Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2011

01-04-2011

Palliatieve zorg op een chronische psychiatrische afdeling voor ouderen

Auteurs: Y.G. Pootjes, P.J. Hermans

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Oudere, langdurend psychiatrisch opgenomen patiënten worden lichamelijk ziek en gaan dood. Welke zorg kan op de eigen afdeling worden geboden en in welke gevallen bestaat er behoefte aan een gespecialiseerde psychiatrisch-medische unit (PMU) of een hospice? Wij onderzochten 40 gevallen van overlijden aan een maligniteit op een afdeling voor langdurende behandeling van oudere psychiatrische patiënten. In geen enkel geval bleek er een indicatie voor overplaatsing naar een dergelijke afdeling te bestaan. De onderzochte populatie bleek weinig tot geen ziektebesef te hebben maar uitte ook weinig klachten. De mogelijkheden voor verdere somatische behandeling waren zeer beperkt en de nadruk lag op palliatieve zorg. Door een intensieve begeleiding op de eigen afdeling konden de patiënten rustig sterven. In geen enkel geval was palliatieve sedatie noodzakelijk.
Literatuur
go back to reference Tuerlings J, Müller M, Verwey B et al. Palliatieve zorg op een psychiatrisch-medische unit. Ned Tijschr Geneeskd 2008; 152:1949–1952 Tuerlings J, Müller M, Verwey B et al. Palliatieve zorg op een psychiatrisch-medische unit. Ned Tijschr Geneeskd 2008; 152:1949–1952
go back to reference Psy, jaargang 12 – nummer 11, december 2008: 24–30 Psy, jaargang 12 – nummer 11, december 2008: 24–30
go back to reference Seale C, Geest S v.d. Good and bad death: introduction. Social science and medicine 2004;58:883–885PubMedCrossRef Seale C, Geest S v.d. Good and bad death: introduction. Social science and medicine 2004;58:883–885PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Palliatieve zorg op een chronische psychiatrische afdeling voor ouderen
Auteurs
Y.G. Pootjes
P.J. Hermans
Publicatiedatum
01-04-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2011
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-011-0014-5

Andere artikelen Uitgave 2/2011

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2011 Naar de uitgave

BookReview

Boekbespreking