Skip to main content
main-content

Over dit boek

Over kleine dingen is een uitstekende inleiding voor allen die zich professioneel willen bekwamen in de haptonomie. Daarbij komen onder meer de filosofische en psychologische grondslagen aan de orde. Auteur Dorus Gerritse laat zien dat haptonomie belangrijke wortels heeft in onze cultuur die vooral steunt op Duitse en Franse denkers.
De hoofdschotel van dit boek is het presenteren van de haptonomie als geheel van inzichten. Het uiteindelijke doel is om de haptonomische inzichten daadwerkelijk toe te passen in uw praktijk van zorg- en hulpverlening. Een scala van toepassingen komt aan de orde, zoals de haptotherapie en haptonomische begeleiding bij zwangerschap en bevalling.
De auteur koos in dit boek voor een vijfdeling:
Allereerst uiteraard een oriënterend deel met theoretische achtergronden en uitgangspunten. Achtereenvolgens komen de menselijke lichamelijkheid, het menselijk gevoelsleven en het hart van de haptonomie aan de orde. Het laatste deel bespreekt de toepasbaarheid en toepassingen van de haptonomie.
Dorus Gerritse gaf colleges in wijsgerig-antropologische oriëntatie van de onderwijskunde aan de Universiteit van Nijmegen. Daarna was hij rijksinspecteur van de opleidingen tot leraar. Na een ontmoeting met Frans Veldman, de grondlegger van de haptonomie, ging hij zich verdiepen in zijn theorieën. Hij werd docent in wijsgerige antropologie op de eerste cursussen die Veldman organiseerde in de jaren zestig. Inmiddels heeft hij tientallen publicaties over haptonomie op zijn naam staan. Samen met haptotherapeut Ted Troost gaf hij gastcolleges in haptonomie aan studenten in de psychologie van de Universiteit van Tilburg.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Drie hoofdstukken ter oriëntatie

Voorwerk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Het ontstaan van de haptonomie

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Vier mensen die op mijn netvlies bleven

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Het fundamentele uitgangspunt van de haptonomie

T. A. C. M. Gerritse

De menselijke lichamelijkheid

Voorwerk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Over het levende lichaam

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Over het tasten

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. De sociale aard van ons lichaam

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Het gehoor als onze tweede tastzin

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Het haptonomiebegrip basis

T. A. C. M. Gerritse

Het menselijk gevoelsleven

Voorwerk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Woorden zijn geen gevoelens

T. A. C. M. Gerrits

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Voelen

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11. De bevestiging

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12. Tederheid binnen menselijke relaties

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13. Effectiviteit

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

14. Voelen en niet voelen wie je bent

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15. In je lichaam zijn

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

16. Het gemoed

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

17. De liefde

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

18. Verzelfstandigde affecten die ons narigheid bezorgen

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

19. Over het omgaan met pijn en leed

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

20. De ontwikkeling van de affectiviteit

T. A. C. M. Gerritse

Het hart van de haptonomie

Voorwerk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

21. Elkaar aankijken

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

22. Elkaar een hand geven

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

23. Drie vormen van samenzijn

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

24. Aanraken en aangeraakt worden

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

25. Contact en nabijheid

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

26. Ontvangen en geven

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

27. Problematische liefde

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

28. Denkend aan iemand of aan iets

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

29. Aanzijn

T. A. C. M. Gerritse

Toepasbaarheid en toepassing van de haptonomie

Voorwerk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

30. De toepasbaarheid van de haptonomie

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

31. Verslag van een haptotherapeutische behandeling

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

32. Haptotherapie

T. A. C. M. Gerritse

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

33. Haptonomische begeleiding bij Zwangerschap

T. A. C. M. Gerritse

Nawerk

Meer informatie