Patiëntklachten: voorkomen altijd nog beter dan genezen | mijn-bsl Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Patiëntklachten: voorkomen altijd nog beter dan genezen

Auteurs : J. M. van der Ven, G. E. Bart

Gepubliceerd in: Het tandheelkundig jaar 2016

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk bespreken auteurs het recht van patiënten om te klagen. Dat gebeurt in eerste instantie door het definiëren van het begrip klacht en het beschrijven van een algemeen juridisch kader. De focus ligt op het klachtrecht op basis van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Het tuchtrecht en aansprakelijkheidsrecht worden summier behandeld. Straf- en bestuursrechtelijke opties blijven buiten beschouwing: het initiatief voor die routes ligt immers bij het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Een drietal vragen staat centraal: hoe vaak en waarover klagen patiënten en welke impact heeft een klacht op tandartsen? Vervolgens wordt beschreven hoe tandartsen met klachten kunnen omgaan en hoe tandartsen moeten handelen om een klacht te voorkómen. Een korte schets van toekomstige ontwikkelingen vormt het slot van dit hoofdstuk.
Literatuur
go back to reference Boers ME, Sanaan B. Klachten tegen tandartsen. Ned Tandartsenbl. 2013;69(01):26–9. Boers ME, Sanaan B. Klachten tegen tandartsen. Ned Tandartsenbl. 2013;69(01):26–9.
go back to reference Bomhoff M, Paus N, Friele R. Klagen in de eerstelijn? Onderzoek naar klachten, klachtenervaringen en -verwachtingen bij de huisarts, de tandarts en de fysiotherapeut. Utrecht: NIVEL; 2013. Bomhoff M, Paus N, Friele R. Klagen in de eerstelijn? Onderzoek naar klachten, klachtenervaringen en -verwachtingen bij de huisarts, de tandarts en de fysiotherapeut. Utrecht: NIVEL; 2013.
go back to reference Bouwman R, Bomhoff M, Friele R. Kennisvraag: vijf patiëntenrechten uit het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) anno 2012. Utrecht: NIVEL; 2012. Bouwman R, Bomhoff M, Friele R. Kennisvraag: vijf patiëntenrechten uit het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) anno 2012. Utrecht: NIVEL; 2012.
go back to reference Brands WG, Ven JM van der, Eijkman MAJ. Tandheelkunde en gezondheidsrecht 9. De tandarts en de tuchtrechtprocedure. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2014a;121:111–6. CrossRefPubMed Brands WG, Ven JM van der, Eijkman MAJ. Tandheelkunde en gezondheidsrecht 9. De tandarts en de tuchtrechtprocedure. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2014a;121:111–6. CrossRefPubMed
go back to reference Brands WG, Ven JM van der, Eijkman MAJ. Tandheelkunde en gezondheidsrecht 11. De tandarts en de civiele rechter: claims. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2014b;121:454–9. CrossRefPubMed Brands WG, Ven JM van der, Eijkman MAJ. Tandheelkunde en gezondheidsrecht 11. De tandarts en de civiele rechter: claims. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2014b;121:454–9. CrossRefPubMed
go back to reference Broersen S. Niet meer de oude na tuchtzaak. Med Contac. 2015;05:162–3. Broersen S. Niet meer de oude na tuchtzaak. Med Contac. 2015;05:162–3.
go back to reference Broersen S, Hendriks A. Klagen over een collega die je zwart maakt. Med Contac. 2012;14:824–6. Broersen S, Hendriks A. Klagen over een collega die je zwart maakt. Med Contac. 2012;14:824–6.
go back to reference Bruers JJM, Dam BAFM van, Gorter R, Eijkman MAJ. Het welbevinden van tandartsen na een klachtenprocedure. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2015;122:41–8. CrossRefPubMed Bruers JJM, Dam BAFM van, Gorter R, Eijkman MAJ. Het welbevinden van tandartsen na een klachtenprocedure. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2015;122:41–8. CrossRefPubMed
go back to reference CBO. Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO; 2004. CBO. Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO; 2004.
go back to reference Dam B van, Bruers J. De impact van een klacht. Ned Tandartsenbl. 2012;6802:34–5. Dam B van, Bruers J. De impact van een klacht. Ned Tandartsenbl. 2012;6802:34–5.
