Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

22-05-2018 | Artikelen

Over wanneer en waarom kinderen helpen

De rol van de groepscontext en zelfpresentatie

Auteur: Jellie Sierksma

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Kinderen vertonen al vanaf heel jonge leeftijd prosociaal gedrag tegenover anderen. Tegelijkertijd laat veel onderzoek zien dat kinderen soms bevooroordeeld zijn en discrimineren. Dit overzichtsartikel brengt deze onderzoeksbevindingen bij elkaar en laat zien in welke mate groepsgrenzen het hulpgedrag van kinderen beïnvloeden en waarom. Enerzijds streven kinderen naar een positief beeld van hun sociale groep, en dit kan er toe leiden dat ze de eigen groep meer willen helpen dan kinderen die niet tot hun sociale groep behoren. Anderzijds zien we dat kinderen ook strategisch nadenken over het helpen van anderen, en soms leden van een andere sociale groep meer willen helpen, omdat dit henzelf in een positief daglicht stelt. Tot slot biedt onderzoek aanknopingspunten om hulpgedrag te bevorderen over groepsgrenzen heen door empathie bij kinderen te stimuleren.
Literatuur
go back to reference Aboud, F. A., Tredoux, C., Tropp, L. R., Spears Brown, C., Niens, U., Noor, N. M., & Una Global Evaluation Group (2012). Interventions to reduce prejudice and enhance inclusion and respect for ethnic differences in early childhood: a systematic review. Developmental Review, 32, 307–336.CrossRef Aboud, F. A., Tredoux, C., Tropp, L. R., Spears Brown, C., Niens, U., Noor, N. M., & Una Global Evaluation Group (2012). Interventions to reduce prejudice and enhance inclusion and respect for ethnic differences in early childhood: a systematic review. Developmental Review, 32, 307–336.CrossRef
go back to reference Abrams, D., Rutland, A., Cameron, L., & Ferrell, J. (2007). Older but wilier: in-group accountability and the development of subjective group dynamics. Developmental Psychology, 43, 134–148.CrossRefPubMed Abrams, D., Rutland, A., Cameron, L., & Ferrell, J. (2007). Older but wilier: in-group accountability and the development of subjective group dynamics. Developmental Psychology, 43, 134–148.CrossRefPubMed
go back to reference Abrams, D., Rutland, A., Pelletier, J., & Ferrell, J. (2009). Group nous and social exclusion: the role of theory of social mind, multiple classification skill and social experience of peer relations within groups. Child Development, 80, 224–243.CrossRefPubMed Abrams, D., Rutland, A., Pelletier, J., & Ferrell, J. (2009). Group nous and social exclusion: the role of theory of social mind, multiple classification skill and social experience of peer relations within groups. Child Development, 80, 224–243.CrossRefPubMed
go back to reference Abrams, D., Vyver, J. van de, Pelletier, J., Cameron, J. J. L. (2015). Children’s prosocial behavioural intentions towards outgroup members. British Journal of Developmental Psychology, 33, 277–294.CrossRefPubMed Abrams, D., Vyver, J. van de, Pelletier, J., Cameron, J. J. L. (2015). Children’s prosocial behavioural intentions towards outgroup members. British Journal of Developmental Psychology, 33, 277–294.CrossRefPubMed
go back to reference Banerjee, R. (2002). Audience effects on self-presentation in childhood. Social Development, 11, 487–507.CrossRef Banerjee, R. (2002). Audience effects on self-presentation in childhood. Social Development, 11, 487–507.CrossRef
go back to reference Banerjee, R., & Yuill, N. (1999). Children’s explanations for self-presentational behaviour. European Journal of Social Psychology, 29, 105–111.CrossRef Banerjee, R., & Yuill, N. (1999). Children’s explanations for self-presentational behaviour. European Journal of Social Psychology, 29, 105–111.CrossRef
go back to reference Barragan, R. C., & Dweck, C. S. (2014). Rethinking natural altruism: simple reciprocal interactions trigger children’s benevolence. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111, 17071–17074.CrossRef Barragan, R. C., & Dweck, C. S. (2014). Rethinking natural altruism: simple reciprocal interactions trigger children’s benevolence. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111, 17071–17074.CrossRef
go back to reference Batson, C. D. (2011). Altruism in humans. New York: Oxford University Press. Batson, C. D. (2011). Altruism in humans. New York: Oxford University Press.
