Skip to main content
Top

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

37. Pensionering

Auteurs : C. J. I. M. Henkens, H. van Solinge

Gepubliceerd in: Inleiding in de gerontologie en geriatrie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Hoe pensionering vorm krijgt kan niet los worden gezien van de maatschappelijke context. Deze is sterk aan verandering onderhevig. Nog niet zo lang geleden werd het denken over het pensioen gedomineerd door het ‘Zwitserlevengevoel’, synoniem voor het financieel onbezorgd genieten van een vervroegd pensioen. Pensioenleeftijden van rond de 60, of zelfs jonger, waren daarbij geen uitzondering. Dit is verleden tijd. Na een lange – en nog steeds voortdurende – politieke discussie over de houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel werd besloten om vanaf 2013 de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen tot 67 jaar in 2021. Vanaf dan is de pensioenleeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Toekomstige generaties ouderen zullen dus aanzienlijk later dan de huidige met pensioen kunnen gaan. Dit roept nieuwe vragen op en stelt de samenleving voor nieuwe uitdagingen.
Literatuur
go back to reference Barnett I, Ogilvie D, Guell C. Physical activity and the transition to retirement: a systematic review. Am J Prev Med. 2012;43:329–36.CrossRef Barnett I, Ogilvie D, Guell C. Physical activity and the transition to retirement: a systematic review. Am J Prev Med. 2012;43:329–36.CrossRef
go back to reference Beets G. Meer ouders dan kinderen, meer grootouders dan kleinkinderen. Demos, bulletin over bevolking en samenleving. 2004;20(5):37–9. Beets G. Meer ouders dan kinderen, meer grootouders dan kleinkinderen. Demos, bulletin over bevolking en samenleving. 2004;20(5):37–9.
go back to reference Bovenberg AL, Mackenbach JP, Mehlkopf R. Een eerlijk en vergrijzingsbestendig ouderdomspensioen. Economische Statistische Berichten. 2006;91(4500):648–51. Bovenberg AL, Mackenbach JP, Mehlkopf R. Een eerlijk en vergrijzingsbestendig ouderdomspensioen. Economische Statistische Berichten. 2006;91(4500):648–51.
go back to reference De Beer J, Van Dalen HP, Henkens K. De verbeelding van een redelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Me Judice. 21 december 2018. De Beer J, Van Dalen HP, Henkens K. De verbeelding van een redelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Me Judice. 21 december 2018.
go back to reference Gallo WT. The association of retirement with physical and behavioral health. In: Wang M, editor. The Oxford handbook of retirement. New York: Oxford University Press; 2012. pp. 325–38. Gallo WT. The association of retirement with physical and behavioral health. In: Wang M, editor. The Oxford handbook of retirement. New York: Oxford University Press; 2012. pp. 325–38.
go back to reference Henkens K, Van Solinge H. Spousal influence on the decision to retire. Int J Sociol. 2002;32(2):55–73.CrossRef Henkens K, Van Solinge H. Spousal influence on the decision to retire. Int J Sociol. 2002;32(2):55–73.CrossRef
go back to reference Henkens K, Van Dalen HP, Van Solinge H. De vervagende grens tussen werk en pensioen: over doorwerkers, doorstarters en herintreders. Amsterdam: Aksant; 2009. Henkens K, Van Dalen HP, Van Solinge H. De vervagende grens tussen werk en pensioen: over doorwerkers, doorstarters en herintreders. Amsterdam: Aksant; 2009.
go back to reference Henkens K, Van Solinge H, Damman M, Dingemans E. Langer doorwerken valt nog niet mee. Demos: Bulletin over Bevolking en Samenleving. 2016;32(2):1–4. Henkens K, Van Solinge H, Damman M, Dingemans E. Langer doorwerken valt nog niet mee. Demos: Bulletin over Bevolking en Samenleving. 2016;32(2):1–4.
go back to reference Luijkx R, Kalmijn M, Muffels RJA. The impact of globalization on job and career mobility of Dutch men: life-history data from the mid-1950s to the year 2000. In: Blossfeld HP, Mills M, Bernardi F, editors. Globalization, uncertainty and men’s careers. Cheltenham, UK: Edward Elgar; 2006. pp. 117–44. Luijkx R, Kalmijn M, Muffels RJA. The impact of globalization on job and career mobility of Dutch men: life-history data from the mid-1950s to the year 2000. In: Blossfeld HP, Mills M, Bernardi F, editors. Globalization, uncertainty and men’s careers. Cheltenham, UK: Edward Elgar; 2006. pp. 117–44.
go back to reference SER. Bevordering arbeidsdeelname ouderen (No. 99/18). Den Haag: Sociaal Economische Raad; 1999. SER. Bevordering arbeidsdeelname ouderen (No. 99/18). Den Haag: Sociaal Economische Raad; 1999.
go back to reference Soede A. Tevreden met pensioen. Studie naar het inkomen, de bestedingen en het-kunnen-rondkomen van ouderen. Den Haag: SCP; 2012. Soede A. Tevreden met pensioen. Studie naar het inkomen, de bestedingen en het-kunnen-rondkomen van ouderen. Den Haag: SCP; 2012.
go back to reference Van Solinge H. Adjustment to retirement. In: Wang M, editor. The Oxford handbook of retirement. New York: Oxford University Press; 2012. pp. 311–24. Van Solinge H. Adjustment to retirement. In: Wang M, editor. The Oxford handbook of retirement. New York: Oxford University Press; 2012. pp. 311–24.
go back to reference Van Solinge H, Henkens K. Doorwerken na (vervroegde) pensionering. In: De Lange A & Van der Heijden B, redactie. Ouder worden en duurzame inzetbaarheid op het werk. Theorie, interventies, best practices en integrale benaderingen. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2013. pag. 127–52. Van Solinge H, Henkens K. Doorwerken na (vervroegde) pensionering. In: De Lange A & Van der Heijden B, redactie. Ouder worden en duurzame inzetbaarheid op het werk. Theorie, interventies, best practices en integrale benaderingen. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2013. pag. 127–52.
go back to reference Westerlund H, Kivimäki M, Singh-Manoux A, Melchior M, Ferrie JE, Pentti J, et al. Self-rated health before and after retirement in France (GAZEL): a cohort study. The Lancet. 2009;374(9705):1889–96.CrossRef Westerlund H, Kivimäki M, Singh-Manoux A, Melchior M, Ferrie JE, Pentti J, et al. Self-rated health before and after retirement in France (GAZEL): a cohort study. The Lancet. 2009;374(9705):1889–96.CrossRef
Metagegevens
Titel
Pensionering
Auteurs
C. J. I. M. Henkens
H. van Solinge
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2453-8_37