Skip to main content
Top

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

26. Ouderenmishandeling

Auteur : Dr. M. J. M. Adriaansen

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Er zijn meerdere vormen van ouderenmishandeling: psychische mishandeling, lichamelijke mishandeling, financiële en materiële uitbuiting, geestelijke of lichamelijke verwaarlozing en seksueel misbruik. In Nederland worden naar schatting jaarlijks tweehonderdduizend ouderen mishandeld. Er zijn diverse risicofactoren voor het ontstaan van ouderenmishandeling. Het is van belang alert te zijn op signalen bij de oudere zelf en bij zijn omgeving. Elke zorginstelling is verplicht de meldcode voor huiselijk geweld op te nemen in haar beleid. Een zorgorganisatie kan een aantal maatregelen nemen ter preventie van ouderenmishandeling: scholing, ondersteuning, klimaat scheppen waarin knelpunten en zorgen bespreekbaar zijn, beleidsvoering wat betreft grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beschikt over een meldpunt voor ouderenmishandeling in de zorg. De IGZ kan een tuchtrechtszaak bij BIG-geregistreerde professionals aanspannen.
Literatuur
go back to reference CGMV, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, HCF, NU’91, RMU Sector Gezondheidszorg, et al. (2015). Beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden. Leidraad voor je handelen als professional. Hilversum: CGMV, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, HCF, NU’91, RMU Sector Gezondheidszorg et al. CGMV, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, HCF, NU’91, RMU Sector Gezondheidszorg, et al. (2015). Beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden. Leidraad voor je handelen als professional. Hilversum: CGMV, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, HCF, NU’91, RMU Sector Gezondheidszorg et al.
go back to reference Comijs, H. (1999). Elder mistreatment. Prevalence risk indicators and consequences (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam). Comijs, H. (1999). Elder mistreatment. Prevalence risk indicators and consequences (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam).
go back to reference De Boer, A., & De Klerk, M. (2013). Informele zorg in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. De Boer, A., & De Klerk, M. (2013). Informele zorg in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Hamers, J., Bleijlevens, M. H. C., Gulpers, M. J. M., & Verbeek, H. (2016). Behind closed doors. Involuntary treatment in care of persons with cognitive impairment at home in the Netherlands. Journal of the American Geriatrics Society, 64(2), 354–358. https://doi.org/10.1111/jgs.13946.CrossRef Hamers, J., Bleijlevens, M. H. C., Gulpers, M. J. M., & Verbeek, H. (2016). Behind closed doors. Involuntary treatment in care of persons with cognitive impairment at home in the Netherlands. Journal of the American Geriatrics Society, 64(2), 354–358. https://​doi.​org/​10.​1111/​jgs.​13946.CrossRef
go back to reference Jacobs, M. T., Broese Van Groenou, M. I., De Boer, A. H., & Deeg, D. J. H. (2014). Individual determinants of task division in older adults’ mixed care networks. Health and Social Care in the Community, 22(1), 57–66.CrossRef Jacobs, M. T., Broese Van Groenou, M. I., De Boer, A. H., & Deeg, D. J. H. (2014). Individual determinants of task division in older adults’ mixed care networks. Health and Social Care in the Community, 22(1), 57–66.CrossRef
go back to reference Krediet, G. (2016). Ouderenmishandeling. Houten: Springer. Krediet, G. (2016). Ouderenmishandeling. Houten: Springer.
go back to reference Movisie (2011). Factsheets ouderenmishandeling. Utrecht: Movisie/Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. Movisie (2011). Factsheets ouderenmishandeling. Utrecht: Movisie/Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling.
go back to reference Plaisier, I., & De Klerk, M. (2014a). Ouderenmishandeling. Advies over onderzoek naar aard en omvang van misbruik van en geweld tegen ouderen in afhankelijkheidsrelaties. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Plaisier, I., & De Klerk, M. (2014a). Ouderenmishandeling. Advies over onderzoek naar aard en omvang van misbruik van en geweld tegen ouderen in afhankelijkheidsrelaties. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Plaisier, I., & De Klerk, M. (2014b). Verkenning ouderenmishandeling 2010–2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Plaisier, I., & De Klerk, M. (2014b). Verkenning ouderenmishandeling 2010–2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Plaisier, I., & De Klerk, M. (2015). Ouderenmishandeling in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Plaisier, I., & De Klerk, M. (2015). Ouderenmishandeling in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Rijksoverheid (2011). Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Den Haag: Rijksoverheid. Rijksoverheid (2011). Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Den Haag: Rijksoverheid.
go back to reference Rijksoverheid (2015). Voortgezet actieplan ‘ouderen in veilige handen’ (2014-2017). Den Haag: Rijksoverheid. Rijksoverheid (2015). Voortgezet actieplan ‘ouderen in veilige handen’ (2014-2017). Den Haag: Rijksoverheid.
Metagegevens
Titel
Ouderenmishandeling
Auteur
Dr. M. J. M. Adriaansen
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2155-1_26