go back to reference Battistich, V., Watson, M., Solomon, D., Schaps, E., & Solomon, J. (1991). The child development project: a comprehensive program for the development of prosocial character. In W. M. Kurtines & J. L. Gewirtz (red.), Handbook of moral behaviour and development. Volume 3: Application (pag. 1–34). Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Battistich, V., Watson, M., Solomon, D., Schaps, E., & Solomon, J. (1991). The child development project: a comprehensive program for the development of prosocial character. In W. M. Kurtines & J. L. Gewirtz (red.), Handbook of moral behaviour and development. Volume 3: Application (pag. 1–34). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Bigler, R. S., Jones, L. C., & Lobliner, D. B. (1997). Social categorization and the formation of intergroup attitudes in children. Child Development, 68, 530–543.CrossRefPubMed Bigler, R. S., Jones, L. C., & Lobliner, D. B. (1997). Social categorization and the formation of intergroup attitudes in children. Child Development, 68, 530–543.CrossRefPubMed
go back to reference Bouma, S., & Ruig, L. de (2015). Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs: een onderzoek onder docenten. Zoetermeer: Panteia. Bouma, S., & Ruig, L. de (2015). Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs: een onderzoek onder docenten. Zoetermeer: Panteia.
go back to reference Dunfield, K. A., & Kuhlmeier, V. A. (2013). Classifying prosocial behavior: children’s responses to instrumental need, emotional distress, and material desire. Child Development, 84, 1766–1776.CrossRefPubMed Dunfield, K. A., & Kuhlmeier, V. A. (2013). Classifying prosocial behavior: children’s responses to instrumental need, emotional distress, and material desire. Child Development, 84, 1766–1776.CrossRefPubMed
go back to reference Eisenberg, N. (1992). The caring child. Cambridge: Harvard University Press. Eisenberg, N. (1992). The caring child. Cambridge: Harvard University Press.
go back to reference Eisenberg, N., Shell, R., Pasternack, J., Lennon, R., Beller, R., & Mathy, R. M. (1987). Prosocial development in middle childhood: a longitudinal study. Developmental Psychology, 23, 712–718.CrossRef Eisenberg, N., Shell, R., Pasternack, J., Lennon, R., Beller, R., & Mathy, R. M. (1987). Prosocial development in middle childhood: a longitudinal study. Developmental Psychology, 23, 712–718.CrossRef
go back to reference Eisenberg, N., Zhou, Q., & Koller, S. (2001). Brazilian adolescents’ prosocial moral judgment and behaviour: relations to sympathy, perspective taking, gender-role orientation, and demographic characteristics. Child Development, 72, 518–534.CrossRefPubMed Eisenberg, N., Zhou, Q., & Koller, S. (2001). Brazilian adolescents’ prosocial moral judgment and behaviour: relations to sympathy, perspective taking, gender-role orientation, and demographic characteristics. Child Development, 72, 518–534.CrossRefPubMed
go back to reference Eisenberg, N., Spinrad, T. L., & Knafo-Noam, A. (2015). Prosocial development. In M. Lamb (red.), Handbook of child psychology and developmental science: socioemotional processes 7e druk. (band 3, pag. 610–656). New York: Wiley. Eisenberg, N., Spinrad, T. L., & Knafo-Noam, A. (2015). Prosocial development. In M. Lamb (red.), Handbook of child psychology and developmental science: socioemotional processes 7e druk. (band 3, pag. 610–656). New York: Wiley.
go back to reference Engelmann, J. M., Herrmann, E., & Tomasello, M. (2012). Five-year olds, but not chimpanzees, attempt to manage their reputations. PLoS ONE, 7, e48433.CrossRefPubMedPubMedCentral Engelmann, J. M., Herrmann, E., & Tomasello, M. (2012). Five-year olds, but not chimpanzees, attempt to manage their reputations. PLoS ONE, 7, e48433.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Engelmann, J. M., Over, H., Herrmann, E., & Tomasello, M. (2013). Young children care more about their reputations with ingroup members and potential reciprocators. Developmental Science, 16, 952–995.PubMed Engelmann, J. M., Over, H., Herrmann, E., & Tomasello, M. (2013). Young children care more about their reputations with ingroup members and potential reciprocators. Developmental Science, 16, 952–995.PubMed
go back to reference Fehr, E., Bernhard, H., & Rockenbach, B. (2008). Egalitarianism in young children. Nature, 454, 1079–1081.CrossRefPubMed Fehr, E., Bernhard, H., & Rockenbach, B. (2008). Egalitarianism in young children. Nature, 454, 1079–1081.CrossRefPubMed
go back to reference Gordon, M. (2005). Roots of empathy: changing the world child by child. Thomas Allen & Son: Markham. Gordon, M. (2005). Roots of empathy: changing the world child by child. Thomas Allen & Son: Markham.
