Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-03-2009 | Onderzoek | Uitgave 3/2009

Huisarts en wetenschap 3/2009

Patiënten verwachten bij ziekteverzuim een prominente rol van de huisarts

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 3/2009
Auteurs:
Peter Buijs, Floor van den Heuvel, Romy Steenbeek
Belangrijke opmerkingen
TNO Kwaliteit van Leven/Arbeid, Postbus 718, 2130 AS Hoofddorp: dr. P.C. Buijs, bedrijfsarts/oud-huisarts, thans onderzoeker/adviseur; dr. R. Steenbeek, gedragswetenschapper, onderzoeker/adviseur; F.M.M. van den Heuvel, psycholoog, tot eind 2007 onderzoeker/adviseur bij TNO Kwaliteit van Leven/Arbeid.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets gemeld.
Buijs PC, Van den Heuvel FMM, Steenbeek R. Patients absent from work through sickness expect the GP to play a prominent role. Huisarts Wet 2009;52(3):147-51.
Background Employees absent from work through sickness often have contact with their GP and the occupational physician. Little is as yet known about what they think about such contacts. We studied the employees’ experience of and their opinions about these doctors.
Method Unemployment services sent questionnaires to a sample of 5800 absentee/sick listed employees. Response rate 42%. In order to compare subgroups, we calculated percentages, average scale scores, paired t-tests and χ2 tests.
Results During their absenteeism the respondents – of whom a 83% reported to have a chronic condition – had had contact with a variety of doctors:
– 89% had had contact with their GP at least once, 65% more often;
– 92% had had contact with the occupational physician at least once, 80% more often.
While 29% of the respondents regarded the specialist as the most important treating physician – against only 17% the GP, and 11% the OP – 36% would rather consult the GP and 34% preferred to go to the occupational physician. Only 12% showed a preference for the medical specialist. Important aspects regarding GPs and OPs, according to respondents were independence, communication, knowledge of the relationship between work and health and – especially – trust. As far as these points are concerned, patients assess GPs more positively than Ops and when they have health problems they prefer to visit the GP. They have no problem with contact between doctors nor with a doctor’s wish to look into their (electronic) patient file, provided they are able to give informed consent.
Conclusion Employees expect their occupational physician to fulfil a more prominent role during sickness absence, but they most certainly expect the same from their GP.

Samenvatting

Buijs PC, Van den Heuvel FMM, Steenbeek R. Patiënten verwachten bij ziekenverzuim een prominente rol van de huisarts. Huisarts Wet 2009;52(3):147-51.
Achtergrond Verzuimende werknemers hebben vaak contact met hun huisarts en de bedrijfsarts. Over wat zij vinden van deze contacten is nog weinig bekend. We onderzochten ervaringen van werknemers met en hun opvattingen over deze artsen.
Methode UWV stuurde TNO-vragenlijsten naar een steekproef van 5800 verzuimende werknemers. De respons was 42%. Om subgroepen te kunnen vergelijken berekenden we percentages, gemiddelde schaalscores, gepaarde t-toetsen en chi-kwadraattoetsen.
Resultaten De respondenten, van wie een groot deel een chronische aandoening rapporteerde (83%), hadden tijdens het verzuim contact met verschillende artsen:
89% had minstens 1 keer contact met de huisarts, 65% vaker.
92% had minstens 1 keer contact met de bedrijfsarts, 80% vaker.
Terwijl 29% van de respondenten de medisch specialist als de feitelijk belangrijkste behandelaar tijdens verzuim zag, tegen 17% de huisarts en 11% de bedrijfsarts, zou 36% eigenlijk het liefst met de huisarts en 34% het liefst met de bedrijfsarts te maken hebben. Slechts 12% prefereerde de medisch specialist. Belangrijk vinden zij daarbij onafhankelijkheid, communicatie, kennis over de relatie tussen werk en gezondheid, en vooral vertrouwen. Patiënten beoordelen huisartsen op deze punten positiever dan bedrijfsartsen en zouden bij gezondheidsproblemen het liefst naar de huisarts gaan. Zij hebben geen probleem met intercollegiaal contact of met inzage in hun (elektronisch) patiëntendossier, mits ze informed consent kunnen geven.
Conclusie Werknemers verwachten bij ziekteverzuim een prominentere rol van hun bedrijfsarts, maar zeker ook van hun huisarts.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2009

Huisarts en wetenschap 3/2009 Naar de uitgave