio-metabolic risk assessment and treatment program in primary care: the INTEGRATE study (samenvatting). Protocol op aanvraag; 2013. ZonMw. Project: the effectiveness and cost-effectiveness of an integrated cardio-metabolic risk assessment and treatment program in primary care: the INTEGRATE study (samenvatting). Protocol op aanvraag; 2013.
15.
go back to reference Kloosterboer SM, Brekel K van den, Rengers AH, Peek N, Wit NJ de. An exploration of beliefs and attitudes regarding healthy lifestyle behaviour in an urban population in The Netherlands: Results from a focus group study in a community-based prevention project. Eur J Public Health 2015;25(3):467–71. Kloosterboer SM, Brekel K van den, Rengers AH, Peek N, Wit NJ de. An exploration of beliefs and attitudes regarding healthy lifestyle behaviour in an urban population in The Netherlands: Results from a focus group study in a community-based prevention project. Eur J Public Health 2015;25(3):467–71.
16.
go back to reference Brekel-Dijkstra K van den, Rengers AH, Niessen MAJ, Wit NJ de, Kraaijenhagen RA. Personalized prevention approach 
with use of a web-based cardiovascular risk assessment with tailored 
lifestyle follow-up in primary care practice – a pilot study. Eur J Prev Cardiol.
 2015;0(00)1–8 (!sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav. doi:10.1177/2047487315591441). Brekel-Dijkstra K van den, Rengers AH, Niessen MAJ, Wit NJ de, Kraaijenhagen RA. Personalized prevention approach 
with use of a web-based cardiovascular risk assessment with tailored 
lifestyle follow-up in primary care practice – a pilot study. Eur J Prev Cardiol.
 2015;0(00)1–8 (!sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav. doi:10.1177/2047487315591441).
Metagegevens
Titel
Persoonlijke preventie in de wijk
Een voorbeeld van implementatie in Leidsche Rijn
Auteur
Dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra
Publicatiedatum
03-12-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 10/2015
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-015-0105-2

Andere artikelen Uitgave 10/2015

Bijblijven 10/2015 Naar de uitgave