Skip to main content
main-content
Top

17-06-2014 | Nieuws

Oudere patiënt met COPD past niet in DBC COPD

Hoge leeftijd (80+) is op zichzelf géén reden iemand de zorg zoals afgesproken in de DBC COPD te onthouden. Maar als de ervaren ziektelast ten gevolge van de aanwezige co-morbiditeit groter is dan de ervaren ziektelast ten gevolge van COPD is zorg conform de DBC niet zinvol meer. Dat is het standpunt van de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG), de netwerkorganisatie van (kader-)huisartsen.

Volgens de CAHAG is een grotere ziektelast door comorbiditeit een aanwijzing voor zorg op maat. Daarmee is de patiënt volgens de netwerkorganisatie meer gediend. Bij het stijgen van de leeftijd neemt de kans op comorbiditeit bij COPD-patiënten toe. De ziektelast die veroorzaakt wordt door de COPD kan dan overschaduwd worden door de ziektelast ten gevolge van de comorbiditeit. 'Comorbiditeit kan de zorg conform de DBC COPD onuitvoerbaar maken; in dat geval dient de patiënt uit de DBC geëxcludeerd te worden en zorg op maat geboden te worden', aldus de CAHAG in een officiële verklaring.

Trigger 

Het 2011 Global Initiative voor Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) document benadrukt het belang van (cardiovasculaire) comorbiditeiten bij COPD patiënten. Deskundigen benadrukken het belang dat, als een patiënt wordt gediagnosticeerd met COPD, clinici altijd moeten controleren of andere aandoeningen aanwezig zijn, dus of COPD een trigger is voor andere comorbiditeiten. De zogeheten ACCESS studie toonde aan dat cardiovasculaire comorbiditeiten bij bijna de helft van de COPD patiënten uit de eerste lijn voorkomen.

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.