go back to reference Dam BAFM van, Gorter R, Eijkman MAJ, Bruers JJM. De KNMT-klachtenregeling beoordeeld door tandartsen. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2015;122:101–8. CrossRefPubMed Dam BAFM van, Gorter R, Eijkman MAJ, Bruers JJM. De KNMT-klachtenregeling beoordeeld door tandartsen. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2015;122:101–8. CrossRefPubMed
go back to reference Doeleman A. Een klacht hakt er altijd. Ned Tandartsenbl. 2014;70(03):14–7. Doeleman A. Een klacht hakt er altijd. Ned Tandartsenbl. 2014;70(03):14–7.
go back to reference Fisher R, Ury W, Patton B. Excellent onderhandelen. Amsterdam: Uitgeverij Business Contact; 2014. Fisher R, Ury W, Patton B. Excellent onderhandelen. Amsterdam: Uitgeverij Business Contact; 2014.
go back to reference Friele RD, Ruiter CD, Wijmen FCB van, Legemaate J. Evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Utrecht: ZonMw; 1999. Friele RD, Ruiter CD, Wijmen FCB van, Legemaate J. Evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Utrecht: ZonMw; 1999.
go back to reference Groot GRJ de, Ende TAM van den, Kalkman-Bogerd LE, Linders JJM. Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. *deel 1 en **deel 2. Deventer: Kluwer BV; 2013 . Groot GRJ de, Ende TAM van den, Kalkman-Bogerd LE, Linders JJM. Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. *deel 1 en **deel 2. Deventer: Kluwer BV; 2013 .
go back to reference Hoge Raad der Nederlanden. Uitspraak 9 november 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC1103. Nederlandse Jurisprudentie 1991/26;1990. Hoge Raad der Nederlanden. Uitspraak 9 november 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC1103. Nederlandse Jurisprudentie 1991/26;1990.
go back to reference Kastelein W. Klachten en geschillenbehandeling in de Wcz: van de drup in de regen oftewel het kind en het badwater. TvGr. 2010;8:322. Kastelein W. Klachten en geschillenbehandeling in de Wcz: van de drup in de regen oftewel het kind en het badwater. TvGr. 2010;8:322.
go back to reference KNMG. Omgaan met incidenten, fouten en klachten: wat mag van artsen worden verwacht? Utrecht: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst; 2007. KNMG. Omgaan met incidenten, fouten en klachten: wat mag van artsen worden verwacht? Utrecht: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst; 2007.
go back to reference KNMT. Jaarverslag 2012. Nieuwegein: Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, 2013. KNMT. Jaarverslag 2012. Nieuwegein: Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, 2013.
go back to reference KNMT. Jaarverslag 2013. Nieuwegein: Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, 2014. KNMT. Jaarverslag 2013. Nieuwegein: Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, 2014.
go back to reference KNMT. Jaarverslag 2014. Nieuwegein: Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, 2015a. KNMT. Jaarverslag 2014. Nieuwegein: Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, 2015a.
go back to reference Kruikemeier S, Coppen R, Rademakers JJDJM, Friele RD. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL; 2009. Kruikemeier S, Coppen R, Rademakers JJDJM, Friele RD. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL; 2009.
go back to reference Leenen HJJ, Dute JCJ, Gevers JKM, Legemaate J, Groot GRJ de, Gelpke ME, Jong EJC de. Handboek Gezondheidsrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers; 2014. Leenen HJJ, Dute JCJ, Gevers JKM, Legemaate J, Groot GRJ de, Gelpke ME, Jong EJC de. Handboek Gezondheidsrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers; 2014.
go back to reference Letselschaderaad de. Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling medische aansprakelijkheid. Den Haag: De Letselschaderaad; 2012. Letselschaderaad de. Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling medische aansprakelijkheid. Den Haag: De Letselschaderaad; 2012.
go back to reference NEN-ISO 10002. Kwaliteitsmanagement – Klanttevredenheid – Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut; 2014. NEN-ISO 10002. Kwaliteitsmanagement – Klanttevredenheid – Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut; 2014.
go back to reference Rechtbank Alkmaar. Uitspraak onder nummer 57743/HA ZA 02–101, 13 september 2007. Alkmaar: Rechtbank; 2007. Rechtbank Alkmaar. Uitspraak onder nummer 57743/HA ZA 02–101, 13 september 2007. Alkmaar: Rechtbank; 2007.
