Skip to main content
main-content
Top

19-07-2017 | Orthopedie | Nieuws

"Te weinig kennis over voorvoetproblemen"

Orthopeden blijken hamer-, klauw- en mallettenen verschillend te benoemen en behandelen. Dat stelt orthopedisch chirurg Joost Schrier in zijn promotieonderzoek dat hij verrichtte binnen onderzoeksinstituut SHARE van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Schrier doet in zijn proefschrift een voorstel voor een eensluidende definitie.


Er is veel te weinig bekend over voorvoetproblemen, terwijl 22 procent van de volwassen gedurende korte of langere tijd last heeft van pijnklachten in de voet. Schrier legde 101 Nederlandse orthopedische chirurgen een vragenlijst voor over de definitie en behandeling van kleine teenafwijkingen. Na evaluatie stelde hij vast dat er geen consensus bestaat op dit gebied. Orthopeden benoemen en behandelen hamer-, klauw- en mallettenen verschillend. Ook in de wetenschappelijke literatuur verschillen de definities en behandeling van kleine teenafwijkingen.

Joost Schrier doet daarom een voorstel voor een eensluidende definitie van voorvoetproblemen. De onderscheidende factor tussen een hamer- en klauwteen is de extensie-stand in het metatarsophalangeale (MTP) gewricht. Een hamerteen wordt gedefinieerd als een rigide flexiedeformiteit van het proximale interphalangeale (PIP) gewricht; een klauwteen heeft daarnaast nog een rigide extensie-deformiteit van het MTP-gewricht. Een malletteen bestaat uit een rigide flexie-deformiteit van het distale interphalangeale gewricht, bij een verder normale stand van het PIP- en MTP-gewricht.

Verder verrichtte Schrier twee studies naar klauwtenen en patiënten met reuma-voorvoetafwijkingen, om meer duidelijkheid te krijgen over hoe teenafwijkingen in de praktijk behandeld worden. In beide studies vergeleek hij twee verschillende behandelingen. Die vergelijking maakt duidelijk dat voor iedere individuele patiënt een bepaalde behandeling het meest geschikt is. De promovendus concludeert tot slot dat er behoefte is aan een speciale vragenlijst waarmee voorvoetklachten kunnen worden geïnventariseerd. Dit moet leiden tot meer uniformiteit en betere zorg aan deze groep patiënten.

​​​​​​​Naar proefschrift


Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

Beeldrechten