Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2012 | ONDERZOEK | Uitgave 10/2012

Huisarts en wetenschap 10/2012

Palliatieve sedatie: hoe diep?

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 10/2012
Auteurs:
S. J. Swart, dr. A. van der Heide, dr. J. A. C. Rietjens, prof.dr. P. J. van der Maas, dr. L. van Zuylen, dr. R. S. G. M. Perez, dr. W. W. A. Zuurmond, dr. J. J. M. van Delden
Belangrijke opmerkingen
Specialist ouderengeneeskunde
Arts-epidemioloog
Gezondheidswetenschapper
Hoogleraar Maatschappelijke gezondheidszorg
Internistoncoloog
Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper
hoogleraar Pijnbestrijding en palliatieve zorg
hoogleraar Medische ethiek
Mogelijke belangenverstrengeling: het onderzoek werd mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van ZonMw, Sint Laurens Fonds Rotterdam en de Stichting Palliatieve Zorg Dirksland-Calando.
Dit artikel werd eerder gepubliceerd als: Swart SJ, Van der Heide A, Van Zuylen L, Perez RS, Zuurmond WW, Van der Maas PJ, Van Delden JJ, Rietjens JA. Considerations of physicians about the depth of palliative sedation at the end of life. CMAJ 2012;184(7):E360-6. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

 

Swart SJ, Van der Heide A, Van Zuylen L, Perez RSGM, Zuurmond WWA, Van der Maas PJ, Van Delden JJM, Rietjens JAC. Palliatieve sedatie: hoe diep? Huisarts Wet 2012;55(10):434-8.

Achtergrond

Richtlijnen adviseren om bij palliatieve sedatie proportioneel te werk te gaan, dat wil zeggen de dosering te titreren op geleide van de symptomen. Wij onderzochten op grond van welke overwegingen artsen de diepte van de sedatie bepalen.

Methode

In een kwalitatief onderzoek interviewden wij 54 artsen over de laatste patiënt bij wie zij continue palliatieve sedatie hadden toegepast.

Resultaten

We vonden twee benaderingen voor de diepte van de sedatie: sommige artsen starten met oppervlakkige sedatie en verhogen de dosering alleen indien nodig, anderen starten al direct met diepe sedatie. Beide groepen gaven vergelijkbare redenen voor hun benadering: de ernst van de symptomen, de voorkeur van de patiënt, de wensen van de naasten, advies van deskundigen en esthetische aspecten van de sedatie. Artsen die bij voorkeur startten met oppervlakkige sedatie lieten zich vooral leiden door de conditie van de patiënt en diens reactie op de sedatie, artsen die diepe sedatie prefereerden, stelden het handhaven van lijdensverlichting voorop en hechtten minder belang aan communicatiemogelijkheden tijdens de sedatie.

Conclusie

De richtlijnen voor palliatieve sedatie bepleiten proportionaliteit bij het bepalen van de sedatiediepte. Bij het titreren van sedativa laten artsen zich echter niet alleen leiden door refractaire symptomen, maar ook door de behoeften van de patiënt en diens naasten. Daarom beginnen sommige artsen bij voorkeur met oppervlakkige sedatie en gaan anderen liever meteen over tot diepe sedatie. In de praktijk blijkt proportionaliteit dus een meerdimensioneel begrip, dat ruimte biedt aan verschillende benaderingen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 10/2012

Huisarts en wetenschap 10/2012 Naar de uitgave

Huisartsenzorg In Cijfers

Kwaliteit van ICPC-codering