go back to reference Hamlin, J. K., Mahajan, N., Liberman, Z., & Wynn, K. (2013). Not like me = bad: infants prefer those who harm dissimilar others. Psychological Science, 24, 589–594.CrossRefPubMedPubMedCentral Hamlin, J. K., Mahajan, N., Liberman, Z., & Wynn, K. (2013). Not like me = bad: infants prefer those who harm dissimilar others. Psychological Science, 24, 589–594.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Hardy, C. L., & Vugt, M. van (2006). Nice guys finish first: the competitive altruism hypothesis. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 1402–1413.CrossRefPubMed Hardy, C. L., & Vugt, M. van (2006). Nice guys finish first: the competitive altruism hypothesis. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 1402–1413.CrossRefPubMed
go back to reference Jaeggi, A. V., Burkart, J. M., & Schaik, C. P. van (2010). On the psychology of cooperation in humans and other primates: combining the natural history and experimental evidence of prosociality. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365, 2723–2735.CrossRef Jaeggi, A. V., Burkart, J. M., & Schaik, C. P. van (2010). On the psychology of cooperation in humans and other primates: combining the natural history and experimental evidence of prosociality. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365, 2723–2735.CrossRef
go back to reference Katz, P. A., Katz, I., & Cohen, S. (1976). White children’s attitudes towards blacks and the physically handicapped: a developmental study. Journal of Educational Psychology, 68, 20–24.CrossRef Katz, P. A., Katz, I., & Cohen, S. (1976). White children’s attitudes towards blacks and the physically handicapped: a developmental study. Journal of Educational Psychology, 68, 20–24.CrossRef
go back to reference Killen, M., & Turiel, E. (1998). Adolescents’ and young adults’ evaluations of helping and sacrificing for others. Journal of Research on Adolescence, 8, 355–375.CrossRef Killen, M., & Turiel, E. (1998). Adolescents’ and young adults’ evaluations of helping and sacrificing for others. Journal of Research on Adolescence, 8, 355–375.CrossRef
go back to reference Kinzler, K. D., Dupoux, E., & Spelke, E. S. (2007). The native language of social cognition. Proceedings of the National Academy, 104, 12577–12580.CrossRef Kinzler, K. D., Dupoux, E., & Spelke, E. S. (2007). The native language of social cognition. Proceedings of the National Academy, 104, 12577–12580.CrossRef
go back to reference Knafo, A., Zahn-Waxler, C., Hulle, C. van, Robinson, J. L., & Rhee, S. H. (2008). The developmental origins of a disposition toward empathy: genetic and environmental contributions. Emotion, 8, 737–752.CrossRefPubMed Knafo, A., Zahn-Waxler, C., Hulle, C. van, Robinson, J. L., & Rhee, S. H. (2008). The developmental origins of a disposition toward empathy: genetic and environmental contributions. Emotion, 8, 737–752.CrossRefPubMed
go back to reference Leimgruber, K. L., Shaw, A., Santos, L. R., & Olson, K. R. (2012). Young children are more generous when others are aware of their actions. PloS ONE, 7, e48292.CrossRefPubMedPubMedCentral Leimgruber, K. L., Shaw, A., Santos, L. R., & Olson, K. R. (2012). Young children are more generous when others are aware of their actions. PloS ONE, 7, e48292.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Malti, T., Noam, G. G., Beelmann, A., & Sommer, S. (2016). Toward dynamic adaptation of psychological interventions for child and adolescent development and mental health. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 45, 827–836.CrossRef Malti, T., Noam, G. G., Beelmann, A., & Sommer, S. (2016). Toward dynamic adaptation of psychological interventions for child and adolescent development and mental health. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 45, 827–836.CrossRef