go back to reference Reeringh Tj, Geest F van de. Klachten hebben grote impact op fysiotherapeuten. FysioPraxis. 2013;maart: 22–3. Reeringh Tj, Geest F van de. Klachten hebben grote impact op fysiotherapeuten. FysioPraxis. 2013;maart: 22–3.
go back to reference Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam. Uitspraak 30 januari 2015, ECLI:NL:TGZRAMS:2015:17. Amsterdam: Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidzorg; 2015. Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam. Uitspraak 30 januari 2015, ECLI:NL:TGZRAMS:2015:17. Amsterdam: Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidzorg; 2015.
go back to reference Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag. Uitspraak 28 december 2010, ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0790. Den Haag: Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg; 2010. Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag. Uitspraak 28 december 2010, ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0790. Den Haag: Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg; 2010.
go back to reference Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven. Uitspraak 23 januari 2011, ECLI:NL:TGZREIN:2012:YG1721. Eindhoven: Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg; 2011. Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven. Uitspraak 23 januari 2011, ECLI:NL:TGZREIN:2012:YG1721. Eindhoven: Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg; 2011.
go back to reference Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen. Uitspraak 15 augustus 2011, ECLI:NL:TGZRGRO:2011:YG1280. Groningen: Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg; 2011. Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen. Uitspraak 15 augustus 2011, ECLI:NL:TGZRGRO:2011:YG1280. Groningen: Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg; 2011.
go back to reference Sijmons JG, Woestenburg NOM, Dorscheidt JHHM, Schudde LT, Visser FW, Jager LF de, et al. Tweede evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Den Haag: ZonMw; 2013. Sijmons JG, Woestenburg NOM, Dorscheidt JHHM, Schudde LT, Visser FW, Jager LF de, et al. Tweede evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Den Haag: ZonMw; 2013.
go back to reference Sluijs EM, Friele RD, Algera M. Onvrede met de klachtbehandeling. Fase 1: Factoren die mogelijk een rol spelen bij onvrede van cliënten over de klachtbehandeling in het kader van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). Utrecht: NIVEL; 2002. Sluijs EM, Friele RD, Algera M. Onvrede met de klachtbehandeling. Fase 1: Factoren die mogelijk een rol spelen bij onvrede van cliënten over de klachtbehandeling in het kader van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). Utrecht: NIVEL; 2002.
go back to reference Sluijs EM, Friele RD, Hanssen JE. De WKCZ-klachtbehandeling in ziekenhuizen: verwachtingen en ervaringen van cliënten. Den Haag: ZonMw; 2004. Sluijs EM, Friele RD, Hanssen JE. De WKCZ-klachtbehandeling in ziekenhuizen: verwachtingen en ervaringen van cliënten. Den Haag: ZonMw; 2004.
go back to reference Thomassen JP, Ahaus K. Klachten en kansen. De patiënt centraal in een laagdrempelige en effectieve klachtbehandeling van ziekenhuizen. Deventer: Kluwer; 2011. Thomassen JP, Ahaus K. Klachten en kansen. De patiënt centraal in een laagdrempelige en effectieve klachtbehandeling van ziekenhuizen. Deventer: Kluwer; 2011.
go back to reference Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht. Jaarverslag 2012. Den Haag: Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht; 2013. Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht. Jaarverslag 2012. Den Haag: Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht; 2013.
go back to reference Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht. Jaarverslag 2013. Den Haag: Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht; 2014. Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht. Jaarverslag 2013. Den Haag: Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht; 2014.
go back to reference Tweede Kamer der Staten-Generaal. Brief minister met standpunt inzake rapport Evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector van ZorgOnderzoek Nederland (ZON), 26 800 XVI. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal; 2000. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Brief minister met standpunt inzake rapport Evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector van ZorgOnderzoek Nederland (ZON), 26 800 XVI. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal; 2000.
go back to reference Ven JM van der, Eijkman MAJ, Brands WG. Tandheelkunde en gezondheidsrecht 10. De Wet klachtrecht: laagdrempelig klagen. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2014;121:147–53. CrossRefPubMed Ven JM van der, Eijkman MAJ, Brands WG. Tandheelkunde en gezondheidsrecht 10. De Wet klachtrecht: laagdrempelig klagen. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2014;121:147–53. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Patiëntklachten: voorkomen altijd nog beter dan genezen
Auteurs
J. M. van der Ven
G. E. Bart
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0889-7_5