Pedicure-instrumentenwijzer | mijn-bsl Skip to main content
Top

2021 | Boek

Pedicure-instrumentenwijzer

Auteur: Tineke de Beer

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

De Pedicure-instrumentenwijzer geeft een zo compleet mogelijk beeld van alle mogelijke soorten instrumenten die een pedicure tot haar of zijn beschikking heeft. Het accent ligt op het gebruik van de instrumenten. Per hoofdstuk is aansluiting gezocht bij wat er in de Richtlijnen en Protocollen van ProVoet staat over de betreffende handeling en het gebruik van de instrumenten. Ook het Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure is steeds gehanteerd.

In deze tweede druk zijn veel nieuwe instrumenten en apparaten toegevoegd.. Het boek benoemt eerst alle handelingen en de instrumenten die daarbij gebruikt worden. Zowel de basis pedicurehandelingen als medische pedicurehandelingen komen aan bod. De auteur geeft advies over welk instrument gebruikt kan worden tijdens welke handeling. Laat zien hoe deze instrumenten eruitzien en geeft advies hoe je ze het beste vast kunt houden. Daarna volgen hoofdstukken over apparatuur, zoals frezen, motoren en tangen. Uiteraard zijn waar mogelijk diverse tips en werkmethoden van collega’s toegevoegd, waardoor de mogelijkheden van de instrumenten nog inzichtelijker worden. Van de meeste instrumenten en de pedicurehandelingen zijn duidelijke foto’s in het boek opgenomen.

Voor pedicures, medisch pedicures en aankomend pedicures.