go back to reference Miller, J. G., Bersoff, D. M., & Harwood, R. L. (1990). Perceptions of social responsibilities in India and in the United States: moral imperatives or personal decisions. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 33–47.CrossRefPubMed Miller, J. G., Bersoff, D. M., & Harwood, R. L. (1990). Perceptions of social responsibilities in India and in the United States: moral imperatives or personal decisions. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 33–47.CrossRefPubMed
go back to reference Neff, K., Turiel, E., & Anshel, D. (2002). Reasoning about interpersonal responsibility when making judgments about scenarios depicting close personal relationships. Psychological Reports, 90, 723–742.CrossRefPubMed Neff, K., Turiel, E., & Anshel, D. (2002). Reasoning about interpersonal responsibility when making judgments about scenarios depicting close personal relationships. Psychological Reports, 90, 723–742.CrossRefPubMed
go back to reference Nesdale, D., Killen, M., & Duffy, A. (2013). Children’s social cognition about proactive aggression. Journal of Experimental Child Psychology, 166, 674–692.CrossRef Nesdale, D., Killen, M., & Duffy, A. (2013). Children’s social cognition about proactive aggression. Journal of Experimental Child Psychology, 166, 674–692.CrossRef
go back to reference Pels, T. (2015). 35 jaar integratieonderzoek: ontwikkelingen en opbrengsten. Kind en Adolescent, 6, 205–208.CrossRef Pels, T. (2015). 35 jaar integratieonderzoek: ontwikkelingen en opbrengsten. Kind en Adolescent, 6, 205–208.CrossRef
go back to reference Raabe, T., & Beelman, A. (2011). Development of ethnic, racial, and national prejudice in childhood and adolescence: a multinational meta-analysis of age differences. Child Development, 82, 1715–1737.CrossRefPubMed Raabe, T., & Beelman, A. (2011). Development of ethnic, racial, and national prejudice in childhood and adolescence: a multinational meta-analysis of age differences. Child Development, 82, 1715–1737.CrossRefPubMed
go back to reference Renno, M. P., & Shutts, K. (2015). Children’s social category-based giving and its correlates: expectations and preferences. Developmental Psychology, 51, 533.CrossRefPubMed Renno, M. P., & Shutts, K. (2015). Children’s social category-based giving and its correlates: expectations and preferences. Developmental Psychology, 51, 533.CrossRefPubMed
go back to reference Roberts, G. (1998). Competitive altruism: from reciprocity to the handicap principle. Proceedings of the Royal Society, 265, 427–431.CrossRef Roberts, G. (1998). Competitive altruism: from reciprocity to the handicap principle. Proceedings of the Royal Society, 265, 427–431.CrossRef
go back to reference Shutts, K. (2015). Young children’s preferences: gender, race, and social status. Child Development Perspectives, 9, 262–266.CrossRef Shutts, K. (2015). Young children’s preferences: gender, race, and social status. Child Development Perspectives, 9, 262–266.CrossRef
go back to reference Shutts, K., Kinzler, K. D., McKee, C. B., & Spelke, E. S. (2009). Social information guides infants’ selection of foods. Journal of Cognition and Development, 10, 1–17.CrossRefPubMedPubMedCentral Shutts, K., Kinzler, K. D., McKee, C. B., & Spelke, E. S. (2009). Social information guides infants’ selection of foods. Journal of Cognition and Development, 10, 1–17.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Sierksma, J., Thijs, J., Verkuyten, M., & Komter, A. (2014a). Children’s reasoning about the refusal to help: the role of need, costs and perspective taking. Child Development, 85, 1134–1149.CrossRefPubMed Sierksma, J., Thijs, J., Verkuyten, M., & Komter, A. (2014a). Children’s reasoning about the refusal to help: the role of need, costs and perspective taking. Child Development, 85, 1134–1149.CrossRefPubMed
go back to reference Sierksma, J., Thijs, J., & Verkuyten (2014b). Ethnic helping and group identity: a study among majority group children. Social Development, 23, 803–819. Sierksma, J., Thijs, J., & Verkuyten (2014b). Ethnic helping and group identity: a study among majority group children. Social Development, 23, 803–819.
