Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Bijblijven 3/2016

11-05-2016

(Over)behandelen van kwetsbare ouderen

Een ethische benadering

Auteur: Prof. dr. Maarten J. Verkerk

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 3/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In deze bijdrage worden ethische vragen rondom de zorg voor kwetsbare ouderen besproken. Aan de hand van enkele casussen wordt het fenomeen overbehandelen verkend. De ethici Beauchamp en Childress presenteren vier morele principes (of waarden) die van belang zijn voor de zorg: respect voor autonomie, niet-schaden, weldoen en rechtvaardigheid. Uit deze bijdrage blijkt dat deze principes een goed kader vormen om vooraf te bespreken welke behandelopties tot passende zorg of tot overbehandelen leiden. In de praktijk blijkt dat toepassing van deze principes soms leidt tot dilemma’s die alleen in een zorgvuldige dialoog opgelost kunnen worden.
Voetnoten
1
Deze bijdrage is gebaseerd op Boer et al., 2013 [3].
 
2
Het principe ‘rechtvaardigheid’ heeft een duidelijk ander karakter dan de andere principes. Het is de vraag in hoeverre dit principe in de spreekkamer thuishoort. In ieder geval dienen de principes een rol te spelen in de afweging of bepaalde behandelingen al dan niet in richtlijnen en protocollen dienen te worden opgenomen.
 
Literatuur
1.
go back to reference Visser J. De arts staat in de behandelmodus. Med Contact. 2012;67:1326–9. Visser J. De arts staat in de behandelmodus. Med Contact. 2012;67:1326–9.
2.
go back to reference KNMG. Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase. Niet alles wat kan, hoeft. Utrecht: KNMG; 2015. KNMG. Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase. Niet alles wat kan, hoeft. Utrecht: KNMG; 2015.
3.
go back to reference Boer T, Verkerk MJ, en Bakker DJ. Over(-)behandelen. Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen. Amsterdam: Reed Business; 2013. Boer T, Verkerk MJ, en Bakker DJ. Over(-)behandelen. Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen. Amsterdam: Reed Business; 2013.
4.
go back to reference Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics, 4th. ed. New York: Oxford University Press; 1994. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics, 4th. ed. New York: Oxford University Press; 1994.
Metagegevens
Titel
(Over)behandelen van kwetsbare ouderen
Een ethische benadering
Auteur
Prof. dr. Maarten J. Verkerk
Publicatiedatum
11-05-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 3/2016
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-016-0121-x

Andere artikelen Uitgave 3/2016

Bijblijven 3/2016 Naar de uitgave