Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

27. Pensionering

Auteurs : Prof. dr. C.J.I.M. Henkens, Mw. dr. ir. H. van Solinge

Gepubliceerd in: Inleiding in de gerontologie en geriatrie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De pensionering markeert in veel opzichten de start van een nieuwe levensfase waarin arbeid niet meer de hoofdrol speelt. In dit hoofdstuk komen verschillende aspecten van dat pensioneringsproces aan bod.
Historisch gezien is het pensioen een relatief jong fenomeen. Pas in 1957, met de invoering van de Algemene OuderdomsWet (AOW), kreeg de gehele Nederlandse bevolking recht op een basispensioen vanaf het vijfenzestigste jaar. In de huidige tijd krijgt pensionering steeds vaker het karakter van een langer lopend, dynamisch proces waarin mensen zich over een reeks van jaren geleidelijk van de arbeidsmarkt terugtrekken. De inrichting van de eerdere levensloop kan van grote invloed zijn op de pensioenopbouw en het inkomen op latere leeftijd.
Naast de financiële situatie en de aanwezigheid van een partner speelt ook gezondheid een duidelijke rol bij de afwegingen rondom stoppen met werken. Een slechte gezondheid, of een plotselinge verslechtering van de gezondheid, kan functioneren als katalysator in het besluitvormingsproces rondom stoppen met werken. Gezondheid en welbevinden van ouderen op de werkvloer én van hen die buiten het arbeidsproces zijn komen te staan, is een vraagstuk waar toekomstige gerontologen en geriaters zeker mee zullen worden geconfronteerd.
Literatuur
go back to reference Beets G. Meer ouders dan kinderen, meer grootouders dan kleinkinderen. Demos, bulletin over bevolking en samenleving. 2004;20(5):37–9. Beets G. Meer ouders dan kinderen, meer grootouders dan kleinkinderen. Demos, bulletin over bevolking en samenleving. 2004;20(5):37–9.
go back to reference Bovenberg AL, Mackenbach JP, Mehlkopf R. Een eerlijk en vergrijzingsbestendig ouderdomspensioen. Economische Statistische Berichten. 2006;91(4500):648–51. Bovenberg AL, Mackenbach JP, Mehlkopf R. Een eerlijk en vergrijzingsbestendig ouderdomspensioen. Economische Statistische Berichten. 2006;91(4500):648–51.
go back to reference Gallo WT. The association of retirement with physical and behavioral health. In: Wang M., editor. The Oxford handbook of retirement. New York: Oxford University Press; 2012. pp. 325–38. Gallo WT. The association of retirement with physical and behavioral health. In: Wang M., editor. The Oxford handbook of retirement. New York: Oxford University Press; 2012. pp. 325–38.
go back to reference Henkens K, van Solinge H. Spousal influence on the decision to retire. Int J Sociol. 2002;32(2):55–73. Henkens K, van Solinge H. Spousal influence on the decision to retire. Int J Sociol. 2002;32(2):55–73.
go back to reference Henkens K, van Dalen HP, van Solinge H De vervagende grens tussen werk en pensioen: over doorwerkers, doorstarters en herintreders. Amsterdam: Aksant; 2009. Henkens K, van Dalen HP, van Solinge H De vervagende grens tussen werk en pensioen: over doorwerkers, doorstarters en herintreders. Amsterdam: Aksant; 2009.
go back to reference Luijkx R, Kalmijn M, Muffels RJA. The impact of globalization on job and career mobility of Dutch men: Life-history data from the mid-1950s to the year 2000. In: Blossfeld HP, Mills M, Bernardi F, editors. Globalization, uncertainty and men’s careers. Cheltenham, UK: Edward Elgar; 2006. pp. 117–44. Luijkx R, Kalmijn M, Muffels RJA. The impact of globalization on job and career mobility of Dutch men: Life-history data from the mid-1950s to the year 2000. In: Blossfeld HP, Mills M, Bernardi F, editors. Globalization, uncertainty and men’s careers. Cheltenham, UK: Edward Elgar; 2006. pp. 117–44.
go back to reference SER. Bevordering arbeidsdeelname ouderen (No. 99/18). Den Haag: Sociaal Economische Raad; 1999. SER. Bevordering arbeidsdeelname ouderen (No. 99/18). Den Haag: Sociaal Economische Raad; 1999.
go back to reference Soede A. Tevreden met pensioen. Studie naar het inkomen, de bestedingen en het-kunnen-rondkomen van ouderen. Den Haag: SCP; 2012. Soede A. Tevreden met pensioen. Studie naar het inkomen, de bestedingen en het-kunnen-rondkomen van ouderen. Den Haag: SCP; 2012.
go back to reference van Solinge H van. Adjustment to retirement. In: Wang M, editor. The Oxford handbook of retirement. New York: Oxford University Press; 2012. pp. 311–24. van Solinge H van. Adjustment to retirement. In: Wang M, editor. The Oxford handbook of retirement. New York: Oxford University Press; 2012. pp. 311–24.
go back to reference van Solinge H van, Henkens K. Doorwerken na (vervroegde) pensionering. In: De Lange A, Van der Heijden B, editors. Ouder worden en duurzame inzetbaarheid op het werk. Theorie, interventies, best practices en integrale benaderingen. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2013. pp. 127–52. van Solinge H van, Henkens K. Doorwerken na (vervroegde) pensionering. In: De Lange A, Van der Heijden B, editors. Ouder worden en duurzame inzetbaarheid op het werk. Theorie, interventies, best practices en integrale benaderingen. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2013. pp. 127–52.
go back to reference Westerlund H, Kivimäki M, Singh-Manoux A, Melchior M, Ferrie JE, Pentti J, et al. Self-rated health before and after retirement in France (GAZEL): a cohort study. Lancet. 2009;374(9705):1889–96. CrossRefPubMed Westerlund H, Kivimäki M, Singh-Manoux A, Melchior M, Ferrie JE, Pentti J, et al. Self-rated health before and after retirement in France (GAZEL): a cohort study. Lancet. 2009;374(9705):1889–96. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Pensionering
Auteurs
Prof. dr. C.J.I.M. Henkens
Mw. dr. ir. H. van Solinge
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0444-8_27