Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2013 | Een case serie | Uitgave 2/2013

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 2/2013

Peri-oculaire infantiele hemangiomen behandeld met propranolol

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 2/2013
Auteurs:
Dhr. drs. Maarten J. Ottenhof, mw. dr. Marije J. Bruggink-Hoornweg, dhr. drs. Peerooz Saeed, mw. prof. dr. Chantal M.A.M. van der Horst
Belangrijke opmerkingen
Reconstructieve en Handchirurgie G4-226, 22660, 1100, Amsterdam, The Netherlands

Samenvatting

Doel.

Het evalueren van de effectiviteit en bijwerkingen van propranolol in de behandeling van peri-oculaire infantiele hemangiomen (IH’s).

Methoden.

Een longitudinale retrospectieve studie onder zuigelingen met peri-oculaire IH’s die met systemisch propranolol werden behandeld in het AMC. Invloed op het visuele systeem werd met oogheelkundige metingen vervolgd. Verandering van het volume van de IH’s werd voor en na behandeling fotografisch vastgelegd. Bijwerkingen werden geregistreerd.

Resultaten.

Twaalf zuigelingen met peri-oculaire IH’s werden met propranolol behandeld en vervolgd. Bij elf patiënten (92%) werd fotografisch een sterke afname in volume vastgesteld, waardoor oculaire complicaties afnamen. Bij één patiënt bleek geen effect van de propranololbehandeling waarneembaar. Bij acht van de tien patiënten verdween de amblyopie, bij de overige twee was er sprake van een verbetering van de visus. De mediane behandelduur was 5,5 maand (1,25-10,7). Bijwerkingen waren zeldzaam en niet ernstig.

Conclusie.

Propranolol is een effectief en veilig middel om perioculaire IH’s te behandelen en complicaties te voorkomen, zonder klinisch relevante bijwerkingen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2013

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 2/2013 Naar de uitgave

ingezonden brieven

Reactie

ingezonden brieven

Geachte redactie