Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

15-05-2019 | Onderzoeksartikel | Uitgave 3-4/2019

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3-4/2019

Organisatorische veranderingen in de Nederlandse jeugdgezondheidszorg in relatie tot de ontwikkeling van de vaccinatiegraad in de periode 2013–2017

Tijdschrift:
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg > Uitgave 3-4/2019
Auteurs:
A. van Lier, Dr. L. Mollema, F. A. Quee, J. A. van Vliet, Dr. H. E. de Melker
Belangrijke opmerkingen
Dit artikel is een bewerking en verkorte weergave van Quee FA, Mollema L, Vliet JA van, Melker HE de, Lier EA van. Geen relatie tussen veranderingen in organisatorische aspecten met betrekking tot vaccineren binnen de jeugdgezondheidszorg en ontwikkeling in aantal gevaccineerden 2013–2017. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2018 (RIVM-rapport 2018-0111). https://​www.​rivm.​nl/​bibliotheek/​rapporten/​2018-0111.​pdf.

Samenvatting

In Nederland zijn de afgelopen jaren minder kinderen gevaccineerd binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Hoewel de daling voor de meeste vaccinaties beperkt is, is deze aanzienlijk voor de humaan papillomavirus (HPV) vaccinatie die meisjes wordt aangeboden. Er is nog geen sluitende verklaring gevonden voor de dalende vaccinatiegraad. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht met een vragenlijst onder jeugdgezondheidsorganisaties, aangevuld met gegevens uit bestaande bronnen, of organisatorische veranderingen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hier mogelijk op van invloed zijn. De JGZ is immers verantwoordelijk voor het toedienen van de RVP-vaccinaties, meestal georganiseerd via de consultatiebureaus. Uit het onderzoek bleek dat er in de JGZ tussen 2013 en 2017 organisatorische veranderingen zijn geweest. Er werd echter geen verband gevonden met de daling in het aantal gevaccineerden voor verschillende vaccinaties in het RVP. Ongeveer twee derde van de JGZ-organisaties heeft aan het onderzoek meegedaan. Gezien de regionale verschillen in zowel organisatie van het RVP als de hoogte van de vaccinatiegraad zijn de uitkomsten mogelijk niet geheel representatief voor heel Nederland. De uitkomsten van dit onderzoek dienen daarom met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Jeugdgezondheidszorg

Dit is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Elke twee maanden verschijnt het blad met twintig pagina's op magazineformaat, waarin telkens vijf à zes onderwerpen in afgeronde vorm worden behandeld en ook veel informatie (actualiteiten, boekbesprekingen en nieuws over cursussen en adressen) in kort bestek wordt gegeven.

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3-4/2019

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3-4/2019 Naar de uitgave