Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind & Adolescent Praktijk 3/2014

01-09-2014

Passend onderwijs: zijn we er klaar voor?

Leraren vinden dat de rek eruit is maar staan nu weer voor nieuwe uitdaging

Auteurs: Wilfred Hofstetter, Jan Bijstra

Gepubliceerd in: Kind & Adolescent Praktijk | Uitgave 3/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Sinds kort is passend onderwijs een feit. Maar is het onderwijsveld daar wel klaar voor? Op basis van recente rapporten en een veldonderzoek laten de auteurs zien dat er op de werkvloer nog veel werk te verrichten is. Veel leraren liepen al tegen grenzen aan en verwachten dat dit alleen maar erger gaat worden. De auteurs bespreken belemmerende factoren en onderzoeken welke verdere stappen genomen moeten worden.
Literatuur
go back to reference Algemene Rekenkamer (2013). Kunnen basisscholen Passend Onderwijs aan? Den Haag: Algemene Rekenkamer. Algemene Rekenkamer (2013). Kunnen basisscholen Passend Onderwijs aan? Den Haag: Algemene Rekenkamer.
go back to reference Bijstra, J.O. (2011). Een transactionele kijk op de klas. Groningen: Hanzehogeschool Groningen, Pedagogische Academie. Bijstra, J.O. (2011). Een transactionele kijk op de klas. Groningen: Hanzehogeschool Groningen, Pedagogische Academie.
go back to reference Bijstra, J.O. & Kunnen, E.S. (2012). Maar hoe komen we nu precies te weten waarom, hoe, wanneer, waar en voor wie een interventie werkt? Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 51, 284-287. Bijstra, J.O. & Kunnen, E.S. (2012). Maar hoe komen we nu precies te weten waarom, hoe, wanneer, waar en voor wie een interventie werkt? Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 51, 284-287.
go back to reference Goei, S.L. & Kleijnen, R. (2009). Literatuurstudie Onderwijsraad ‘Omgang met zorgleerlingen met gedragsproblemen’. Zwolle: Christelijke Hogeschool Windesheim. Goei, S.L. & Kleijnen, R. (2009). Literatuurstudie Onderwijsraad ‘Omgang met zorgleerlingen met gedragsproblemen’. Zwolle: Christelijke Hogeschool Windesheim.
go back to reference Inspectie van het Onderwijs (2013a). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2011/2012. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. Inspectie van het Onderwijs (2013a). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2011/2012. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
go back to reference Inspectie van het Onderwijs (2013). Professionalisering als gerichte opgave. Verkennend onderzoek naar het leren van leraren. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. Inspectie van het Onderwijs (2013). Professionalisering als gerichte opgave. Verkennend onderzoek naar het leren van leraren. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
go back to reference Ledoux, G., Vergeer, M.M., Elshof, D. (2013). Nieuwe paden. Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs op weg naar nieuwe procedures voor toewijzing. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Ledoux, G., Vergeer, M.M., Elshof, D. (2013). Nieuwe paden. Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs op weg naar nieuwe procedures voor toewijzing. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
go back to reference Meer, J. van der. (2011). Over de grenzen van de leerkracht. Passend onderwijs in de praktijk. Den Haag: ECPO. Meer, J. van der. (2011). Over de grenzen van de leerkracht. Passend onderwijs in de praktijk. Den Haag: ECPO.
go back to reference Onderwijsraad (2011). Passend onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Overwegingen bij het concept wetsvoorstel passend onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad. Onderwijsraad (2011). Passend onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Overwegingen bij het concept wetsvoorstel passend onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.
go back to reference Onderwijsraden (2012). Referentiekader Passend Onderwijs. Utrecht: PO-Raad, VO-raad, AOC Raad, MBO Raad. Onderwijsraden (2012). Referentiekader Passend Onderwijs. Utrecht: PO-Raad, VO-raad, AOC Raad, MBO Raad.
go back to reference Prins, P. & Braet, C. (2008). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Prins, P. & Braet, C. (2008). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
go back to reference Walraven, M., Kieft, M. &Vegt, A.L. van der (2013). Passend onderwijs en opvattingen over de toerusting van vo-docenten en -scholen. Utrecht: Oberon en ECPO. Walraven, M., Kieft, M. &Vegt, A.L. van der (2013). Passend onderwijs en opvattingen over de toerusting van vo-docenten en -scholen. Utrecht: Oberon en ECPO.
go back to reference Wolf, K. van der & Beukering, T. van (2009). Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren. Leuven: Acco. Wolf, K. van der & Beukering, T. van (2009). Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren. Leuven: Acco.
Metagegevens
Titel
Passend onderwijs: zijn we er klaar voor?
Leraren vinden dat de rek eruit is maar staan nu weer voor nieuwe uitdaging
Auteurs
Wilfred Hofstetter
Jan Bijstra
Publicatiedatum
01-09-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind & Adolescent Praktijk / Uitgave 3/2014
Print ISSN: 1571-4136
Elektronisch ISSN: 1875-7065
DOI
https://doi.org/10.1007/s12454-014-0038-4

Andere artikelen Uitgave 3/2014

Kind & Adolescent Praktijk 3/2014 Naar de uitgave

Als Je ’t Mij Vragt

Marguerite, 50 jaar

Psychobellettrie

Gezinstekening