Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek 5/2016

01-11-2016 | Thema mensen met verward gedrag

Over geestelijke gezondheidszorg binnen een Wmo-kader

Tussen zorg en zelfredzaamheid

Auteurs: Jenny Boumans, Frank van Hoof, Aafje Knispel, Harry Michon, Sonja van Rooijen

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 5/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Met de transitie van de AWBZ naar de Wmo kregen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor de maatschappelijke ondersteuning aan mensen met psychische en/of psychosociale kwetsbaarheden. In deze bijdrage geven we een overzicht van ontwikkelingen en benoemen we een aantal aandachtspunten en mogelijkheden voor de realisering van een sluitende ‘gemeentelijke ggz’.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Dit product is nog niet beschikbaar met een online abonnement

Voetnoten
1
Een aanpalende transitie die plaats heeft gevonden is de invoering van de Participatiewet waarbij de gemeente verantwoordelijk is geworden om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.
 
2
Transitiebureau. Begeleiding in de Wmo (2012). Decentralisatie betekent transitie & transformatie. Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning. http://​www.​invoeringwmo.​nl/​sites/​default/​files/​120038-01%20​Boekje%20​decentralisatie_​DEF_​LR2.​pdf
 
4
Sok, K., van den Bosch, A., Goeptar, H., Sprinkhuizen, A., & Scholte, M. (2013). Samenwerken in de wijk. Actuele analyse van sociale wijkteams. Utrecht: Movisie.
 
5
VNG (2013). Sociale wijkteams in ontwikkeling. Inrichting, aansturing en bekostiging. Den Haag: VNG.
 
6
Baart, A., & Carbo, C. (2013). De zorgval. Amsterdam: Thoeris.
 
7
Hoof, F. van., Erp, N.van., Boumans, J., & Muusse, C. (2014) Trendrapportage Persoonlijk en Maatschappelijk Herstel van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Ontwikkelingen in praktijk en beleid. Utrecht: Trimbos-instituut
 
8
Boumans, J. (2012). Naar het hart van empowerment. Een onderzoek naar de grondslagen van empowerment van kwetsbare groepen. Utrecht: Movisie/Trimbos.
 
9
Delespaul, Ph. En de Consensus Groep EPA (2013). Consensus over de definitie van mensen met een ernstige psyhische aandoening (EPA) en hun aantal in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (6), 427-437.
 
10
Hoof, F. van, A. Knispel, N. van Erp, K. Overweg, C. Place, M. van Vugt (2012). Trendrapportage GGZ 2012. Ambulantisering. Utrecht: Trimbos-instituut.
 
11
Place, C., Hulsbosch, L.,& Michon, H. (2014) Factsheet Panel Psychisch Gezien. Utrecht: trimbos-instituut.
 
12
Hulsbosch, L., Place, C., Michon, H., & Hoof, F.van. (2015). Kijk op ambulante zorg. Bericht van panel psychisch gezien. Utrecht: Trimbos.
 
13
GGZ Nederland (2009). Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap. Visie op (langdurende) zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. Amersfoort: GGZ Nederland.
 
14
Hoof, F.van., Knispel, A., Hulsbosch, L., Rooijen, S.van., Place, C., Michon, H., Oele, W., & Kroon. H. (2015). Landelijke monitor ambulantisering en hervorming langdurige ggz. Utrecht: Trimbos.
 
15
Projectgroep Plan van Aanpak EPA (2014). Over de Brug. Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen. Utrecht: Kenniscentrum Phrenos.
 
16
Rooijen¸ S. van, A. Knispel. F. van Hoof & H. Kroon (2016). Samenwerking GGZ en sociaal domein voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Verkenning van praktijkvoorbeelden. Utrecht: Trimbos-instituut.
 
17
Ook de toeleiding naar verplichte zorg is daarbij een aandachtspunt. In het conceptwetsvoorstel Verplichte ggz staat dat verplichte zorg meer op maat gegeven moet kunnen worden. Bijvoorbeeld door iemand buiten een instelling verplichte begeleiding te geven, aan huis of in een polikliniek. Cruciaal in het wetsvoorstel is de betere samenwerking tussen de GGZ, hulpverleners, gemeenten, politie en Openbaar Ministerie. Overigens is er vanuit het veld veel verzet tegen het wetsvoorstel.
 
Metagegevens
Titel
Over geestelijke gezondheidszorg binnen een Wmo-kader
Tussen zorg en zelfredzaamheid
Auteurs
Jenny Boumans
Frank van Hoof
Aafje Knispel
Harry Michon
Sonja van Rooijen
Publicatiedatum
01-11-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 5/2016
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-016-0103-7