go back to reference Sierksma, J., Thijs, J., & Verkuyten, M. (2014c). With a little help from my friends: bystander context and children’s attitude toward peer helping. The Journal of Social Psychology, 154, 142–154.CrossRefPubMed Sierksma, J., Thijs, J., & Verkuyten, M. (2014c). With a little help from my friends: bystander context and children’s attitude toward peer helping. The Journal of Social Psychology, 154, 142–154.CrossRefPubMed
go back to reference Sierksma, J., Thijs, J., & Verkuyten, M. (2014d). Children’s intergroup helping: the role of empathy and peer group norms. Journal of Experimental Child Psychology, 126, 369–383.CrossRefPubMed Sierksma, J., Thijs, J., & Verkuyten, M. (2014d). Children’s intergroup helping: the role of empathy and peer group norms. Journal of Experimental Child Psychology, 126, 369–383.CrossRefPubMed
go back to reference Sierksma, J., Thijs, J., & Verkuyten, M. (2015). In-group bias in children’s intention to help can be overpowered by inducing empathy. British Journal of Developmental Psychology, 33, 45–56.CrossRefPubMed Sierksma, J., Thijs, J., & Verkuyten, M. (2015). In-group bias in children’s intention to help can be overpowered by inducing empathy. British Journal of Developmental Psychology, 33, 45–56.CrossRefPubMed
go back to reference Smetana, J. G., Tasopoulos-Chan, M., Gettman, D. C., Villalobos, M., Campione-Barr, N., & Metzger, A. (2009). Adolescents’ and parents’ evaluations of helping versus fulfilling personal desires in family situations. Child Development, 80, 280–294.CrossRefPubMed Smetana, J. G., Tasopoulos-Chan, M., Gettman, D. C., Villalobos, M., Campione-Barr, N., & Metzger, A. (2009). Adolescents’ and parents’ evaluations of helping versus fulfilling personal desires in family situations. Child Development, 80, 280–294.CrossRefPubMed
go back to reference Sociaal en Cultureel Planbureau (2014). Ervaren discriminatie in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Sociaal en Cultureel Planbureau (2014). Ervaren discriminatie in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Soenens, B. (2017). Zijn we van nature goed? Recente inzichten in de vroege altruïstische neigingen van baby’s. Kind en Adolescent, 38, 66–69.CrossRef Soenens, B. (2017). Zijn we van nature goed? Recente inzichten in de vroege altruïstische neigingen van baby’s. Kind en Adolescent, 38, 66–69.CrossRef
go back to reference Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (red.), The social psychology of intergroup relations (pag. 33–47). Monterey: Brooks-Cole. Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (red.), The social psychology of intergroup relations (pag. 33–47). Monterey: Brooks-Cole.
go back to reference Turiel, E. (1983). The development of social knowledge: morality & convention. Cambridge: Cambridge University Press. Turiel, E. (1983). The development of social knowledge: morality & convention. Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Warneken, F., & Tomasello, M. (2014). The developmental and evolutionary origins of human helping and sharing. Oxford, UK: Oxford Handbooks Online. Warneken, F., & Tomasello, M. (2014). The developmental and evolutionary origins of human helping and sharing. Oxford, UK: Oxford Handbooks Online.
go back to reference Weinstein, N., & Ryan, R. M. (2010). When helping helps: autonomous motivation for prosocial behavior and its influence on well-being for the helper and recipient. Journal of Personality and Social Psychology, 98, 222–244.CrossRefPubMed Weinstein, N., & Ryan, R. M. (2010). When helping helps: autonomous motivation for prosocial behavior and its influence on well-being for the helper and recipient. Journal of Personality and Social Psychology, 98, 222–244.CrossRefPubMed
go back to reference Weller, D., & Lagattuta, K. H. (2013). Helping the in-group feels better: children’s judgments and emotion attributions in response to prosocial dilemmas. Child Development, 84, 253–268.CrossRefPubMed Weller, D., & Lagattuta, K. H. (2013). Helping the in-group feels better: children’s judgments and emotion attributions in response to prosocial dilemmas. Child Development, 84, 253–268.CrossRefPubMed
go back to reference Weller, D., & Lagattuta, K. H. (2014). Children’s judgments about prosocial decisions and emotions: gender of the helper and recipient matters. Child Development, 85, 2011–2028.PubMed Weller, D., & Lagattuta, K. H. (2014). Children’s judgments about prosocial decisions and emotions: gender of the helper and recipient matters. Child Development, 85, 2011–2028.PubMed
go back to reference Zinser, O., Perry, J. S., Bailey, R. C., & Lydiatt, E. W. (1976). Racial recipients, value of donations, and sharing behavior in children. The Journal of Genetic Psychology, 129, 29–35.CrossRef Zinser, O., Perry, J. S., Bailey, R. C., & Lydiatt, E. W. (1976). Racial recipients, value of donations, and sharing behavior in children. The Journal of Genetic Psychology, 129, 29–35.CrossRef
Metagegevens
Titel
Over wanneer en waarom kinderen helpen
De rol van de groepscontext en zelfpresentatie
Auteur
Jellie Sierksma
Publicatiedatum
22-05-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2018
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-018-0178-7

Andere artikelen Uitgave 3/2018

Kind en adolescent 3/2018 Naar de uitgave