Skip to main content
main-content
Top

05-06-2019 | Organisatie van zorg | Nieuws

Welke barrières ervaren podotherapeuten bij veranderingen in de praktijk?

Britse onderzoekers hebben literatuuronderzoek gedaan naar welke barrières podotherapeuten en andere zorgverleners ervaren bij veranderingen in de gezondheidszorg die invloed hebben op de praktijk. Het is van belang om inzicht te hebben in welke factoren deze veranderprocessen in de praktijk in de weg kunnen staan.

Mede als reactie op vergrijzing en toename van chronisch zieken is de gezondheidszorg aan het veranderen. Voor zorgverleners, waaronder podotherapeuten, kunnen deze ontwikkelingen een verandering in het werk betekenen. Waar de een veranderingen omarmt, heeft de ander meer moeite met veranderingen. Het is van belang om inzicht te hebben in welke factoren deze veranderprocessen in de praktijk in de weg kunnen staan.

Methode
De basis voor deze studie was literatuuronderzoek. Studies die geïncludeerd werden moesten voldoen aan vier criteria. Het onderzoek moest:

1. barrières voor veranderingen onderzoeken;
2. kennis, houding en rollen tijdens het veranderingsproces onderzoeken;
3. onderzoeken hoe patiënten bijdragen aan het veranderingsproces;
4. met name uitgevoerd zijn in de eerstelijnszorg in goed ontwikkelde landen.

Resultaten
In totaal werden er 91 studies geïncludeerd in het onderzoek. De barrières die verandering in de praktijk beïnvloeden, werden onderverdeeld in drie thema’s:

1. context van de organisatie;
2. bewustzijn, kennis en houding van de zorgprofessional en;
3. de patiënt.

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er te weinig onderzoek gedaan is naar de barrières die veranderingen in de podotherapiepraktijk in de weg staan. Wel vonden de onderzoekers veel onderzoeken naar barrières en implementatie strategieën bij veranderingen in andere disciplines in de zorg. Factoren die een verandering in de weg staan zijn onder andere gebrek aan ondersteuning, gebrek aan informatie, slechte ervaringen met veranderingen in het verleden, angst voor verlies van autonomie en professionele identiteit en gebrek aan juiste communicatie en training. Om succesvolle verandering te bewerkstelligen is het van belang dat er support is vanuit collega’s. Daarnaast is belangrijk om niet alleen mee te delen dat er veranderingen plaats vinden, maar dat duidelijk gecommuniceerd wordt wat de reden voor verandering is en hoe deze verandering gaat plaatsvinden.

Wilt u het besproken artikel nalezen?

Harrison-Blount et al. Journal of Foot and Ankle Research(2019) 12:23 https://doi.org/10.1186/s13047-019-0333-2

Onze productaanbevelingen

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten