Skip to main content
main-content
Top

12-02-2014 | Nieuws

Nog slechts een derde PCI-patiënten sterft aan hartaandoening

Van de patiënten bij wie coronaire hartziekte is behandeld met een percutane coronaire interventie (PCI), overlijdt nog maar een derde op de lange termijn aan een hartaandoening. Dat was voor de onderzoekers een verrassend resultaat. De studie van Mayo Clinic Rochester is gepubliceerd in Circulation.

Twee derde van de patiënten die een PCI ondergingen overlijdt aan kanker of een long- of neurologische ziekte. Binnen de sterfte aan een cardiale aandoening is de sterfte aan een myocard infarct en een acute ritmestoornis scherp afgenomen; de sterfte aan hartfalen nam niet af.

Termijnen

Voor het onderzoek is van 20.000 patiënten die tussen 1991 en 2008 in Mayo Clinic een PCI ondergingen, nagetrokken waar ze uiteindelijk aan zijn overleden. De onderzoeksperiode is in drie termijnen opgesplitst. In de eerste periode van 1991 overleed het merendeel aan een cardiale aandoening, in de periode van 1997 tot 2002 was de sterfte aan een cardiale en niet-cardiale aandoening ongeveer gelijk en in de periode van 2003 tot 2008 overheerste de niet-cardiale sterfte.

Complexe vaatziekte

De resultaten waren verrassend voor de onderzoekers, onder leiding van Rajiv Gulati. “De patiënten die nu een PCI krijgen zijn in vergelijking met jaren geleden ouder, hebben met een meer complexe coronaire vaatziekte en meer risicofactoren. En in gerandomiseerde klinische studies met een PCI blijft de sterfte aan een cardiale aandoening overheersen.”

Verbeterde behandeling

Toch hebben de onderzoekers ook wel een verklaring voor de lagere sterfte aan een cardiale aandoening. “De sterke afname van de cardiale sterfte op de lange termijn kan een gevolg zijn van de verbeterde behandelmogelijkheden voor hartaandoeningen. Steeds meer patiënten met een hartziekte krijgen medicijnen voor cholesterol- en bloeddrukverlaging, de preventie van hartfalen en de technologiën die in catheterisatielaboratoria worden toegepast, zijn verbeterd.”

Subgroep

Omdat sterfte aan hartvaatziekten minder voordehand ligt, krijgen artsen volgens Gulati meer de ruimte PCI-patiënten een totaalbehandeling te geven door zich ook te focussen op de niet-cardiale aandoeningen. Daarnaast dagen de resultaten de arts uit om de subgroep patiënten te identificeren die meer risico lopen om te overlijden aan een hartaandoening en zich daar op te richten.

Aan het onderzoek is ook een editorial gewijd.

 

Auteur(s): Jenneke van de Streek

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.