Tineke de Beer is (medisch) pedicure sinds 1981. Ze was eigenaar van een praktijk voor voetverzorging in Nieuwegein tot 2020. Zij verzorgt regelmatig de opleidingen en na- en bijscholingscursussen voor (medisch) pedicures bij verschillende opleidingsinstituten. Sinds 1989 is ze examinator/assessor geweest.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Basishandelingen
Samenvatting
Gestart wordt met een dringend advies om zorgzaam en zorgvuldig om te gaan met de tangen en frezen die bij de basishandeling gebruikt worden. Opvolgen van dit advies verlengt de levensduur van die instrumenten. Vervolgens worden de basishandelingen beschreven die behoren tot de nagelverzorging in de pedicurepraktijk: nagelknippen, polijsten en schoonmaken. De daarbij te gebruiken instrumenten (tangen, frezen, handinstrumenten en pincetten) en de verschillende toe te passen handgrepen komen ruimschoots aan bod.
Tineke de Beer
2. Ingegroeide nagels
Samenvatting
Er is een duidelijk onderscheid in de behandelwijze door de pedicure tussen een ingroeiende nagel en ingegroeide nagel. Bij een ingroeiende nagel kan en mag de pedicure zelfstandig handelen. De behandeling en de te gebruiken instrumenten worden uitgebreid beschreven. Bij een ingegroeide nagel met ontstekingsverschijnselen moet de cliënt verwezen worden naar de huisarts, die al dan niet zelf de cliënt helpt. Indien de huisarts de cliënt terugstuurt kan en mag de pedicure het probleem van de ingegroeide nagel behandelen door de oorzaak weg te nemen. De handelwijze, de te gebruiken instrumenten en een eventueel vervolg worden in dit hoofdstuk beschreven.
Tineke de Beer
3. Hypertrofische nagels
Samenvatting
De verschijningsvormen en de mogelijke oorzaak van hypertrofische nagels zoals de kalknagels (in de volksmond gebruikte term voor verdikking van de nagel), de hoornnagels en schimmelnagels komen in dit hoofdstuk aan bod. Per verschijningsvorm van de nagel wordt de oorzaak aangegeven. De daarbij behorende behandeling en de te gebruiken instrumenten en frezen worden uitgebreid behandeld.
Tineke de Beer
4. Overige nagelaandoeningen
Samenvatting
Onder de overige nagelaandoeningen worden de psoriasisnagel, de gespleten nagel en dwangnagel of nijnagel beschreven. De beschrijving van de behandeling met de te gebruiken instrumenten zoals de diamantfrees, hoek- en nageltang, legt ook de nadruk op de gevoeligheid van de nagels bij het behandelen. Er is aandacht voor de voorzichtigheid die in acht genomen moet worden bij het frezen en knippen van deze nagels.
Tineke de Beer
5. Eelt
Samenvatting
Bij het verwijderen van eelt besteed je aandacht aan zowel het te gebruiken instrument, het type mesje om te snijden alsook aan de stand van de handen tijdens het snijden. Het is belangrijk voor je eigen veiligheid te zorgen terwijl je tijdens het snijden het mesje vasthoudt. Dus is het zaak om niet richting je eigen vingers te snijden. De verschillende soorten steriele scalpelmesjes, het gutsmesje, de eeltschaaf en de omnicut passeren de revue. De onderhandse, bovenhandse en penhoudergreep worden duidelijk uitgelegd. Er is ook aandacht voor de behandeling van kloven, zowel voor de manier van eelt verwijderen als voor een eventuele openkloofbehandeling.
Tineke de Beer
6. Likdoorn verwijderen
Samenvatting
Een duidelijke uitleg over de verschillende soorten likdoorns is de basis voor beschrijving van de verschillende mogelijke behandeling daarvan. Zo komt aan bod de gewone likdoorn, de zaadlikdoorn, de weke likdoorn en uiteraard de vasculaire en neurovasculaire likdoorn, Uitvoerig worden de mogelijk te gebruiken type mesjes, frezen en andere instrumenten beschreven. Extra aandacht is er voor benodigde voorzichtigheid bij het behandelen van de vasculaire en neurovasculaire likdoorn vanwege het gevaar dat makkelijk een kleine bloeding kan ontstaan, en de pijn die behandeling van deze likdoorns bij de cliënt kan veroorzaken.
Tineke de Beer
7. Andere huidaandoeningen
Samenvatting
Er zijn heel veel huidaandoeningen die de pedicure als eerste bij die cliënt ziet, maar waar een pedicure niet direct iets aan kan doen. Hier wordt duidelijk beschreven welke huidaandoening de pedicure eigenlijk mag behandelen, namelijk de blaar die door mechanische oorzaak is ontstaan. Bij door andere oorzaken ontstane blaren wordt de cliënt met een verwijsbriefje naar de huisarts verwezen. De behandelwijze bij de mechanisch ontstane blaar wordt hier beschreven.
Tineke de Beer
8. Handelingen bij cliënten met een verhoogd risico
Samenvatting
Eerst een uitleg van wat bedoeld wordt met de term ‘cliënten met een verhoogd risico’. Die omvat meer dan een aandoening als diabetes, reumatische aandoeningen, ouderen, verwaarloosde voeten en verlamming. Denk ook aan cliënten met erysipelas, oedeem, protheses en cliënten met een oncologische aandoening. De uitgebreidheid van de te benoemen risico’s vraagt een speciale aanpak voor deze groep cliënten en daarom mogen alleen de medisch pedicures die behandelingen uitvoeren. Naast de behandeling vindt bij deze groep cliënten een uitgebreide screening plaats. De daarbij te gebruiken instrumenten worden ook in dit hoofdstuk beschreven.
Tineke de Beer
9. Technieken
Samenvatting
Dit hoofdstuk beschrijft de instrumenten die te gebruiken zijn bij nagelreparaties, het aanbrengen van nagelprotheses, verschillende beugeltechnieken, regulatietechnieken en orthonyxie. Daarnaast worden enkele (delen van) deze technieken beschreven. De medisch pedicure is geschoold om al deze technieken uit te voeren.
Tineke de Beer
10. Tangen en frezen
Samenvatting
Om een goede pedicurebehandeling te geven zijn degelijke tangen en frezen noodzakelijk. Dit hoofdstuk geeft veel informatie over soorten tangen en frezen en beschrijft het gebruik ervan. Tips voor de aanschaf van deze instrumenten komen uitgebreid aan bod. Belangrijk bij de aanschaf van een tang is om zelf te voelen hoe de tang in de hand ligt. Daarnaast moet gekeken worden naar het materiaal en de constructiewijze van de tangen. Weet ook welk type tang je nodig hebt. Je laten voorlichten over de voordelen en nadelen is cruciaal. De aanschaf van frezen is ook een secuur werk. De vele soorten en materialen hierin worden uitgebreid behandeld. Welk type frees is te gebruiken voor welke soort behandeling? Zijn ze volgens de regels schoon te maken? Dit zijn belangrijke zaken om te weten voordat je ze aanschaft.
Tineke de Beer
11. Pedicuremotoren
Samenvatting
Een pedicuremotor is de motor waarop de praktijk drijft en is vaak een van de grootste uitgaven voor die praktijk. De keus in pedicuremotoren is erg groot en de informatie is niet altijd even duidelijk. Dit hoofdstuk neemt je bij de hand om tot een weloverwogen keus te komen. Die keus voor een pedicuremotor is afhankelijk van veel factoren, zoals het budget, het doel van de aanschaf, welke techniek (droog- of nattechniek) en welk handstuk je wilt gebruiken. Een belangrijk argument dat de keus mede kan bepalen is het aantal behandelingen per dag. Daarnaast speelt de vraag mee of het gaat om de aanschaf van een grote of kleine motor of een complete unit. Met de inhoud van dit hoofdstuk in je achterhoofd en het advies van de groothandel kom je tot een goede keus.
Tineke de Beer
Nawerk
Meer informatie
Titel
Pedicure-instrumentenwijzer
Auteur
Tineke de Beer
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2618-1
Print ISBN
978-90-368-2617-4
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2618-1