Skip to main content
main-content
Top

18-03-2014 | Nieuws

Ouderen moeten blijven kauwen

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

In De Wereld Draait Door van 14 maart brak neuropsycholoog prof. dr. E.J.A. (Erik Scherder) een lans voor kauwen. Kauwen bevordert – evenals elke andere lichamelijke beweging – de doorbloeding. Als neuropsycholoog is Scherder gefocust op hersenfuncties. "Een goede doorbloeding van de hersenen kan een herseninfarct voorkomen", stelt Scherder.

Eerder besteedden wij al aandacht aan de noodzaak van goede mondzorg voor ouderen dit in verband met het belang van behoud van eigen dentitie. Nu de overheid steeds dwingender wetten wil uitvaardigen om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, bestaat het gevaar van 'verwaarlozing', zeker als het gaat om lichamelijke verzorging. Als ouderen gebitsproblemen krijgen, kost het hen vaak moeite de gang naar de tandartspraktijk te maken, met funeste, pijnlijke gevolgen voor het gebit.
Als ouderen een prothese hebben, krijgen ze door resorptie van de kaak vaak last van een slecht passende prothese en doen zij die niet meer in of maken die niet goed schoon. Kortom, met het ouder worden, wordt gebitsonderhoud en dientengevolge kauwen en eten een probleem.

 

Herseninfarct

Ouderen die wel in een verpleeghuis wonen, krijgen nog al eens uit voorzorg eten voorgeschoteld dat in de blender vermalen wordt, een gewoonte die er soms ingeslopen is, omdat de demente ouderen of edentaten dit makkelijker 'weg kunnen krijgen'. "Goed bedoeld, maar omdat er niet meer gekauwd wordt, is dit funest voor de doorbloeding in de hersenen", zegt Scherder. Veel neurologische aandoeningen, zoals een herseninfarct, vinden hun oorsprong in een slechte doorbloeding van de hersenen. Nu door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat kauwen de doorbloeding in de hersenen stimuleert, is het zaak ouderen zo lang mogelijk ´kauwend´ te houden.

 

Kauwkracht

Roxane Weijenberg is als klinisch neuropsycholoog aan het woord in dezelfde aflevering van De Wereld Draait Door. Weijenberg stelt dat onderzoek heeft aangetoond dat niet alleen de kauwbeweging, maar vooral de kracht die met het kauwen van voedsel gepaard gaat van belang is voor de doorbloeding in de hersenen. "Een goede doorbloeding houdt de hersenen vitaal en is om die reden ook van belang bij het voorkomen van dementie", zegt ze. Beide hersenonderzoekers onderstrepen daarom het belang van goede mondzorg voor ouderen en goede (kauw)begeleiding bij het eten.

 

Extra informatie is te vinden op de site van Acta en Orale kinesiologie, de tandheelkundige discipline die zich bezighoudt met de normale en verstoorde bewegingsfuncties van het kauwstelsel.

 

Geriatrische tandheelkunde

Meer weten over geriatrische tandheelkunde: het onderdeel van de tandheelkunde waarin het gaat om de preventie, de diagnostiek, de behandeling en de nazorg van orofaciale ziekten en problemen bij ouderen.

Auteur(s): Marijke Simons

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail