Skip to main content
Top

2022 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13. Patiëntenrechten

Auteurs : Marieke van der Burgt, Wendy Spijkers

Gepubliceerd in: Inleiding in de gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De rechten van de patiënt staan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Een patiënt heeft recht op zorg, maar de zorgverlener bepaalt wat nodig is aan zorg.
Patiënt en zorgverlener gaan een behandelovereenkomst aan met rechten en plichten. De zorgverlener moet de patiënt voldoende informatie geven over de aard van onderzoek en behandeling, het doel en de mogelijke gevaren (informatieplicht). De patiënt moet toestemming geven voor elk onderzoek en elke behandeling (instemmingsvereiste).
Een patiënt mag behandeling weigeren en besluiten dat hij bepaalde dingen niet wil weten. Er zijn afspraken over doorgeven van uitslagen en informatie door de assistent. De zorgverlener moet gegevens vastleggen in een dossier.
Alleen (mede)behandelaars die de informatie nodig hebben om goede zorg te leveren, kunnen volgens strenge regels de gegevens inzien via het Landelijk Schakelpunt (LSP). De Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz beperken patiëntenrechten voor wilsonbekwame volwassenen.
Metagegevens
Titel
Patiëntenrechten
Auteurs
Marieke van der Burgt
Wendy Spijkers
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2809-3_13