Skip to main content
Top

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11. Patiëntenparticipatie en zelfmanagementondersteuning

Auteur : Drs. Jeanny Engels

Gepubliceerd in: Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Samenwerken met patiënten is de essentie van zelfmanagementondersteuning. Van verpleegkundigen vraagt dit om telkens op zoek te gaan naar het unieke van de patiënt en steeds te vragen hoe de patiënt en zijn familie betrokken willen zijn bij de zorg. Dit heet individuele patiëntenparticipatie. Daarnaast kunnen patiënten meedenken bij nieuwe ontwikkelingen en nieuw beleid in de zorg(organisatie) of in onderzoek. Dat wordt collectieve patiëntenparticipatie genoemd. In dit hoofdstuk gaan we eerst dieper in op de relatie tussen zelfmanagement en patiëntenparticipatie. Daarna leggen we uit wat we onder patiëntenparticipatie verstaan, welke niveaus daarin worden onderscheiden en op welke wetgeving dit is gebaseerd. Hierna worden de doelen en de mogelijke voordelen van patiëntenparticipatie besproken. Vervolgens worden de mogelijke nadelen en risico’s benoemd. Dit hoofdstuk eindigt met tips en methodieken om de participatie van patiënten te bevorderen.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Baur, V. E. (2012). Participation & Partnership: Developing the influence of older people in residential care homes. Uitgeverij BOXPress. Baur, V. E. (2012). Participation & Partnership: Developing the influence of older people in residential care homes. Uitgeverij BOXPress.
go back to reference Boevink, W. (2002). Ervaring, ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid. Deviant, 26, 4–9. Boevink, W. (2002). Ervaring, ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid. Deviant, 26, 4–9.
go back to reference Bögels, M. H. P., Hoogstraten, C. E., Van Veenendaal, H., & Versluijs, M. M. (2014). Patiëntenparticipatie in richtlijnontwikkeling (Hoofdstuk 5). In J. J. E. Van Everdingen, D. H. H. Dreesens, J. S. Burgers, J. A. Swinkels, T. A. Van Barneveld, & T. Van der Weijden. Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. Bohn Stafleu van Loghum. Bögels, M. H. P., Hoogstraten, C. E., Van Veenendaal, H., & Versluijs, M. M. (2014). Patiëntenparticipatie in richtlijnontwikkeling (Hoofdstuk 5). In J. J. E. Van Everdingen, D. H. H. Dreesens, J. S. Burgers, J. A. Swinkels, T. A. Van Barneveld, & T. Van der Weijden. Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference De Haan, J., Engels, J., & De Wit, F. (2015). Geef cliënten een stem: Zorgvernieuwing kan niet zonder gelijkwaardige samenwerking. Kwaliteit in Zorg, 2, 20–23. De Haan, J., Engels, J., & De Wit, F. (2015). Geef cliënten een stem: Zorgvernieuwing kan niet zonder gelijkwaardige samenwerking. Kwaliteit in Zorg, 2, 20–23.
go back to reference Dijcks, B., & Engels, J. (2011). Als je het niet vraagt, kom je het niet te weten: Ervaringen van professionals met patiëntenparticipatie. De Praktijkondersteuner Huisarts, 4, 34–36. Dijcks, B., & Engels, J. (2011). Als je het niet vraagt, kom je het niet te weten: Ervaringen van professionals met patiëntenparticipatie. De Praktijkondersteuner Huisarts, 4, 34–36.
go back to reference Edelenbos, J., & Monnikhof, R. (2001). Lokale interactieve beleidsvorming. Lemma BV. Edelenbos, J., & Monnikhof, R. (2001). Lokale interactieve beleidsvorming. Lemma BV.
go back to reference Hagen, B. (2015). Verwarring en ontwarring: Burger- en cliëntenparticipatie. Sociaal Bestek, 50–51. Hagen, B. (2015). Verwarring en ontwarring: Burger- en cliëntenparticipatie. Sociaal Bestek, 50–51.
go back to reference Hermsen, S. (2015). Laat je trainen door patiënten: Patiëntenparticipatie nieuwe stijl. De Eerstelijns, 42–43. Hermsen, S. (2015). Laat je trainen door patiënten: Patiëntenparticipatie nieuwe stijl. De Eerstelijns, 42–43.
go back to reference Raats, I., Van den Brink, R., & De Wit, F. (2013) Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie Verbeteren van de zorg samen met patiënten/cliënten. CBO. Raats, I., Van den Brink, R., & De Wit, F. (2013) Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie Verbeteren van de zorg samen met patiënten/cliënten. CBO.
go back to reference Van de Bovenkamp, H. M. (2010). The limits of patient power: Cases of active citizenship in Dutch health care. Erasmus Universiteit Rotterdam. Van de Bovenkamp, H. M. (2010). The limits of patient power: Cases of active citizenship in Dutch health care. Erasmus Universiteit Rotterdam.
go back to reference Van der Zalm, P. (2014). Leren van patiënten. Zorgvisie, (13), 5. Van der Zalm, P. (2014). Leren van patiënten. Zorgvisie, (13), 5.
Metagegevens
Titel
Patiëntenparticipatie en zelfmanagementondersteuning
Auteur
Drs. Jeanny Engels
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2919-9_11